4. Buduj oszczędnie

Budując oszczędnie ograniczasz wydatki

Optymalnie zaprojektowana konstrukcja to taka, w której w możliwie największym, ale jeszcze bezpiecznym stopniu wykorzystano wytrzymałość materiału.

Stosowanie przewiązek należy ograniczyć do miejsc, które naprawdę tego wymagają.

Przewiązki w ścianach.
Na przewiązki montowane w ścianach powinno się stosować odpadowe odcinki elementów konstrukcji.
Należy je mocować:

•   w miejscach montażu szafek kuchennych i armatury łazienkowej,
•   po obu stronach otworów drzwiowych – w celu usztywnienia znajdujących się tam słupów i zapewnienia sztywności ościeżnicy drzwiowej,
•   w miejscach łączenia ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi,
•   w miejscach montażu puszek elektrycznych,
•   w ścianach zewnętrznych o słupach wysokości ponad 3 m, przy czym nie jest to podyktowane względami konstrukcyjnymi, lecz bezpieczeństwem pożarowym,
•   wzdłuż policzków klatki schodowej – podobnie jak poprzednie pełnią funkcję zastawek ogniowych.

Przewiązki w stropach.
Można je wykonać: z desek szerokości równej pełnej lub niepełnej wysokości belki stropowej, ze skrzyżowanych łat drewnianych bądź profili stalowych – takie przewiązki nazywane są krzyżulcowymi.
Przewiązki w stropach powinno się stosować:

•   w połowie rozpiętości stropu, jeśli jest ona większa niż 3,60 m. Przewiązki zapobiegają skręcaniu się belek stropowych i zmniejszają ich ugięcie,
•   w miejscach łączenia ścian działowych ze stropem, gdy ściana montowana jest równolegle do belek stropowych,
•   w miejscu ścianki działowej, na stropie, równoległej do belek stropowych. Zastosowane w takim miejscu przewiązki zapobiegają ugięciu się płyty poszycia stropu i przenoszą obciążenia na sąsiednie belki,
•   między belkami stropowymi pod i nad wewnętrznymi ścianami nośnymi.

1. W ścianach zewnętrznych w słupach wysokości ponad 3 m przewiązki zamocowane na wysokości stropu pełnią funkcję zastawek ogniowych.
2. Przewiązki powinno się mocować w miejscach łączenia ścian zewnętrznych z wewnętrznymi.
3. Przewiązki w stropach mogą być:
A – pełne z desek, B – krzyżulcowe z drewna lub metalowe
4. Gdy ściana działowa montowana jest równolegle do belek stropowych,pomiędzy belkami stropu trzeba zamontować przewiązki:
A – zarówno nad ścianą, B – jak i pod nią,
5. Przewiązki powinny być zamontowane nad i pod wewnętrznymi ścianami nośnymi:
A – ściana ustawiona prostopadle do belek stropowych, B – ściana ustawiona równolegle do belek stropowych.

Wojciech Nitka
Katalog Budownictwa Drewnianego 2004

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − trzynaście =