Konstrukcja stropu

Strop musi być wytrzymały i trwały. nie może się też zbytnio uginać, drgać ani skrzypieć pod stopami. Warunki te spełni ty, ko wtedy, gdy zostanie bezbłędnie wykonań.

Błąd: niewłaściwa konstrukcja stropu

Błędy zdarzają się już na etapie projektowania, ale zwykle powstają na skutek niewłaściwego wykonania konstrukcji stropu. Oto najczęstsze z nich:
– źle dobrany przekrój i rozstaw belek stropowych lub zbyt cienka płyta poszycia – spowodują, że poszycie lub cały strop będą się za mocno uginały, a w najgorszym wypadku strop może się zarwać;
– niezastosowanie podwójnych belek w miejscach, gdzie jest to konieczne – jeśli na przykład krawędzie otworów na schody nie będą odpowiednio wzmocnione, to strop będzie w tym miejscu za słaby;
– opieranie belek stropowych bezpośrednio na ścianie fundamentowej – może spowodować zawilgocenie konstrukcji stropu, a następnie jej gnicie;
– złe połączenie płyt poszycia z belkami – zmniejszy sztywność stropu, pogorszy jego parametry akustyczne i może być przyczyną skrzypienia.

Jak powinno być 

rys-1-08-00

Rys. 1. Otwór w stropie na klatkę schodową: a) równoległy do belek stropowych, b) prostopadły do belek stropowych

Przekrój i rozstaw belek stropowych. Ustala się je w projekcie na podstawie obliczeó; w których bierze się pod uwagę obciążenia, jakie będą działały na strop, i wielkość pomieszczeó, nad którymi strop ma być wykonany. W domach szkieletowych typowa grubość belki stropo’ wej wynosi 38 mm, a wysokość – od 185 do 235 mm. Rozstaw belek stropowych wynosi zwykle 40 cm, maksymalnie – 60 cm. Jeśli obciążenia stropu są znaczne lub ma on dużą rozpiętość, wysokość belek może być zwiększona do 285 mm, a ich rozstaw – zagęszczony do 30 cm. Czasami dla miejscowego wzmocnienia stropu układa się po dwie belki obok siebie.

Grubość poszycia. Na poszycie w domach o konstrukcji szkieletowej najczęściej stosuje się płyty wiórowe MFP lub OSB/3. Jeśli rozstaw belek wynosi 40 cm, poszycie z tych płyt powinno mieć 22 mm grubości, a gdy belki są rozmieszczone co 60 cm – 25 mm.

Podwójone belki w miejscach osłabienia stropu przez otwory. Najczęściej otwory te wykonuje się na klatki schodowe. Ich wymiary, czyli szerokość i długość, uzależnione są od wymiarów schodów i powinny być podane w projekcie budynku. Belki stropowe w miejscach, w których pokrywają się z krawędziami otworu, powinny być podwojone. Na dwóch pozostałych, prostopadłych krawędziach daje się również podwojone belki (zwane wymianami), na których oprą się skrócone belki stropu (rys. l).

Oparcie belek stropowych. Belki stropu nad piwnicą powinny być oparte na podwalinie wykonanej z drewna impregnowanego ciśnieniowo (rys. 2). Od ścian fundamentowych oddziela się ją izolacją przeciwwilgociową, która’ będzie chronić podwalinę i belki stropowe przed wodą podciąganą kapilarnie przez ściany fundamentowe.

rys-2-08-00

4.2.1

Zdjęcie 1. Belki stropu nad piwnicą oparte na podwalinie oddzielonej od ścian fundamentowych izolacją przeciwwilgociową

4.2.1

Zdjęcie 2. Belki stropu nad parterem oparte na ścianach nośnych – najlepiej jeśli są ułożone dokładnie nad słupkami ściany

4.2.1

Zdjęcie 3. Oparcie belek stropowych na podciągu

Szerokość podparcia belki na podwalinie nie powinna być mniejsza niż 9 cm.

Belki stropu nad parterem opiera się na ścianach zewnętrznych (rys. 3) lub wewnętrznych nośnych (rys. 4). Najlepiej, jeśli są one ułożone dokładnie nad słupkami ściany. jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy słupki w ścianie mają taki sam rozstaw co belki w stropie (rys. 5). Gdy słupki są rozstawione co 60 cm, a belki co 40 cm – na słupek powinna trafić co trzecia belka (rys. 6). Belki stropu mogą być też oparte na podciągu.

 

Wojciech Nitka

Z cyklu – Problemy ze szkieletowym domem drewnianym – Murator – sierpień 2000

Możesz również polubić…

2 komentarze

  1. Andrzej pisze:

    Nie wyświetlają się zdjęcia. W której książce można to przeczytać?

  2. jerzy glen pisze:

    A jak wygląda oparcie stropu drewnianego przy murłacie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście − 6 =