02. Konstrukcja szkieletu

Zakres wykonania konstrukcji szkieletu budynku jest w sumie bardzo prosty do określenia. Obejmuje całość robót konstrukcyjnych wraz z podłogami, które podczas kolejnych kondygnacji stanowią platformę roboczą na budynku.

Tak więc pod pojęciem „konstrukcja szkieletu” należy rozumieć wykonanie konstrukcji wraz z płytą podłogi na każdej przewidzianej do zamieszkania kondygnacji budynku.

W zakres konstrukcji szkieletu wchodzić zatem będzie:

– impregnowana ciśnieniowo podwalina, na płycie betonowej lub koronie murów,
– konstrukcja ścian zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi,
– montaż paroizolacji w miejscach połączenia ścian działowych ze ścianami zewnętrznymi,
– konstrukcja ścian wewnętrznych z otworami drzwiowymi,
– konstrukcja stropów,
– konstrukcja dachu,
– równanie konstrukcji pod montaż płyt poszycia i okładzin wewnętrznych,
– konstrukcja schodów,
– konstrukcja usztywniająca poszczególne elementy budynku,

W zakres „konstrukcji szkieletu” wchodzić winne także konstrukcje wszelkich przybudówek stanowiące integralną część budynku. Nie winne wchodzić natomiast konstrukcje tarasów.

Uwagi:

– drewno na konstrukcję winno być suszone komorowo do wilgotności ok. 18 – 19%, czterostronnie strugane i mieć sfazowane krawędzie.

Po montażu konstrukcji stan zaawansowania robót można określić na ok. 20% „domu pod klucz

04

Podwalina impregnowana ciśnieniowo na płycie betonowej.

05

Konstrukcja ścian parteru.

06

Konstrukcja dachu

Wojciech Nitka
Katalog Budownictwa Szkieletowego 2002

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *