Rynek wtórny budownictwa drewnianego

W ostatnich latach otworzył się rynek wtórny na domy drewniane – domy o drewnianej konstrukcji szkieletowej i domy z bali.

Na co nowi nabywcy domów powinni zwracać uwagę przy zakupie domu ???

I. Jakość drewna konstrukcyjnego

Dziś do budowy domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej zalecane jest stosowanie drewna suszonego komorowo o wilgotności poniżej 18%, czterostronnie struganego, o określonej klasie wytrzymałościowej (np. C24). Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., z dniem 1 stycznia 2012 r., tarcica konstrukcyjna powinna być oznakowana certyfikatem CE. Takie są wymagania dla tarcicy konstrukcyjnej.

Kilkanaście lat temu nie było presji na przestrzeganie wymagań dla tarcicy konstrukcyjnej; domy często budowano z drewna sezonowanego na powietrzu, nie zawsze wysuszonego do odpowiedniej wilgotności, bez jego strugania. Projekt określał jedynie klasę wytrzymałościową. Nie było też wymagań posiadania certyfikatu CE.

Zatem, kupujący dom, musi wiedzieć, że w istniejącym domu, trudno jest zweryfikować jakość tarcicy konstrukcyjnej, gdyż ściany, stropy pokryte są np. płytą gipsowo-kartonową, a właściciele domów raczej nie chętnie wyrażają zgodę na wykonie w ścianach odkrywek. Stąd sprawdzenie jakość drewna konstrukcyjnego, zastosowanego do budowy domy, możliwe jest jedynie w przypadku niezagospodarowanego poddasza, co w poważnym stopniu ogranicza dokładną weryfikację stanu konstrukcji budynku.

Tylko na poddaszu nieużytkowym można zweryfikować jakość drewna konstrukcyjnego

Biorąc powyższe pod uwagę, nowy nabywca, kupując dom zbudowany kilkanaście lat temu musi zdawać sobie sprawę, że może kupić dom zbudowany z tarcicy nie spełniających aktualnych wymagań; drewno sezonowane a nie suszone komorowo, drewno nie strugane, o nie zweryfikowanej klasie wytrzymałości, nie certyfikowane znakiem CE.

II. Izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 1422, z dnia 18 września 2015 r.) aktualne wymagania izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku od 01.01.2017 r. wynoszą:

– dla ścian zewnętrznych       – U < 0,23 W/m2K,
– dla dachu i stropodachu      – U < 0,18 W/m2K,

  1. Izolacyjność cieplna ścian

Aktualne wymagania dla ścian spełni układ warstw – jako przegroda jednorodna – od zewnątrz:- okładzina drewniana – nie uwzględniana w obliczeniach,

– ruszt ze szczeliną wentylacyjną – nie uwzględniana w obliczeniach,

– folia wiatroizolacyjna,

– izolacja cieplna – ʎ = 0,040 W/mK – grub. 50 mm

– płyta OSB/3 – grub. 12 mm,

– konstrukcja drewniana wypełniona izolacją cieplną – ʎ = 0,040 W/mK – grub. 150 mm,

– folia paroizolacyjna,

– płyta gipsowo-kartonowa – grub. 12,5 mm,

Powyższy układ – jako przegroda jednorodna – zapewnia współczynnik U – 0,188 W/m2K.

 

  1. Izolacyjność cieplna stropu i stropodachu

Aktualne wymagania dla stropu i stropodachu spełni układ warstw – jako przegroda jednorodna – od zewnątrz:

– pokrycie dachu – dachówka – nie uwzględniona w obliczeniach,

– łaty i kontrłaty – nie uwzględnione w obliczeniach,

– folia dachowa – wysokoparoprzepuszczalna,

– konstrukcja dachu wypełniona izolacją cieplną – ʎ = 0,040 W/mK – grub. 200 mm,

– folia paroizolacyjna,

– płyta gipsowo-kartonowa – grub. 12,5 mm,

Powyższy układ – jako przegroda jednorodna – zapewnia współczynnik U = 0,176 W/m2K.

 

Wykazany współczynnik U, ze względu na mostki cieplne w miejscach podwaliny, słupków i oczepu ulegnie obniżeniu przy obliczaniu izolacyjności cieplnej przegrody jako przegrody niejednorodnej, tj. uwzględniającej mostki cieplne.

Przy rozstawie osiowym słupków co 60 cm – współczynnik U obniża się o ok. 11%, a przy osiowym rozstawie słupków co 40 cm współczynnik U obniża się o ok. 16%. Podobnie wygląda izolacyjność cieplna dachu czy też stropodachu.

