4. Buduj oszczędnie

Budując oszczędnie ograniczasz wydatki

Optymalnie zaprojektowana konstrukcja to taka, w której w możliwie największym, ale jeszcze bezpiecznym stopniu wykorzystano wytrzymałość materiału.

Stosowanie przewiązek należy ograniczyć do miejsc, które naprawdę tego wymagają.

Przewiązki w ścianach.
Na przewiązki montowane w ścianach powinno się stosować odpadowe odcinki elementów konstrukcji.
Należy je mocować:

•   w miejscach montażu szafek kuchennych i armatury łazienkowej,
•   po obu stronach otworów drzwiowych – w celu usztywnienia znajdujących się tam słupów i zapewnienia sztywności ościeżnicy drzwiowej,
•   w miejscach łączenia ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi,
•   w miejscach montażu puszek elektrycznych,
•   w ścianach zewnętrznych o słupach wysokości ponad 3 m, przy czym nie jest to podyktowane względami konstrukcyjnymi, lecz bezpieczeństwem pożarowym,
•   wzdłuż policzków klatki schodowej – podobnie jak poprzednie pełnią funkcję zastawek ogniowych.

Przewiązki w stropach.
Można je wykonać: z desek szerokości równej pełnej lub niepełnej wysokości belki stropowej, ze skrzyżowanych łat drewnianych bądź profili stalowych – takie przewiązki nazywane są krzyżulcowymi.
Przewiązki w stropach powinno się stosować:

•   w połowie rozpiętości stropu, jeśli jest ona większa niż 3,60 m. Przewiązki zapobiegają skręcaniu się belek stropowych i zmniejszają ich ugięcie,
•   w miejscach łączenia ścian działowych ze stropem, gdy ściana montowana jest równolegle do belek stropowych,
•   w miejscu ścianki działowej, na stropie, równoległej do belek stropowych. Zastosowane w takim miejscu przewiązki zapobiegają ugięciu się płyty poszycia stropu i przenoszą obciążenia na sąsiednie belki,
•   między belkami stropowymi pod i nad wewnętrznymi ścianami nośnymi.

1. W ścianach zewnętrznych w słupach wysokości ponad 3 m przewiązki zamocowane na wysokości stropu pełnią funkcję zastawek ogniowych.
2. Przewiązki powinno się mocować w miejscach łączenia ścian zewnętrznych z wewnętrznymi.
3. Przewiązki w stropach mogą być:
A – pełne z desek, B – krzyżulcowe z drewna lub metalowe
4. Gdy ściana działowa montowana jest równolegle do belek stropowych,pomiędzy belkami stropu trzeba zamontować przewiązki:
A – zarówno nad ścianą, B – jak i pod nią,
5. Przewiązki powinny być zamontowane nad i pod wewnętrznymi ścianami nośnymi:
A – ściana ustawiona prostopadle do belek stropowych, B – ściana ustawiona równolegle do belek stropowych.

Wojciech Nitka
Katalog Budownictwa Drewnianego 2004

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *