Ściana szkieletowa nierozprzestrzeniająca ognia

Ubiegając się o wydanie pozwolenia na budowę domu warto wiedzieć:

– odporność konstrukcji ściany budynku kwalifikuje się w zależności od rodzaju użytego pokrycia ściany, a nie od jej konstrukcji.

– standardowa płyta gipsowo-kartonowa o ognioodporności A2 położona na wewnętrznej stronie ściany spełnia wszelkie wymagania w zakresie ochrony konstrukcji ściany przed ogniem,

– tynki zewnętrzne w systemie BSO posiadają klasę reakcji na ogień B-s1,d0 co oznacza że materiał ten jest niezapalny, z bardzo ograniczonym udziałem w pożarze (na przykładzie Instrukcji Technicznej tynku StoArmat Classic Plus),

– pokrycie dachu z blachy , dachówki ceramicznej czy betonowej traktowane jest jako pokrycie nie rozprzestrzeniające ognia.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz projektowany układ warstw w ścianie:

– płyta GKF ( płyta gipsowo-kartonowa, o zwiększonej odporności na ogień, alternatywnie płyta Fermacell – grub. 12,5 mm – posiadają klasę odporności A2, tz – jest materiałem niezapalnym,
– folia polietylenowa jako opóźniacz pary,
– konstrukcja drewniana – 38 x 140 mm,
– wełna szklana grub. 140 mm,
– płyta wiórowa MFP lub OSB/3 – grub. 12,5 mm,
– folia wiatroizolacyjna,
– styropian ryflowany EPS 040 – grub. 100 mm,
– zaprawa – klej, siatka, tynk – posiada kasę reakcji na ogień B-s1,d0 – co oznacza że jest niezapalna.

należy stwierdzić, że przegroda jest traktowana jako niezapalna.

 

Gdy budynek posiada przegrodę traktowaną jako niezapalną, oraz posiada pokrycie dachu nierozprzestrzeniające taki budynek nie wymaga zwiększonej odległości od granicy czy sąsiedniego budynku.

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., późniejszymi zmianami, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Paragraf 12.

 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynki na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Paragraf 271

 1. Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%.

Paragraf 272

 1. Budynki mieszkalne jednorodzinne, rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze, ze ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej, niezabudowanej działki, niż jest to określone w § 12.

Uwzględniając powyższe, należy uznać, iż budynki o drewnianej konstrukcji szkieletowej, pokryte materiałami klasyfikowanymi jako niepalne oraz z pokryciem dachowym nierozprzestrzeniającym ognia, w pełni spełniają wymagania ognioodporności klasy C i mogą być stawiane w normowej odległości od granicy i sąsiednich budynków tak jak budynki murowane.

 

Wojciech Nitka, maj 2016

 

Możesz również polubić…

8 komentarzy

 1. Ewa pisze:

  A jeżeli sąsiedni budynek, jest budynkiem gospodarczym pokrytym azbestem, murowany, nieotynkowany? Budynek ten znajduje się w odległości 4,0m od granicy z działką. Swój chcę postawić również 4,0m od granicy z działką (w sumie między budynkami 8,0m).

 2. Bartek pisze:

  Dzień dobry,
  jeśli budynek ma ściany jak opisane w artykule lecz zakończone od zewnątrz płytą OSB, folia wiatroizolacyjna, szczelina wentylacyjna i siding PCV? Np. dla sidingu winylowego znalazłem klasyfikację D-s3,d0 reakcji na ogień. D = „zapalny, istotny udział w pożarze” czyli pewnie RO. Czy jeśli OSB zastosuje B-S2,d0 to można przyjąć, że ściana jest NRO czy może siding „psuje” wszystko…? Z góry dziękuje za odpowiedź.

  • Ponieważ siding PCV ma tę samą klasyfikację ogniową co drewno warto przyrównać oba rozwiązania.
   Proponuję przejrzeć strony Austriackiego Instytutu Drewna – http://www.dataholz.eu gdzie podano dziesiątki a może setki różnych rozwiązań układu warstw w ścianach. stropach i dachach, podając wszelkie możliwe wyniki badań, w tym klasyfikację ogniową.

 3. Karol pisze:

  Panie Wojciechu, jaka jest podstawa prawna stwierdzenia: „odporność konstrukcji ściany budynku kwalifikuje się w zależności od rodzaju użytego pokrycia ściany, a nie od jej konstrukcji”. Czy według Pana można je zastosować również do wymagań ujętych we wprowadzonym z początkiem tego roku § 271 p. 8a.: „Najmniejsza odległość budynków wymienionych w § 213, wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z § 212, od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na:
  1) sąsiedniej działce – wynosi 4 m,
  2) działce, na której sytuuje się budynek – nie określa się […]”?
  W moim starostwie poinformowano mnie, że warunek nierozprzestrzeniania ognia dotyczy wszystkich elementów przegród zewnętrznych, w tym konstrukcji drewnianej (w przypadku budynku szkieletowego).

