Ściana szkieletowa nierozprzestrzeniająca ognia

Ubiegając się o wydanie pozwolenia na budowę domu warto wiedzieć:

– odporność konstrukcji ściany budynku kwalifikuje się w zależności od rodzaju użytego pokrycia ściany, a nie od jej konstrukcji.

– standardowa płyta gipsowo-kartonowa o ognioodporności A2 położona na wewnętrznej stronie ściany spełnia wszelkie wymagania w zakresie ochrony konstrukcji ściany przed ogniem,

– tynki zewnętrzne w systemie BSO posiadają klasę reakcji na ogień B-s1,d0 co oznacza że materiał ten jest niezapalny, z bardzo ograniczonym udziałem w pożarze (na przykładzie Instrukcji Technicznej tynku StoArmat Classic Plus),

– pokrycie dachu z blachy , dachówki ceramicznej czy betonowej traktowane jest jako pokrycie nie rozprzestrzeniające ognia.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz projektowany układ warstw w ścianie:

– płyta GKF ( płyta gipsowo-kartonowa, o zwiększonej odporności na ogień, alternatywnie płyta Fermacell – grub. 12,5 mm – posiadają klasę odporności A2, tz – jest materiałem niezapalnym,
– folia polietylenowa jako opóźniacz pary,
– konstrukcja drewniana – 38 x 140 mm,
– wełna szklana grub. 140 mm,
– płyta wiórowa MFP lub OSB/3 – grub. 12,5 mm,
– folia wiatroizolacyjna,
– styropian ryflowany EPS 040 – grub. 100 mm,
– zaprawa – klej, siatka, tynk – posiada kasę reakcji na ogień B-s1,d0 – co oznacza że jest niezapalna.

należy stwierdzić, że przegroda jest traktowana jako niezapalna.

 

Gdy budynek posiada przegrodę traktowaną jako niezapalną, oraz posiada pokrycie dachu nierozprzestrzeniające taki budynek nie wymaga zwiększonej odległości od granicy czy sąsiedniego budynku.

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., późniejszymi zmianami, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Paragraf 12.

  1. Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynki na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Paragraf 271

  1. Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%.

Paragraf 272

  1. Budynki mieszkalne jednorodzinne, rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze, ze ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej, niezabudowanej działki, niż jest to określone w § 12.

Uwzględniając powyższe, należy uznać, iż budynki o drewnianej konstrukcji szkieletowej, pokryte materiałami klasyfikowanymi jako niepalne oraz z pokryciem dachowym nierozprzestrzeniającym ognia, w pełni spełniają wymagania ognioodporności klasy C i mogą być stawiane w normowej odległości od granicy i sąsiednich budynków tak jak budynki murowane.

 

Wojciech Nitka, maj 2016

 

You may also like...

1 Response

  1. Ewa napisał(a):

    A jeżeli sąsiedni budynek, jest budynkiem gospodarczym pokrytym azbestem, murowany, nieotynkowany? Budynek ten znajduje się w odległości 4,0m od granicy z działką. Swój chcę postawić również 4,0m od granicy z działką (w sumie między budynkami 8,0m).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *