Co z nierzetelnymi firmami wykonawczymi???

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Dz. U. 2009 Nr 219 poz. 1708

Art. 77. 1.

W przypadku gdy zebrane dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że lekarz, którego dotyczy postępowanie, lub obwiniony popełnił ciężkie przewinienie zawodowe, a rodzaj tego przewinienia wskazuje, że wykonywanie przez obwinionego zawodu lekarza zagraża bezpieczeństwu pacjentów lub grozi popełnieniem kolejnego przewinienia zawodowego, sąd lekarski, na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej, wydaje postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza przez obwinionego na okres do roku.

Art. 83. 1.

Sąd lekarski może orzekać następujące kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony
zdrowia na okres od roku do pięciu lat;
5) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od
sześciu miesięcy do dwóch lat;
6) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;
7) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Jak z powyższego artykułu wynika lekarz, który popełnił ciężkie przewinienie zawodowe może podlegać tymczasowemu zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu a nawet pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu.

 

Czy istnieje w naszym kraju możliwość tymczasowego zawieszeniu prawa czy też pozbawienia prawa do wykonywania czynności w zakresie budowy domów właściciela firmy wykonawczej, jeśli udowodni mu się ciężkie przewinienie zawodowe?

 

W swoich wywodach ograniczę się oczywiście do firm realizujących budownictwo drewniane – budynki o drewnianej konstrukcji szkieletowej czy też domy z bali. Ale zagadnienie dotyczy także firmy realizujących budownictwo tradycyjne.

Dziś firmę budowlaną może założyć każdy – np. fryzjer, piekarz, kowal (nie ubliżając w niczym tym zawodom). Wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty. Przy rejestracji firmy budowlanej nikt nie pyta o posiadane wykształcenie czy posiadane doświadczenie zawodowe. Każdy może…

Nie stawianie żadnych wymagań przy rejestracji firmy mającej zamiar budować domy o konstrukcji drewnianej powoduje, że taką firmę może założyć każdy, bez względu na swoje wykształcenie, bez względu na posiadane doświadczenie zawodowe, bez względu nawet na fakt że nie zatrudnia osoby, mającej wykształcenie budowlane, mającej doświadczenie zawodowe czy znającej wymagania techniczno-montażowe w zakresie budownictwa drewnianego.

     

Czy za takie budowanie nie powinno zakazać się realizacji dalszych domów?

Według Prawa Budowlanego, Rozdział 3, Art. 18, kierownika budowy zatrudnia inwestor. Zgodnie z powyższym zapisem, firma budowlana nie jest zobowiązana zatrudniać żadnej osoby mającej wykształcenie budowlane, mającej uprawnienia budowlane, mające doświadczenie zawodowe. Może trochę przesadzę, ale wystarczy że firma zatrudni przypadkowych ludzi, nawet tych spod budki z piwem i już może prowadzić działalność w zakresie budowy domów.

Piszę tak, gdyż bardzo często, podczas wizyt na budowach spotykam ludzi, którzy po raz pierwszy pracują na budowie, ludzi którzy pochodzą z tzw. łapanki. Ludzi, przypadkowych nie mających żadnego doświadczenia, ludzi którzy pracują za małe pieniądze.

Pracują za małe pieniądze, gdyż firmy oferujące tanie budownictwo nie są w stanie zatrudnić i opłacić pracowników z doświadczeniem, którzy cenią swoją wiedzę, którzy za grosze nie chcę pracować. Odbija się to na jakości wykonywanych robót. No bo skąd przypadkowy pracownik ma posiadać wiedzieć np. jak łączyć elementy konstrukcji, jak układać izolację cieplną, jak montować folię wiatroizolacyjną czy opóźniacza pary. Niewłaściwy montaż tych i innych elementów budynku w poważnym stopniu wpływać będzie na jego trwałość.

Czyż nie należałoby, dla osób chcących prowadzić działalność w zakresie budowy domów o konstrukcji drewnianej, wprowadzić obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji czy uprawnień?

      

Ciekawostki z jednej budowy

Co prawda Kodeks Pracy nie wyjaśnia pojęcia uprawnień do wykonywania pracy, posługując się przeważnie określeniem kwalifikacje zawodowe. Przy czym jako kwalifikacje zawodowe uważa:
            – formalne wykształcenie pracownika,
            – posiadane przez niego faktyczne lub praktyczne umiejętności wynikające np. z doświadczenia związanego z pracą na danym stanowisku.

Natomiast uprawnienia do wykonywania zawodu oznaczają formalne upoważnienie do wykonywania określonego zawodu czy zajmowania danego stanowiska. Chodzi więc o uprawnienia, których posiadanie umożliwia zatrudnienie pracownika na konkretnym stanowisku, np. licencja pracownika montażu konstrukcji drewnianych. Tak samo jak nieznajomość obsługi komputera będzie oznaczać brak odpowiednich kwalifikacji do wykonywania pracy na danym stanowisku, a nie brak stosownych uprawnień.

Tak jak w innych zawodach, tak i przy budowie domów o konstrukcji drewnianej, za niewłaściwie wykonanie podjętych się zobowiązań powinna być możliwość skierowania sprawy do właściwego organu sądowego celem czasowego lub trwałego pozbawienia możliwości w zakresie budowy domów z drewna. Taka kara powinna spotykać firmy, które do organu sądowego trafią np. po raz drugi.