 

III. Historia wymagań w zakresie wymagań izolacyjności cieplnej

Domy wznoszone kilka czy też kilkanaście lat temu podlegały zdecydowanie niższym wymaganiom w zakresie izolacyjności cieplnej:

  1. Historia wymagań dla ścian zewnętrznych:

– w latach 1986 – 1991 – zgodnie z PN-B-02020: 1982 1)     – 0,75 W/m2K, obowiązywały od 01.01.1983 r

– w latach 1992 – 2002 – zgodnie z PN-B-02020: 1991 2)     – 0,55 W/m2K, obowiązywały od 01.01.1992 r

– w latach 2002 – 2013 – zgodnie z Rozporządzeniem 3)      – 0,30 W/m2K, obowiązywały od 16.12.2002 r.

– w latach 2014 – 2016 – zgodnie z Rozporządzeniem 4)      – 0,25 W/m2K, obowiązywały od 01.01.2014 r.

– w latach 2017 – 2020 – zgodnie z Rozporządzeniem 4)      – 0,23 W/m2K, obowiązują od 01.01.2017 r.

  1. Historia wymagań dla stropów i stropodachów:

– w latach 1986 – 1991 – zgodnie z PN-B-02020: 1982 1)     – 0,45 W/m2K, obowiązywały od 01.01.1983 r

– w latach 1992 – 2002 – zgodnie z PN-B-02020: 1991 2)     – 0,30 W/m2K, obowiązywały od 01.01.1992 r

– w latach 2002 – 2013 – zgodnie z Rozporządzeniem 3)     – 0,30 W/m2K, obowiązywały od 16.12.2002 r.

– w latach 2014 – 2016 – zgodnie z Rozporządzeniem 4)      – 0,20 W/m2K, obowiązywały od 01.01.2014 r.

– w latach 2017 – 2020 – zgodnie z Rozporządzeniem 4)      – 0,18 W/m2K obowiązują od 01.01.2017 r.

 

Wymagania obowiązujące w latach 1983 – 1991 r. spełniał następujący układ warstw:

– dla ściany zewnętrznej o współczynniku U < 0,75 W/m2K

– okładzina drewniana – nie uwzględniana w obliczeniach,
– ruszt ze szczeliną wentylacyjną – nie uwzględniana w obliczeniach,
– folia wiatroizolacyjna,
– płyta wiórowa – grub. 12 mm,
– konstrukcja drewniana wypełniona izolacją cieplną – ʎ = 0,040 W/mK grub. 30 mm,
– folia paroizolacyjna,
– płyta gipsowo-kartonowa – grub. 12,5 mm,

Współczynnik U = 0,647 W/m2K

–  dla stropów i stropodachów o współczynniku U < 0,45 W/m2K

– pokrycie dachu – dachówka – nie uwzględniona w obliczeniach,

– łaty i kontrłaty – nie uwzględnione w obliczeniach,

– folia dachowa – wysokoparoprzepuszczalna,

– konstrukcja dachu wypełniona izolacją cieplną – ʎ = 0,040 W/mK – grub. 70 mm,

– folia paroizolacyjna,

– płyta gipsowo-kartonowa – grub. 12,5 mm,

Współczynnik U = 0,408 w/m2K

 

Wymagania obowiązujące w latach 1992 – 2002 r. spełniał następujący układ warstw:

– dla ściany zewnętrznej o współczynniku U < 0,55 W/m2K

– okładzina drewniana – nie uwzględniana w obliczeniach,

– ruszt ze szczeliną wentylacyjną – nie uwzględniana w obliczeniach,

– folia wiatroizolacyjna,

– płyta wiórowa – grub. 12 mm,

– konstrukcja drewniana wypełniona izolacją cieplną – ʎ = 0,040 W/mK – grub. 50 mm,

– folia paroizolacyjna,

– płyta gipsowo-kartonowa – grub. 12,5 mm,

Współczynnik U = 0,489 W/m2K

–  dla stropów i stropodachów o współczynniku U < 0,30 W/m2K

– pokrycie dachu – dachówka – nie uwzględniona w obliczeniach,

– łaty i kontrłaty – nie uwzględnione w obliczeniach,

– folia dachowa – wysokoparoprzepuszczalna,

– konstrukcja dachu wypełniona izolacją cieplną – ʎ = 0,040 W/mK – grub. 110 mm,

– folia paroizolacyjna,

– płyta gipsowo-kartonowa – grub. 12,5 mm,

Współczynnik U = 0,290 w/m2K

 

Wymagania obowiązujące w latach 2002 – 2013 r. spełniał następujący układ warstw:

– dla ściany zewnętrznej o współczynniku U < 0,30 W/m2K

– okładzina drewniana – nie uwzględniana w obliczeniach,

– ruszt ze szczeliną wentylacyjną – nie uwzględniana w obliczeniach,

– folia wiatroizolacyjna,

– płyta wiórowa – grub. 12 mm,

– konstrukcja drewniana wypełniona izolacją cieplną – ʎ = 0,040 W/mK – grub. 110 mm,

