Ściana nierozprzestrzeniająca ognia

OPINIA

 Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Pożarowego

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w kontekście możliwości posadowienia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce budowlanej.

Dotyczy:
Projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Założenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla projektowanej inwestycji:
Na działce projektowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym wykonany w technologii szkieletu drewnianego.
Zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi [1] projektowany budynek klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV i grupy budynków niskich (N). Budynek przeznaczony dla 5 osób.
Na podstawie § 213 [1] projektowanego budynku nie obowiązują wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej budynku.
Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe projektowany budynek należy sytuować zgodnie z §12, §271.1 oraz §272. 2 [1] określającym minimalne odległości budynku jednorodzinnego:
• od sąsiednich działek niezabudowanych na:
a) ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi – 4 m,
b) ściany bez otworów okiennych lub drzwiowych – 3 m
• od innych obiektów ZL (w tym domów jednorodzinnych na sąsiednich działkach) – 8 m.

Zasadniczym wymaganiem dla zastosowania tej możliwości usytuowania budynku jest zapewnienie warunku nierozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dach.

Analiza elementów budynku w zakresie rozprzestrzeniania ognia.
Zgodnie z § 208.2 oraz § 208a [1] do ustalenia stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku należy przywołać obowiązujące w tym zakresie Polskie Normy będące obecnie odpowiednikami Norm Europejskich EN [2], [4] a także Polską Normę [3] nie mającą odpowiednika wśród normalizacji UE. Dodatkowym wymaganiem jest spełnienie przez te elementy warunków określonych w załączniku nr 3 [1] określającym, że nierozprzestrzeniające ognia elementy budynku to takie, które:
– są wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; Bs-2, d0 oraz Bs-3, d0;
– stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1,d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.
Należy jednak zwrócić uwagę, że powyższe warunki dotyczą wyłącznie działania ognia od wewnątrz.
Z uwagi na różne sposoby badania ścian na rozprzestrzenianie ognia przy pożarze działającym na ścianę zewnętrzną od zewnątrz i od wewnątrz należy spełnić zarówno warunki określone w w/w załączniku do rozporządzenia jak i w normie [3].

Ściany zewnętrzne:

Ogień2

Poszczególne warstwy ściany (od wewnątrz) stanowią:

Wyrób składowy ściany – klasyfikacja wg PN-EN 13501-1

 • płyta gipsowo-kartonowa – A2-s1,d0
 • folia paroizolacyjna – B-s2,d0
 • wełna mineralna – 140-150 mm – A1
 • konstrukcja drewniana z krawędziaków 45 x 145 mm zabezpieczona fabrycznie – B-s2,d0
 • płyta OSB/3 Stop Fire – B-s2,d0

Wyrób składowy elewacji ściany – klasyfikacja wg PN-90/B-02867

 • wełna mineralna – wyrób niepalny, NRO
 • tynk silikonowy – wyrób niepalny, NRO

Analizując parametry pożarowe wyrobów składowych można potwierdzić, że projektowana ściana warstwowa wykonana z materiałów i wyrobów budowlanych zawartych w tabelach będzie posiadała cechy nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) wg klasyfikacji użytej w przepisach techniczno – budowlanych [1]. Wszystkie użyte do jej budowy elementy będą posiadać wymaganą klasę reakcji na ogień ujętą w załączniku nr 3 [1].
Elewacja ściany wykonana z materiałów przytoczonych w tabeli zgodnie z Rekomendacją Techniczną ITB (RT ITB-1054/2010) jest materiałem niepalnym, nierozprzestrzeniającym ognia (NRO) przy działaniu ognia od zewnątrz.

Dach
Dach oparty na wiązarach drewnianych, poddasze użytkowe oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodą systemową z płyt GK EI30 oraz wełny mineralnej. Przekrycie blachą dachówkową.
Rozprzestrzenianie ognia przez dachy klasyfikowane jest wg normy [4]. Zgodnie z zapisami normy (tablica 5) dachy z przekryciami z profilowanych arkuszy metali o gr. min. 0,4mm klasyfikowane są jako Broof, co na podstawie załącznika nr 3 [1] odpowiada klasyfikacji NRO użytej w przepisach techniczno – budowlanych [1].