Powyższe jest o tyle ważne że w ostatnich latach, jak grzyby po deszczu pojawiają się na rynku nowe firmy oferujące „tanie budownictwo drewniane”, na co wielu inwestorów daje się nabrać.

Firmy te zakładają często osoby nie mające żadnego doświadczenia zawodowego w zakresie budowy domów z drewna. Wierzą, że postawienie domu „z patyków” jest bardzo proste i nie wymaga żadnych większych kwalifikacji. Tymczasem, firmy, które budują domy z przestrzeganiem wszelkich wymogów w tym zakresie wiedzą, że nie jest to takie proste i łatwe, a tym bardziej tanie. 

        

Działania instalatorów na jednej budowie

Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę, że pod hasłem „tanie budownictwo drewniane” należy rozumieć niską jakość wykonanych robót przez niewykwalifikowanych pracowników oraz niską jakość zastosowanych materiałów budowlanych.

Dobrze zbudowany dom wymaga wykwalifikowanej kadry, zastosowanie dobrej jakości materiałów. To się jednak nie mieści pod hasłem „tanie budownictwo drewniane”.

W tym temacie krótka historyjka.
Przychodzi pani zainteresowana budową domu i pyta – kto mi zbuduje dom dobrze i tanio?
W odpowiedzi słyszy – czy pani chce budować dwa domy?
Bo – albo dobrze albo tanio.

Innym aspektem „taniej budowy” jest jakość stosowanych materiałów. Wiadomo że, w zasadzie, wszystkie materiały można kupić droższe w lepszej jakości lub tańsze w niskiej cenie. Wymienię tu choćby kilka przykładów:

– drewno konstrukcyjne – można zakupić tanie, mokre „prosto spod piły” nie mające żadnych certyfikatów lub droższe suszone komorowo, czterostronnie strugane, z określoną klasą             wytrzymałościową i posiadające certyfikat CE. Różnica ceny – około dwukrotna.

– płyty poszycia – można stosować tańsze płyty OSB/2 nie zalecane do stosowania na poszycie podłóg, ścian czy dachu, zamiast droższych płyt OSB/3 czy MFP,

– izolacje cieplne – można stosować tańsze o wysokim współczynniku przenikania ciepła lub droższe o niskim współczynniku przenikania ciepła, co w konsekwencji wpływa na izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych budynku,

– stolarka okienna – można stosować stolarkę dwuszybową o wysokim współczynniku przenikania ciepła ramy i szyby lub trójkomorową o niskim współczynniku przenikania ciepła, co również wpływa na izolacyjność cieplną przegród budynku,

– pokrycie dachu – można stosować pokrycie z taniej blachy lub droższych blach z posypką czy dachówek ceramicznych.

                    

Oczywiści, zdarzają się firmy, które pomimo iż przeszły różnego rodzaju szkolenia, i jak by się mogło wydawać, powinny posiadać odpowiednią wiedzę i odpowiednie kwalifikacje. Jednak licząc na szybki zysk oraz nieznajomość wymogów technologii przez  inwestora nie przestrzegają wymagań techniczno-montażowych stawianych budownictwu drewnianemu, realizując „tanie budownictwo drewniane”. Takie firmy, tym bardziej powinny podlegać możliwości sądowemu nakazowi czasowego zawieszenia prowadzenia działalności w zakresie budowy domów lub też powinny zostać pozbawione całkowitego zakazu prowadzenia działalności w tym zakresie.

W bazie danych posiadamy namiary na 531 firmy realizujących domu o konstrukcji szkieletowej i 254 firmy budujące domy z bali. Razem prawie 800 firmy budujących domy z drewna. Mając wiedzę na temat działalności wielu firm, części tym firm należałoby zakazać prowadzenia działalności w zakresie budowy domów z drewna.

Wystarczy wejść na stronę prowadzonego przez nas Forum – http://www.budujzdrewna.pl/forum/viewforum.php?f=33 – by zapoznać się z opiniami inwestorów na temat niektórych firm. Pomimo wielu takich uwag, i to nie tylko na tym forum, firmy dalej budują domy, nie przestrzegając stosownych wymagań, a i często wyciągając od inwestorów zaliczki, nie realizując budowy. Niektóre z nich, pomimo wyroku dotyczącego danej budowy, dalej kontynuują działalność na innych budowach, narażając inwestorów na stres i straty materialne.

Stąd jeszcze raz należy zadać pytanie:

Czy nie powinna w naszym kraju obowiązywać możliwość tymczasowego zawieszeniu prawa czy też pozbawienia prawa do wykonywania czynności w zakresie budowy domów właściciela firmy wykonawczej jeśli udowodni mu się ciężkie przewinienie zawodowe?

 

Wojciech Nitka,

maj 2020 r.

 

 

 

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. Marian pisze:

    Proszę tylko nie porównywać zawodu lekarza do zawodu budowniczego domów czy cieśli. Jak ostatnimi czasy można zauważyć, że zawiesza się lekarzy, którzy właśnie potrafią wyleczyć chorych, ale są niewygodni dla świata medycznego. Przykład dr. Hubert C.
    Co do budowy domów, rzeczywiście takie fuszerki nie powinny mieć miejsca, ale od kontroli jest chyba kierownik budowy i sam inwestor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 1 =