– folia paroizolacyjna,

– płyta gipsowo-kartonowa – grub. 12,5 mm,

Współczynnik U = 0,282 W/m2K

–  dla stropów i stropodachów o współczynniku U < 0,30 W/m2K

– pokrycie dachu – dachówka – nie uwzględniona w obliczeniach,

– łaty i kontrłaty – nie uwzględnione w obliczeniach,

– folia dachowa – wysokoparoprzepuszczalna,

– konstrukcja dachu wypełniona izolacją cieplną – ʎ = 0,040 W/mK – grub. 110 mm,

– folia paroizolacyjna,

– płyta gipsowo-kartonowa – grub. 12,5 mm,

Współczynnik U = 0,290 w/m2K

 

Wymagania obowiązujące w latach 2014 – 2016 r. spełniał następujący układ warstw:

– dla ściany zewnętrznej o współczynniku U < 0,25 W/m2K

– okładzina drewniana – nie uwzględniana w obliczeniach,

– ruszt ze szczeliną wentylacyjną – nie uwzględniana w obliczeniach,

– folia wiatroizolacyjna,

– płyta wiórowa – grub. 12 mm,

– konstrukcja drewniana wypełniona izolacją cieplną – ʎ = 0,040 W/mK – grub. 130 mm,

– folia paroizolacyjna,

– płyta gipsowo-kartonowa – grub. 12,5 mm,

Współczynnik U = 0,237 W/m2K

–  dla stropów i stropodachów o współczynniku U < 0,20 W/m2K

– pokrycie dachu – dachówka – nie uwzględniona w obliczeniach,

– łaty i kontrłaty – nie uwzględnione w obliczeniach,

– folia dachowa – wysokoparoprzepuszczalna,

– konstrukcja dachu wypełniona izolacją cieplną – ʎ = 0,040 W/mK – grub. 180 mm,

– folia paroizolacyjna,

– płyta gipsowo-kartonowa – grub. 12,5 mm,

Współczynnik U = 0,192 w/m2K

 

Wymagania obowiązujące w latach 2017 – 2020 r. spełniał następujący układ warstw:

– dla ściany zewnętrznej o współczynniku U < 0,23 W/m2K

– okładzina drewniana – nie uwzględniana w obliczeniach,

– ruszt ze szczeliną wentylacyjną – nie uwzględniana w obliczeniach,

– folia wiatroizolacyjna,

– płyta wiórowa – grub. 12 mm,

– konstrukcja drewniana wypełniona izolacją cieplną – ʎ = 0,040 W/mK – grub. 150 mm,

– folia paroizolacyjna,

– płyta gipsowo-kartonowa – grub. 12,5 mm,

Współczynnik U = 0,220 W/m2K

–  dla stropów i stropodachów o współczynniku U < 0,18 W/m2K

– pokrycie dachu – dachówka – nie uwzględniona w obliczeniach,

– łaty i kontrłaty – nie uwzględnione w obliczeniach,

– folia dachowa – wysokoparoprzepuszczalna,

– konstrukcja dachu wypełniona izolacją cieplną – ʎ = 0,040 W/mK – grub. 200 mm,

– folia paroizolacyjna,

– płyta gipsowo-kartonowa – grub. 12,5 mm,

Współczynnik U = 0,175 w/m2K

 

IV. Podsumowanie

Przedstawione powyżej wyliczenia są oczywiście wyliczeniami teoretycznymi. Pokazują jednak jak z biegiem lat obniża się wymagany współczynnik U, a rośnie wymagania grubość izolacji cieplnej w przegrodach zewnętrznych.

Kupując dom o drewnianej konstrukcji szkieletowej, zbudowany kilkanaście czy kilka lat temu warto zwrócić uwagę na jakość drewna zastosowanego na konstrukcję, a w szczególności na grubość izolacji cieplnej przegród zewnętrznych – ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów. Jak wykazano w obliczeniach, jeszcze kilkanaście lat temu dla spełnienia wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegrody wystarczyło nawet kilka centymetrów izolacji cieplnej.

Dom zbudowany kilkanaście lat temu posiada niską, w stosunku do dzisiejszych wymagań, izolacyjność cieplną ścian, dachu czy stropodachu.

Taki dom, dla zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród, wymagać będzie przeprowadzenie dodatkowych robót ociepleniowych, które nie zawsze mogą okazać się możliwymi są do wykonania. Jak bowiem ocieplić dom wykonany z cienkich balików (np. 7 cm), którego ocieplenie wynosi 10 cm, a wnętrze domu wyłożone jest płytą gipsowo-kartonową lub boazerią ? Ocieplać dom z zewnątrz, tracąc jego charakter czy zdejmować okładziny wewnętrzne ?

Temat do rozważenia dla chcących kupować dom drewniany na rynku wtórym.

 

 

UWAGA:

Wykonane wyliczenia dotyczą przegród jednorodnych, tj. nie uwzględniających mostków cieplnych w miejscach podwaliny, słupków i oczepu. Patrz uwaga powyżej (na czerwono).

 

Przypisy:

1) PN-B-02020:1982 – Ochrona cieplna budynków — Wymagania i obliczenia

2) PN-B-02020:1991 – Ochrona cieplna budynków — Wymagania i obliczenia

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926)

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × 3 =