Podsumowanie.
Projektowane ściany warstwowe oraz dach wykonane zgodnie z założeniami projektowymi, aprobatami i rekomendacjami technicznymi ITB będą spełniały warunek nie rozprzestrzeniania ognia, co umożliwia usytuowanie budynku zgodnie z postanowieniami § 271.1 oraz § 272.2 [1].

 

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422)
2. PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa materiałów budowlanych i elementów budynków. Część pierwsza: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
3. PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.
4. PN-ENV 1187 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
5. Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno – budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 401/2004. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2004.
6. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień i poziomy wymagań stawianym wyrobom budowlanym. Zeszyt 12. Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące budownictwa. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2002.

You may also like...

23 komentarze

 1. Eryk pisze:

  Na Discovery pokazywali ostatnio fajne środki, pryska się drewnianą ścianę i staje się ona „ognioodporna” przynajmniej na jakiś czas.

 2. jacek majewski pisze:

  No i cały problem że foli paroizolacyjnej w klasie B-s2,d0 nie ma.

 3. Brak imienia i nazwiska ” Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Pożarowego ” – czy mógłbym prosić o uzupełnienie Tych istotnych danych

 4. Wsuder pisze:

  Zamiast foli paroizolacyjnej można dać folie aluminiowa, jest niepełna i polepszy bilans energetyczny budynku o promieniowanie w podczerwieni

  • A wiesz jakie parametry musi spełniać folia paroizolacyjna ?
   Czy folia aluminiowa je spełnia ?

   • Karol pisze:

    Z mojego wstępnego rozeznania wynika, że folie paroizolacyjne aluminiowe mają klasę reakcji na ogień E. Folie z polietylenu – jeszcze gorzej, bo F. Czy zna Pan jakieś rozwiązanie materiałowe, które spełnia funkcję opóźniacza pary, a jednocześnie jest klasyfikowane jako wspomniane wyżej B-s2,d0?

 5. Gburek77 pisze:

  Jak się ma to do zmian w 2018, gdzie w $213 wprowadzono zapis ” Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 oraz dotyczące klas odporności ogniowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w § 216, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczą budynków:
  1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
  a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzeżeniem § 217 ust. 2″ ?
  Zastrzeżenia dot. wypadków szczególnych: bliźniak i sąsiedztwo lasu, więc w tym przypadku nie mają znaczenia. Wynika z tego, że w bud. jednorodzinnych przy normalnych warunkach nie trzeba spełniać NRO. A nawet jeśli bierzemy stan prawny na 2016 to przecież w $216 ust.2 pkt.3 jest zwolnienie z NRO dla ścian zewnętrznych niskich budynków ZL IV. Kolejny strażak, który boi się drewna ???

  • Wszystkie dziś obowiązujące przepisy przepisy w najbliższym czasie zostaną zmienione – przystosowane do drewnianego budownictwa szkieletowego i domów z bali.
   Aktualnie trwają prace na zmianą niektórych przepisów w tym zakresie.
   Niestety, nie jestem upoważniony dziś do ich ujawniania.
   Proszę jednak wierzyć, że domom szkieletowym i domom z bali będzie lżej na w zakresie uzyskania pozwoleń na budowę a w szczególności w zakresie odległości od granicy, sąsiednich budynków czy od lasu.
   Z niecierpliwością czekamy na wdrożenie tych zmian.

   • Piotr pisze:

    Artykuł traktuje o NRO, a czy macie materiały dotyczące odporności ogniowej – uzyskanie odporności ogniowej REI30 ściany zewnętrznej ?

    • Rozwiązania ścian dotyczące kwalifikacji odporności ogniowej na pozomie REI30 i REI60 posiada Saint Gobain Construction Products Polska – producent między innymi izolacji cieplnych Isover czy płyt gipsowo-kartonowych Rigips.
     Dla uzyskania bliższych informacji proponuję kontakt z inż. Piotrem Wereskim z SGCPP – 666-349-036.

