Obliczamy ilość tarcicy. Szkielet stropu

Generalną zasadą technologii szkieletu jest układanie belek stropu równolegle do krótszej ściany budynku. Mają one za zadanie związanie ścian zewnętrznych rozpieranych przez krokwie.

W projekcie budowlanym wymiary belek, kierunek ich rozpiętości, rozstaw belek podłogi parteru pokazywane są zwykle na rzucie piwnicy. Podobnie wyższy strop – podłoga pietra – pokazywana jest na rzucie przyziemia.
Zasady obliczania ilości drewna pokażemy na przykładzie stropu nad pustką powietrzną, o wymiarach zewnętrznych 18,00 x 8,00 mającego podciąg po osi wzdłużnej budynku (rys.1).

Strop-01

 

Długość budynku
Osiowy rozstaw
belek
Długość budynku
Osiowy rozstaw
belek

ilość belek

30 cm    40 cm      60 cm

ilość belek

30 cm    40 cm     60 cm

3,00
      11
      9
       6
      8,70
     30
     23
      16
3,30
12 9 7
9
7
      9,00
31
24
16
3,60
3
10
7
       9,30
32
24
1
3,90
14
11
18
  9,60
33
25
17
4,20
15
12
8
9,90
34
26
18
4,50
16
12
9
10,20
35
27
18
4,80
17
13
9
10,50
36
27
19
5,10
18
14
10
10,80
37
28
19
5,40
19
15
10
11,10
38
29
20
5,70
20
15
11
11,40
39
30
20
6,00
21
16
12
11,70
40
30
21
6,30
22
17
12
12,00
41
31
21
6,60
23
18
12
12,30
42
31
22
6,90
24
18
13
12,60
42
32
22
7,20
25
19
13
12,90
44
33
23
7,50
26
20
14
13,20
45
34
23
7,80
27
21
14
13,50
46
35
24
8,10
28
21
15
13,80
47
36
24
8.40
29
22
15
14,10
48
37
25

Ogólne zasady obliczania

Ogólne zasady obliczania są proste– należy podzielić długość budynku (18.00 m) przez osiowy rozstaw belek stropowych (np. 40 cm) i dodać jedną belkę krawędziową. Ilość która nam wyszła należy pomnożyć przez ilość przęseł; w tym przypadku przez 2. W ten sposób otrzymaliśmy:

18,00 : 0,40 = 45
45 + 1 = 46
46 x 2 = 92 sztuki

Długość belek określa rysunek 2.
W tym przypadku wystarczyłyby belki długości 4,00 mm. Biorąc jednak pod uwagę standardowe długości np. 3,00, 3,60, 4,20 itp., trzeba przyjąć belki długości 4,20 m.

Strop-02

Ilość tę należy zwiększyć o:

– dodatkowe belki pod ścianki działowe biegnące równolegle do belek stropowych,
dodatkowe belki wzmacniające strop np. pod wanną,

Ilość belek uzależniona będzie od osiowego rozstawu belek – im mniejszy rozstaw – więcej belek i na odwrót – zwiększenie rozstawu powodować będzie zmniejszenie ilości belek. Tabela na stronie obok prezentuje te uzależnienia dla jednego przęsła.

Do obliczonej ilości belek stropowych należy dodać belki czołowe. Ilość zależeć będzie od długości belek i długości budynku. W naszym przypadku będzie to 18,0 x 2 = 36,0 metrów bieżących tj. 12 desek długości 3,00 m

Rysunek belki czołowej (rys. 3.).

Strop-03

W ilości niezbędnego materiału należy uwzględnić także elementy blokingu. Ilość należy przyjąć w zależności od długości budynku, ilości przęseł i ich szerokości. W naszym przypadku będzie to 18,00 m X 3, tj. w środku każdego przęsła i na podciągu, co daje nam 18 desek długości 3,0 m.


Podsumowując:

– belki stropowe
96 szt. desek długości 4,20

– belki czołowe
12 szt. desek długości 3,00 m

– blocking
18 szt. desek długości 3,00 m

Do powyższego zestawienia należy ewentualnie dodać:

– wzmocnienia stropu pod ścianki działowe równoległe do belek stropowych,

– wzmocnienia stropu pod zwiększone obciążenia np. wanny,

– wymiany przy ewentualnych otworach w stropie,

Wyliczając ilość drewna nie sposób nie wspomnieć o ilości gwoździ. Zasady obliczania podajemy za metodami powszechnie stosowanymi przez budowniczych amerykańskich. Wydaje się że tak proste zasady kalkulacji winne zostać przyjęte przez naszych budowniczych.

Przy rozstawie osiowym belek 40 cm powszechnie przyjęte zużycie wynosi 240 sztuk gwoździ 16d na 100 m2 stropu. Jest to 2,4 gwoździa na 1 m2 powierzchni stropu. W prezentowanym przypadku powierzchnia budynku wynosi 144,00 m2 na co zużyć można 346 gwoździ – dla zmontowania 92 belek stropowych.
W jednym funcie mieści się 71 sztuk gwoździ wymiaru 16d. Zatem na strop wystarczy zamówić 5 funtów gwoździ.

Dodatkowe gwoździe, 8d, zużyte zostaną przy montażu blockingu. Dla jednego elementu przyjmuje się cztery sztuki, co w sumie dla 135 elementów (3 x 45) daje 540 gwoździ. Ponieważ w opakowaniu mieści się 145 gwoździ 8d dla montażu blocking wymagane będą cztery opakowania.

Wojciech Nitka

Artykuł ukazał się w Katalogu Budownictwa Szkieletowego 2003, Gdańk

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 9 =