Zastawki ogniowe

Ważnym elementem w zakresie odporności ogniowej, jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia w obrębie budynku. W lekkim budownictwie szkieletowym służą temu zastawki ogniowe.

Zadaniem zastawek ogniowych jest:

 • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia w obrębie budynku,
 • ograniczenie dopływu tlenu do pomieszczeń, w których występuje pożar,
 • ograniczenie w przepływie dwutlenku węgla do innych pomieszczeń,

Zastawki ogniowe można podzielić,
ze względu na lokalizację, na:

 • zastawki ukryte w grubości ścian zewnętrznych i wewnętrznych, np. podwaliny i oczepy,
 • zastawki ukryte w przestrzeniach pomiędzy belkami policzkowymi schodów, w dolne i górnej części biegu,
 • zastawki wokół wszelkich otworów w stropach, np. przejściach kanałów wentylacyjnych, kominów, itp.

Zastawki ogniowe winne być zlokalizowane w tych miejscach gdzie istnieje prawdopodobieństwo powstania przestrzeni, głównie pionowych, o grubości ok. 2,5 cm i mniejszych. Przeważnie są to miejsca z izolacją cieplną, gdzie z powodu zbytniego ściśnięcie lub opadnięcia izolacji pod własnym ciężarem, przestrzeń między elementami konstrukcji nie została w pełni wypełnia. Stąd zastawki głównie zlokalizowane są w ścianach, tak zewnętrznych i wewnętrznych. Szerokość zastawek winna być równa grubości ściany. I tak, w ścianach o grubości 140 mm, zastawka ogniowa winna być szerokości 140 mm, a w ścianach o grubości 89–89 mm.

Typowe miejsca zastawek ogniowych w budynku szkieletowym pokazuje rysunek nr 1. Natomiast szczegółowe rozmieszczenie zastawek w elementach konstrukcji budynku pokazuje rysunek nr 2.
Zastawki ogniowe wymagane są także w ścianach o wysokości przekraczającej 3 m wysokości; przestrzenie między słupkami ściany należy przedzielić poprzecznymi przewiązkami, eliminując efekt ciągu kominowego. W konstrukcji balonowej zastawki ogniowe winne rozdzielać poszczególne kondygnacje budynku.

zastawki 1

Rys.nr 1. Miejsce zastawek ogniowych w budynku. (na podstawie National Housing Code of Canada)

zastawki 2

Rys. nr 2. Miejsca zastawek w konstrukcji budynku.
(na podstawie National Housing Code of Canada)

Zastawki montuje się także w dolnej i górnej części każdego iegu schodowego (rys. nr 3). W tym przypadku mają one za zadanie ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia w obrębie klatki schodowej mogącej stanowić jedyną drogę ewakuacyjną podczas pożaru.

zastawki 3

Rys. nr 3. Zastawka ogniowa w górnej części biegu schodowego.
(na podstawie National Housing Code of Canada)

Ważnym elementem w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia w obrębie budynku są zastawki ogniowe wokół wszelkich przejść przez płaszczyzny stropów, takich jak kominy czy kanały wentylacyjne. Przykłady rozwiązań w tym zakresie przed przedstawia rysunek 4.
Według kanadyjskich przepisów, zastawki ogniowe wykonać można z:

 • blachy stalowej grub. 0,38 mm,
 • płyty gipsowej grub. 12,7 mm,
 • sklejki grub. 12 mm,
 • płyty wiórowej grub. 12 mm,
 • desek grub. 2 x 19 mm,
 • elementów drewnianych grub. 38 mm.

Powszechnie zastawki ogniowe wykonuje się z odpadów elementów konstrukcji, powstałych na placu budowy.

zastawa2    zastawa3    zastawa4

Rysunek nr 4. Przykładowe rozwiązania zastawek ogniowych wokół kominów.

(na podstawie„Manual for Wood Frame Construction” wydanym przez National Forest Products Association)

Opracował: Wojciech Nitka
Artykuł ukazał się w „Katalogu Budownictwa Drewnianego 2003” wydanym przez Centrum Budownictwa Szkieletowego, Gdańsk 2002

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 5 =