  • Proponuję – http://budujzdrewna.pl/technologia/odpornosc-ogniowa/odpornosc-ogniowa-scian-i-stropow-szkieletowych

   Jednocześnie przedstawiam naszą ingerencję w decyzję jednego ze Starostw, które również uważało że, jeżeli jest konstrukcja drewniana, to już należy zwiększyć odległość pomiędzy budynkami. Nasz, poniższe ingerencja zmieniła zdanie Starostwa.

   Działając w imieniu inwestorów i firmy wykonawczej, w związku z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na budowę domu p. [ … ], informuję:

   – odporność konstrukcji ściany budynku kwalifikuje się w zależności od rodzaju użytego pokrycia ściany, a nie od jej konstrukcji.
   – standardowa płyta gipsowo-kartonowa o ognioodporności M1 położona na wewnętrznej stronie ściany spełnia wszelkie wymagania w zakresie ochrony konstrukcji ściany przed ogniem,
   – tynki zewnętrzne w systemie BSO posiadają klasę reakcji na ogień B-s1,d0 co oznacza że materiał ten jest niezapalny, z bardzo ograniczonym udziałem w pożarze (na przykładzie Instrukcji Technicznej tynku StoArmat Classic Plus),
   – pokrycie dachu z blachy w rąbek traktowane jest jako pokrycie nie rozprzestrzeniające ognia,

   – biorąc powyższe pod uwagę oraz projektowany układ warstw w ścianie:

   – płyta GKF (a więc płyta gipsowo-kartonowa, o zwiększonej odporności na ogień, alternatywnie płyta Fermacell – grub. 12,5 mm – posiadają klasę odporności A2, tz – jest materiałem niezapalnym,
   – płyta wiórowa MFP lub OSB/3 – grub. 12,5 mm,
   – folia polietylenowa jako opóźniacz pary,
   – konstrukcja KVH – 60 x 160 mm,
   – wełna szklana grub. 160 mm,
   – płyta wiórowa MFP lub OSB/3 – grub. 12,5 mm,
   – styropian EPS 040 – grub. 100mm,
   – zaprawa – klej, siatka, tynk – posiada kasę reakcji na ogień B-s1,d0 – co oznacza że jest niezapalna.

   – należy stwierdzić, że przegroda jest traktowana jako niezapalna.

   – gdy budynek posiada przegrodę traktowaną jako niezapalną, oraz posiada pokrycie dachu nierozprzestrzeniające taki budynek nie wymaga zwiększonej odległości od granicy czy sąsiedniego budynku.

   Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., późniejszymi zmianami, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

   § 12.
   1. Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynki na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:
   1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
   2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

   § 271
   2. Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%.

   § 272
   2. Budynki mieszkalne jednorodzinne, rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze, ze ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej, niezabudowanej działki, niż jest to określone w § 12.

   Uwzględniając powyższe, należy uznać, iż budynki o drewnianej konstrukcji szkieletowej, pokryte materiałami klasyfikowanymi jako niepalne oraz z pokryciem dachowym nierozprzestrzeniającym ognia, w pełni spełniają wymagania ognioodporności klasy C i mogą być stawiane w normowej odległości od granicy i sąsiednich budynków tak jak budynki murowane.

   • Karol pisze:

    Dziękuję za szybką odpowiedź. Państwa doświadczenia w komunikacji ze starostwem napawają optymizmem. Z kolei moja analiza zagadnienia nasunęła mi jeszcze jedną przesłankę w obronie tezy, że kwalifikacja elementu jako nierozprzestrzeniającego ognia zależy od zastosowanego poszycia, a nie wewnętrznej struktury przegrody. Skoro bowiem w załączniku nr 3 do WT napisano:
    „2.1. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy:
    – wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;
    – stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E;”
    … można domniemywać, że w przypadku elementów warstwowych ograniczenia do klas reakcji na ogień A i B dotyczą tylko ich poszycia. Nie zmienia to faktu, że sformułowania użyte w WT i w załączniku nr 3 są – delikatnie mówiąc – niefortunne.

 4. Inzagi pisze:

  Do poszycia ścian i stropów wyłącznie wewnątrz pomieszczeń polecam płytę Fermacell Firepanel A1 jest to najwyższa możliwa klasa reakcji na ogień. Produkt jest w stanie zapewnić odporność ogniową przez 60, 90 bądź 120 minut. Ich zaletą jest to, że nie emitują szkodliwych, lotnych substancji ani w trakcie normalnej eksploatacji ani w wysokich temperaturach, podczas pożaru.

 5. Dariusz pisze:

  Czy to prawda że płyta MFP będzie lepszym wyborem niż OSB przede wszystkim ponieważ jest paroprzepuszczalna w przeciwieństwie do OSB i ogólnie ma lepsze parametry techniczne przy podobnej cenie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sześć − sześć =