Izolacje cieplne – jakość materiałów

Wpływ jakości materiałów izolacyjnych i elementów konstrukcji na izolacyjność cieplną domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej

Materiały izolacyjne
Materiały izolacyjne – wełny mineralne (szklane lub skalne), izolacja na bazie włókien drzewnych czy na bazie celulozy.

Wszystkie materiały charakteryzuje współczynnik przewodności cieplnej –  λ „lambda” wyrażany w W/mK.

Im mniejszy współczynnik lambda – λ tym lepsza izolacyjność materiału.

                     

Uni Mata posiada λD = 0,039 W/mK           Multimax 30 posiada – λD = 0,030 W/mK

By osiągnąć współczynnik U na poziomie poniżej 0,25 W/m2K :
– należy założyć min. 16 cm Uni Maty (współczynnik λ = 0,039 W/mK)  –  (U = 0,249 W/m2K)

– należy założyć min. 12 cm Maltimax 30 (współczynnik λ = 0,030 W/mK)  – (U = 0,240 W/m2K).

Z powyższego wynika:
– określając izolacyjność cieplną przegrody należy zwrócić uwagę na „jakość” izolacji cieplnej.
– wymaganą izolacyjność cieplną można uzyskać stosując cieńszą warstę izolacji z niższym współczynnikiem lambda λ.

 

Mostki cieplne

W domach o drewnianej konstrukcji szkieletowej izolacja cieplna zakładana jest między elementami konstrukcji – w ścianach – między słupkami, w dachach – między krokwiami. Elementy te tworzą w przegrodach mostki cieplne, obniżając izolacyjność cieplną. danej przegrody.

Typowy układ warstw w ścianie:
– tynk
– styropian ryflowany 100 mm
– folia wiatroizolacyjna
– płyta wiórowa grub. 12 mm
– konstrukcja grub. 150 mm
– izolacja cieplna grub. 150 cm
– opóźniacz pary (folia paroizolacyjna)
– płyta gipsowo-kartonowa grub. 12 mm
18DD-01
Typowy układ warstw w ścianie zewnętrznej
Obliczeniowy współczynnik U dla przegrody jednorodnej:

– bez uwzględniania elementów konstrukcji – U = 0,15 W/m2K

Obliczeniowy współczynnik U dla przegrody niejednorodnej:
– z uwzględnieniem słupków co 60 cm + podwalina i  oczep – U = 0,17 W/m2K – pogorszenie izolacyjności o 12%

– z uwzględnieniem słupków co 40 cm + podwalina i oczep – U = 0,18 W/m2K – pogorszenie izolacyjności o 17%

Z powyższego wynika:
– drewniane elementy konstrukcji w poważnym stopniu obniżają izolacyjność cieplną przegrody,
– zmniejsznie osiowego rozstawu słupków z 60 cm do 40 cm zmiejsza izolacyjność ściany o ponad 5%,
– należy określić czy obliczenia współczynnika U danej przegrody wykonano dla przegrody jednorodnej czy niejednorodnej,

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × pięć =