Regulamin Forum - uaktualniony

Wojciech Nitka
Posty: 3749
Rejestracja: czw 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Regulamin Forum - uaktualniony

Post autor: Wojciech Nitka » czw 19 sie, 2004

§1
Forum dyskusyjne "Buduj z drewna" służy do zadawania pytań, wymiany spostrzeżeń, poglądów, opinii i doświadczeń internautów związanych z budową domu o konstrukcji drewnianej.

§2
Aby dodawać swoje wypowiedzi na Forum należy zarejestrować się w portalu wypełniając formularz rejestracyjny i akceptując Regulamin serwisu. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Zarejestrowani Użytkownicy mogą wpisywać wypowiedzi na Forum po zalogowaniu się. Każde zalogowanie się na stronę portalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu serwisu przez Użytkownika.

§3
Administrator Forum - Centrum Budownictwa Drewnianego - nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi uczestników forum budowlanego. Stroną odpowiedzialną za wypowiedzi jest zawsze Autor postu.

Forum "Buduj z drewna.pl" jest miejscem, które umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Administrator Forum - Centrum Budownictwa Drewnianego - nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.

§4
Zabrania się zamieszczenia loga firm jako emblematów przy wypowiedziach użytkownika oraz zamieszczania linków do strony firmowej. Emblematy w formie loga oraz linki są zarezerwowane jedynie dla firm współpracujących oraz reklamujących się na forum.

Wydawca zastrzega sobie prawo do obciążenia fakturą VAT (według cennika reklam) Użytkownika, który narusza regulamin forum, zamieszczając na nim treści bądź inne materiały o charakterze reklamowym.

§5
Administrator Forum - Centrum Budownictwa Drewnianego - zastrzega sobie możliwość przeredagowania fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu, a także do usuwania wypowiedzi lub zablokowania dostępu do Forum w przypadkach, gdy:
- wypowiedzi są sprzeczne z prawem;
- wypowiedzi wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;
- wypowiedzi uznane powszechnie za moralnie naganne lub społecznie niewłaściwe;
- wypowiedzi zawierają linki do prywatnych stron www;
- wypowiedzi są niemerytoryczne lub zamieszczane wielokrotnie;
- uczestnik Forum zamieszcza reklamy i inne materiały o charakterze komercyjnym;
- uczestnik Forum zamieszcza treści niezgodne z tematyką forum budowlanego;
- uczestnik Forum notorycznie narusza niniejszy regulamin.

§6
Odpowiedzialność Użytkownika:
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Forum - Centrum Budownictwa Drewnianego - z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Portalu - Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora Forum - Centrum Budownictwa Drewnianego - przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce Administratora Forum - Centrum Budownictwa Drewnianego - lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Administratora Forum - Centrum Budownictwa Drewnianego - do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Administratorowi Forum - Centrum Budownictwa Drewnianego.

Zobowiązuje się także zwolnić Administratora Forum - Centrum Budownictwa Drewnianego - z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Administrator Forum - Centrum Budownictwa Drewnianego - poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

Zabrania się zamieszczania zdjęć pochodzących z innych stron.

§7
Administrator Forum - Centrum Budownictwa Drewnianego - zastrzega sobie prawo do:
- publicznego udostępniania wypowiedzi użytkownika na Forum bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy sieci mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
- rozpowszechniania wypowiedzi na Forum w innych portalach - z podaniem nicku autora;
- wysyłania wypowiedzi na Forum jako elementów newslettera Administratora Forum - Centrum budownictwa Drewnianego.
- podawania na stronie Forum numeru IP użytkownika;

§8
Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez uczestnika Forum oznacza zgodę na umieszczenie ich w bazie danych Administratora Forum - Centrum Budownictwa Drewnianego. Zapewniamy prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania.

§9
Każda osoba korzystająca z Forum jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z przewidzianych regulaminem konsekwencji.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz.U. 144 poz. 1204 użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez Administratora Forum - Centrum Budownictwa Drewnianego na swój adres elektroniczny.

Uwagi i pytania, dotyczące działania Forum "Buduj z drewna" prosimy kierować na adres cbd(at)budujzdrewna.pl .

Wszelkie zgłoszenia dotyczące naruszenia regulaminu Forum "Buduj z drewna" prosimy przesyłać wyłącznie listownie na adres:
Centrum Budownictwa Drewnianego ul. Grunwaldzka 76/78, 80-244 Gdańsk.


Zablokowany

Wróć do „Regulamin serwisu "Buduj z drewna"”