Author: Wojciech Nitka

Prefabrykowane domy gotowe

Referat Wojciech Nitki przygotowany na 62. Konferencję Naukową Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii...

Promocja domów z bali

Ministerstwo Środowiska będzie promować budownictwo “balowe” Podczas konferencji „Energetyka i Środowisko dla przy­szłych pokoleń” w...

Pufy imitujące pień drzewa

 Dostępne … tylko w Centrum Budownictwa Drewnianego   Pufy z „drewna”, które nie zaciągają rajstop … ...