Author: Wojciech Nitka

Wentylacja budynku

Zgodnie z [1] budynek i pomieszczenia mieszkalne powinny mieć zapewnioną wentylacje lub klimatyzacje, stosownie do...

Bibliografia

Ustawy i rozporządzenia 1). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Domy gotowe

Gotowe domy budowane z prefabrykatów wytworzonych na bazie konstrukcji drewnianych są w Polsce ciągle znacznie...

Konstrukcje systemowe

Steico: systemowe konstrukcje z drewna dla budownictwa Nowoczesne materiały budowlane z drewna pozwalają budować domy...

Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien być zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003...

Wstęp

Wstęp 1.1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania są podstawowe wymagania techniczno-montażowe dla drewnianego budownictwa...