Jak ubezpieczać roboty budowlane we Francji

We Francji istnieje obowiązkowe ubezpieczenie gwarancji dziesięcioletniej (zgodnie z art. L2411 Kodeksu Ubezpieczeń).

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wykonawców robót, którzy realizują je w ramach świadczenia usług, podlegających obowiązkowi gwarancji dziesięcioletniej, zdefiniowanej w artykułach 1792-1 i 1792-2 Kodeksu Cywilnego.

Obowiązek podpisania umowy ubezpieczenia jest opisany w artykule L242-1 Kodeksu Ubezpieczeń.

Obowiązkiem ubezpieczenia musi zostać objęta firma, która realizuje roboty lub część robót we Francji, z wyjątkiem inżynierii lądowej zdefiniowanej w artykule L 243-1-1 Kodeksu Ubezpieczeń.

Przykłady robót, dla których ubezpieczenie jest obowiązkowe:
Roboty konstrukcji murowanej albo betonowej, układanie posadzki, budowa szkieletów, pokryć dachowych, stolarka wewnętrza i zewnętrzna, ogrzewanie, klimatyzacja, elektryczność, uszczelnianie, malowanie, ślusarka, produkcja i montaż elementów metalowych dla budownictwa, izolacja termiczna i akustyczna, roboty szklarskie, przeszklenia, wentylacja, budowa dróg i wyposażenia stanowiącego nieodłączną część obiektu budowlanego objętego obowiązkiem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie gwarancji dziesięcioletniej dla firm zagranicznych

– obowiązkowe ubezpieczenie dla uczestników procesu budowlanego we Francji,

zgodnie z artykułem L2411 Kodeksu Ubezpieczeń.

 • Jakie firmy podlegają temu ubezpieczeniu ?

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wykonawców robót, którzy realizują je w ramach świadczenia usług, podlegających obowiązkowi gwarancji dziesięcioletniej, zdefiniowanej w artykułach 1792-1 i 1792-2 Kodeksu Cywilnego.

Obowiązek podpisania umowy ubezpieczenia jest opisany w artykule L242-1 Kodeksu Ubezpieczeń.

 • Jakie roboty są objęte obowiązkiem ubezpieczenia ?

Obowiązkiem ubezpieczenia musi zostać objęta firma, która realizuje roboty lub część robót we Francji, z wyjątkiem inżynierii lądowej zdefiniowanej w artykule L 243-1-1 Kodeksu Ubezpieczeń.

Przykłady:
Roboty konstrukcji murowanej albo betonowej, układanie posadzki, budowa szkieletów, pokryć dachowych, stolarka wewnętrza i zewnętrzna, ogrzewanie, klimatyzacja, elektryczność, uszczelnianie, malowanie, ślusarka, produkcja i montaż elementów metalowych dla budownictwa, izolacja termiczna i akustyczna, roboty szklarskie, przeszklenia, wentylacja, budowa dróg i wyposażenia stanowiącego nieodłączną część obiektu budowlanego objętego obowiązkiem ubezpieczenia.
 • Jaki typ umowy przedsiębiorstwa powinno podpisać z klientem ?

Firma powinna podpisać z kierownikiem budowy umowę o dzieło albo umowę na roboty.

 • W jaki sposób spełnić obowiązek ubezpieczenia gwarancji dziesięcioletniej ?

Proponowane rozwiązanie, dla firm zagranicznych realizujących we Francji roboty, dotyczy zdefiniowanej roboty, uprzednio deklarowanej ubezpieczycielowi. W związku z tym, na każdą robotę będzie zawierana osobna umowa ubezpieczenia.

 • W jaki sposób przystąpić do ubezpieczenia ?

W załączonym pliku zawarty jest kwestionariusz. Uprzejmie prosimy o jego wypełnienie.

 1. Firma wypełnia kwestionariusz dot. ubezpieczenia gwarancji dziesięcioletniej dla firmy zagranicznej, dołączając jednocześnie następujące dokumenty:
 • Zaświadczenie o przynależności do organizacji sektorowych
 • Zaświadczenia o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej od ubezpieczyciela
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków od ubezpieczyciela
 • Lista osób zatrudnionych w firmie, które będą brały udział w robotach
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy (jeśli dotyczy)

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza w języku angielskim. Na pierwszej stronie kwestionariusza firma udziela informacji dotyczących jej działalności. Szczególnie istotne jest, aby podać szczegółowe informacje na temat podwykonawcy robót (jeśli dotyczy) na 2 stronie kwestionariusza i na stronie 6. W takim wypadku prosimy o podanie następujących informacji:

 • nazwę firmy
 • narodowość firmy podwykonującej
 • typ robót zlecanych
 • informację czy firma podwykonująca posiada ubezpieczenie gwarancji dziesięcioletniej.
 1. Firma wypełnia deklarację dotyczącą robót na stronie 6 formularza:
 • Z informacją na temat daty rozpoczęcia i przewidywanej daty zakończenia robót (uwaga: ubezpieczenie musi zostać przyznane przed rozpoczęciem robót)
 • Z informacjami na temat adresu robót i kontaktu do klienta (kierownika budowy)
 • Dołączając obowiązkowo ofertę i opis wszystkich robót do zrealizowania (po francusku)
 1. Po otrzymaniu wszystkich wyżej wymienionych elementów, firma AUDITASSUR prześle Państwa firmie zamówienie z informacjami na temat gwarancji, składki ubezpieczeniowej, opłat i naszego honorarium, a także informacjami na temat konta bankowego.
 1. Aby zawrzeć umowę ubezpieczenia należy odesłać podpisane zamówienie, a także zapłacić składkę ubezpieczeniową, opłaty i honorarium przelewem bankowym.
 1. Po otrzymaniu tych elementów ubezpieczyciel wystawia:
 • Zaświadczenie o otrzymaniu ubezpieczenia gwarancji dziesięcioletniej na dane roboty
 • Umowę ubezpieczenia (ogólne warunki i warunki szczegółowe)
 • Umowę ubezpieczenia ochrony prawnej (ochrona przed sadami dla reklamacji związanych z gwarancjami zawartymi w umowie)

Na jaki adres wysłać prośbę o ubezpieczenie ?

AUDITASSUR
789, Bd de la Corniche
06250 Mougins, Francja
Telefon +33 4 93 93 00 61
Fax +33 4 92 97 91 44
Strona internetowa: www.auditassur.fr

 

Dodano – 17 maja 2016 r. – na podstawie informacji z Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej – www.ccifp.pl

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć + 1 =