Wentylacja poddasza nieużytkowego

Zła wentylacja poddasza nieużytkowego i niewłaściwie wykonany strop drewniany mogą doprowadzić do zagrzybienia elementów konstrukcji dachowej. Takie poddasze latem będzie się przegrzewało, a zimą będzie z niego uciekało ciepło.

Błąd: niewłaściwa wentylacja poddasza

Podstawowym błędem popełnianym przy wykonywaniu poddasza nieużytkowego jest zła wentylacja przestrzeni dachowej lub nawet całkowity jej brak. Przyczyną niewłaściwej wentylacji poddasza może być:
• niewykonanie otworów nawiewnych w okapie dachu lub szczytach budynku,
• brak drożności otworów nawiewnych
• brak wentylacji kalenicy dachu.
Niewłaściwie wykonana wentylacja może powodować:
• zawilgocenie. a w konsekwencji – zagrzybienie drewnianej konstrukcji dachowej: zgromadzona na poddaszu wilgoć nie może być wyprowadzona poza obręb budynku,
• obniżenie izolacyjności cieplnej, co spowoduje, ze zimą z budynku będzie uciekało ciepło,
• przegrzanie poddasza w okresie letnim – gorące powietrze spod nagrzanych słońcem połaci dachowych nie może być usunięte na zewnątrz,
• przeciekanie wody i zawilgocenie dachu – ciepłe powietrze z wnętrza domu roztapia lezący na pokryciu dachu śnieg, który zsuwa się i zatrzymuje nad okapem.

1.0   Brak nawiewu w podbitce okapu

1.0   Brak wywiewu w kalenicy

Błąd: zły układ warstw podłogi poddasza

Drugim poważnym błędem w budowie poddaszy jest niewlaściwe wykonanie warstw stropu pomiędzy pomieszczeniami mieszkalnymi a poddaszem nieuzytkowym. Najczęściej polega on na zastosowaniu zbyt cienkiej warstwy izolacji termicznej. Zgodnie z wymaganiami normy o ochronie cieplnej budynków przegroda taka jak strop poddasza nieużytkowego powinna mieć współczynnik U mniejszy niż 0,25 W/(m2K). Uwzględniając mostki termiczne, można go osiągnąć wtedy, gdy w stropie zostanie ułożone minimum  25 cm izolacji cieplnej (na przykład wełny mineralnej lub szklanej) o współczynniku λ = 0,036 W/(mK).

rys-1-12-99

Częstym błędem w budowie poddasza bywa też brak paroizolacji, który powoduje ucieczkę ciepła z pomieszczenia ogrzewanego na poddasze, a przy tym – przepływ wilgoci do przestrzeni poddasza.

Jak powinno być

Jeśli wentylacja jest właściwie wykonana, powietrze jest nawiewane przez otwory w okapie poddasza. a wywiewane przez kalenicę budynku. Jeśli nie można wykonać otworów nawiewnych w okapie. powinno się je zrobić w ścianach szczytowych budynku.
Przyjmuje się, że w dachach o nachyleniu większym niż 1/6  powierzchnia otworów wentylacyjnych (nawiewnych i wywiewnych) powinna wynosić co najmniej 1/300 powierzchni wentylowanego stropu. W dachach o nachyleniu mniejszym niż 1/6 całkowita powierzchnia otworów wentylacyjnych powinna wynosić co najmniej 1/150 powierzchni.
rys-2a-12-99
Układ otworów może być różny zależnie od kształtu dachu, ale zaleca się, by co najmniej 25% otworów umieścić w dolnej części wentylowanej przestrzeni (w okapie), a drugie tyle – w górnej (w kalenicy lub ścianach szczytowych budynku). Otwory powinny być zaprojektowane tak, by nie przedostawały się nimi deszcz i śnieg ani też owady czy ptaki. Należy w nich dodatkowo zamocować metalową siatkę.
Warstwy stropu poddasza powinny być ułożone w następującej kolejności (patrząc od góry):
• izolacja cieplna – minimum 25 cm,
• paroizolacja,
• płyta gipsowo-kartonowa.

1.0

Prawidłowy układ warstw stropu poddasza nieużytkowego

(płyta gipsowo-kartonowa, paroizolacja, izolacja cieplna)

W niektórych rozwiązaniach zaleca się, by izolację cieplną przykryć folią wiatroszczelną. Ma ona zatrzymać ciepło w warstwie izolacji, a tym samym zwiększyć izolacyjność stropu. Folia ta ma także ochronić izolację przed wodą, która mogłaby się dostać na poddasze na przykład przez nieszczelne pokrycie dachu. Ja jednak nie widzę konieczności osłaniania izolacji cieplnej wiatroizolacją, folia taka bowiem nie zatrzyma ciepła.

Wojciech Nitka
Z cyklu – Problemy ze szkieletowym domem drewnianym – Murator – grudzień 1999

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + 6 =