     • Piotr pisze:

      Dziękuję – bardzo cenny kontakt, pozdrawiam

     • Piotr pisze:

      A jeszcze jedna rzecz mnie frapuje – jak jest traktowane zabezpieczenie szkieletu drewnianego Fobosem M4 – zgodnie z aprobatą daje klasę Bs2,d0 i NRO – ale czy można to odnieść właśnie do konstrukcji szkieletowej budynku ?

     • Zabezpieczenie każdym impregnatem do danej klasy zabezpieczenia drewna zależy od ilości wprowadzonego impregnatu w drewno. Sprawdź, jeśli już chcesz impregnować, ile soli musisz wprowadzić w drewno, co wiąże się z kilkukrotnym malowaniem lub odpowiednim moczeniem.
      A z drugiej strony – jaki sens ma impregnacja skoro drewno obłożone będzie materiałami niepalnymi.

  • Pozar pisze:

   $213 nie zwalnia nas od zachowania odległości pomiędzy budynkami i odległości od granicy działki. Jeśli ściana budynku nie spełnia wymagań NRO to:
   Usytuowanie 4m od granicy jest możliwe gdy na działce sąsiedniej w pasie 8m nie ma budynku, ale należy działkę sąsiednią objąć zakresem oddziaływania. Zawsze musimy spełnić wymagania $271 WT.

 6. Rafał pisze:

  Dzień dobry, mamy połowę 2020 r czy coś się zmieniło w zakresie odległości od granicy działki domku drewnianego rozprzestrzeniającego ogień? BO zakładam że większość produkowanych lub budowanych domków drewnianych nie spełnia wymogów REI60?

  • A dlaczego to domek drewniany ma być rozprzestrzeniający ogień??
   Trzeba na to patrzeć inaczej. Nie na drewnianą konstrukcję a na to czym ta konstrukcja jest obłożona. I to jest ważne.
   Na tej stronie znajdziesz kilka artykułów na ten temat.

 7. Plawgo pisze:

  Miejmy nadzieję, że ustawodawcy w końcu zmienią podejście do konstrukcji drewnianych w kontekście ppoż.

  • W najbliższych dniach odbędą się badania w zakresie ognioodporności domu szkieletowego.
   Odbędzie się badanie p/t „Bezpieczny pożarowo szkieletowy dom drewniany. Eksperyment pożarowy w skali rzeczywistej budynku wielokondygnacyjnego.”
   Powinno to przyczynić się do zmiany „na lepsze” krajowych przepisów przeciwpożarowych dla domów o konstrukcji drewnianej.
   Musimy uzbroić się w cierpliwość.

   • Artur pisze:

    O, to jest bardzo ciekawa i istotna informacja – jest szansa, że podzieli się Pan wynikami eksperymentu? Powoli zabieram się za „wymianę” domku letniskowego („szkielet”, ale budowany w latach 80. więc sam Pan rozumie…) na nowszy i trochę większy model, i w sumie przypadkiem dowiedziałem się o tych obostrzaniach związanych z przepisami ppoż. Wcześniej zakładałem, że mogę dom posadowić bliżej granic działki, dopiero urzędniczka w starostwie uświadomiła mi mój błąd mówiąc, że jeśli dom będzie drewniany, to muszę zachować odstępy, które w praktyce uniemożliwiają budowę na zgłoszenie nieco większego domu (stosunkowo wąska działka + otoczenie innych domów, które były budowane albo bez zachowania jakichkolwiek norm albo uzyskały od tych norm odstępstwa) i zasugerowała ewentualną budowę w trybie pozwolenia, czego mimo wszystko wolałbym uniknąć, więc żywotnie jestem zainteresowany informacjami w tym temacie.

 8. Piotr pisze:

  Piszę jeszcze raz ponieważ poprzedni komentarz się nie pojawił z jakiegoś powodu, jeśli się zdubluje przepraszam.
  Pytałem czy pojawiły się wnioski ITB ze spalania domu?
  Z racji, że wracam do tematu po dłuższym czasie, interesuje mnie też czy ITB posiada jakieś dokumenty na NRO ścian szkieletowych?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *