Author: Wojciech Nitka

Prefabrykowane domy gotowe

Referat Wojciech Nitki przygotowany na 62. Konferencję Naukową Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii...

Promocja domów z bali

Ministerstwo Środowiska będzie promować budownictwo “balowe” Podczas konferencji „Energetyka i Środowisko dla przy­szłych pokoleń” w...