Czy płyta OSB posiada ograniczenie w stosowaniu ?

Jeszcze nie tak dawno, ze względu na zawartość formaldehydu, istniało ograniczenie w stosowaniu płyty OSB wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Ograniczenie wynosiło 1 metr kwadratowy płyty na 1 metr sześcienny pomieszczenia.

Powyższe zapisane było w Ateście Higienicznym PZH (Państwowy Zakład Higieny) nr B-909/97 dotyczącym płyt OSB produkcji Kronopol:
„W przypadku stosowania płyt wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi ogólna powierzchnia płyt kontaktująca się z wewnętrznym powietrzem nie powinna przekraczać proporcji 1m2 płyty w stosunku do 1 m3 kubatury pomieszczenia.”

W ówczesnym czasie normy dopuszczały większe, niż dziś, wydzielanie formaldehydu z płyt wiórowych, stąd takie obostrzenia.

Przekroczenie ograniczenia występowało gdy np. wszystkie powierzchnie w pomieszczeniu – podłoga, ściany i sufit – pokryto płytą OSB.

Dla przykładu pomieszczenie o wymiarach 4,00 x 5,00 m wysokości 2,50 m:

– posiada powierzchnię wyłożoną płytami:
– podłoga – 4,00 x 5,00 = 20,00 m2
– ściany – (4,00 + 5,00) x 2 x 2,5 = 45,00 m2
– sufit – 4,00 x 5,00 = 20,00 m2

– Razem – 85,00 m2

– posiada objętość – 4,00 x 5,00 x 2,50 m = 50 m3.

Wyłożenie wszystkich powierzchni w pomieszczeniu – podłoga, ściany i sufit – płytą OSB przekraczało dopuszczalne ograniczenia – 85 m2 płyty na 50 m3 pomieszczenia.

Ograniczenia nie przekraczano przy zastosowaniu płyty jedynie na podłogę i strop.

Foto-1811

Aktualnie nie ma ograniczenia stosowania płyty OSB w pomieszczeniach, z powodu zawartości  formaldehydu.

Wymagania w zakresie dopuszczalnych stężeń formaldehydu w powietrzu określa Załącznik nr 1 – „Dopuszczalne stężenia substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia w powietrzu pomieszczeń kategorii A i B” zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Według powyższego zarządzenia:

„pomieszczeniami kategorii A” są: pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia oraz przeznaczone na stały pobyt dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także pomieszczenia przeznaczone do przechowywania produktów żywnościowych.

„pomieszczeniami kategorii B” są: pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w budynkach użyteczności publicznej inne niż zaliczone do pomieszczeń kategorii A oraz pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniach.

Dla pomieszczeń kategorii A dopuszczalne stężenie wynosi 50  µg/m3 a dla pomieszczeń kategorii B – 100 µg/m3 pomieszczenia.

Według badań wykonanych w 2013 roku przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie (Sprawozdanie z badań nr 4434/58/2013) stężenie formaldehydu w płycie OSB produkcji Kronopol Żary wyniosło w granicach 10 -14 µg/m3.

Badania przeprowadzono według normy PN-EN 717-1:2006.

 

Ponadto, zgodnie z Atestem Higienicznym nr 57/322/62/2013 wydanym przez Gdański Uniwersytet Medyczny Zakład Toksykologii Środowiska płyta OSB produkcji Kronopol Żary posiada klasę higieniczną E1.

Zawartość formaldehydu w płytach drewnopochodny, w tym i płycie OSB, określa  PN-EN 13986 A1:2015-06.

Wartości graniczne dla zawartości formaldehydu określają dwie klasy::

Klasa E1 ≤ 8 mg / 100g (zupełnie suchej płyty – ok. 6,5% wilgotności)

Klasa E2  > 8 do ≤ 30 mg / 100g

– badane zgodnie z normą   PN-EN ISO 12460-5:2016-02 (dawniej PN-EN 120:1994)

 

Wykaz norm:

PN-EN 717-1:2006 – Płyty drewnopochodne — Oznaczanie emisji formaldehydu — Część 1: Emisja formaldehydu metodą komorową

PN-EN 13986 +A1:2015-06 – wersja angielska – Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie — Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

PN-EN ISO 12460-5:2016-02 – wersja angielska – Płyty drewnopochodne — Oznaczanie emisji formaldehydu — Część 5: Metoda ekstrakcyjna (zwana metodą perforatora)

PN-EN 120:1994 – Tworzywa drzewne — Oznaczanie zawartości formaldehydu — Metoda ekstrakcyjna, zwana metodą perforatora (norma wycofana i zastąpiona normą PN-EN ISO 12460-5:2016-02 – wersja angielska)

 

Wojciech Nitka – luty 2015

You may also like...

11 komentarzy

 1. adekx napisał(a):

  brednie

 2. toja napisał(a):

  „Ograniczenie wynosiło 1 metr kwadratowy płyty na 1 metr sześcienny pomieszczenia” – źródło ?

 3. toja napisał(a):

  Czyli akapit początkowy dotyczy nie płyty OSB w ogóle, tylko czegośtam jakiegośtam producenta 19 lat temu?

 4. Eryk napisał(a):

  Nie wiedziałem, że istniały takie ograniczenia. To odnosi się tylko do firmy Kronopol?

 5. mariober napisał(a):

  A czy podobne normy są dla sklejek ?

 6. TZi napisał(a):

  Poza tym są dostępne ( fakt że dość trudno ) płyty z klasą E0, czyli praktycznie bez formaldechydu. Ma je egger, ma kronopol ale trzeba je sprowadzać z większej hurtowni bo w lokalnych składach budowlanych nie wiedzą co to…

 7. mariusz napisał(a):

  Obecnie produkowane są również płyty OSB w wersji ekologicznej, gdzie kleje formaldehydowe zostały zastąpione klejami melaninowymi. Producenci chwalą się, że dzięki temu zawartość formaldehydu w płytach została zredukowana do ułamków, jakie występują naturalnie w drewnie. Ale pytanie powstaje w związku z żywicami melaminowymi: jaka jest ich szkodliwość dla człowieka, jaka dla środowiska (utylizacja)? Nic nie mogłem na ten temat znaleźć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *