Obliczamy ilość tarcicy… Ściany

Przybliżone obliczanie ilości słupków

Ściany zewnętrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi plus ścianki wewnętrzne

Dla przykładu: na budynek parterowy o wymiarach zewnętrznych 18,0 x 8,0 m. Słupki w rozstawie osiowym co 40 cm.

Uwzględniając wszystkie słupki ścian zewnętrznych, także te dodatkowe przy otworach okiennych i drzwiowych i w narożnikach, długość ścian należy podzielić przez 0,30 m (a nie przez 0,40 m – pomimo iż taki jest rozstaw osiowy słupków).

(18,0 + 8,0) x 2 = 52,0 mb ścian zewnętrznych – 52,0 : 0,3 = 174 słupki na ściany zewnętrzne,

Natomiast dla całości ścian – zewnętrze i wewnętrzne – przyjmuje się po trzy i pół słupka na metr kwadratowy powierzchni całkowitej budynku.

Na budynek jak wyżej – o wymiarach zewnętrznych 18,0 x 8,0 m – całkowite zużycie słupków wyniesie: 18 x 8 x 3,5 = 504 słupki. Jest to oczywiście ilość teoretyczna. Uwzględniając wyliczoną wcześniej ilość słupków zewnętrznych można przyjąć iż na parterowy budynek o wymiarach zewnętrznych 18,0 x 8,0 m zużywa się ok.:
– 174 słupki na ściany zewnętrzne,
– 330 słupków na ściany wewnętrzne.
Natomiast przekroje słupków uzależnione są od projektu.
Sprawdzianem prawidłowości wykonanych obliczeń może być obliczenie zużycia metrów sześciennych drewna na metr kwadratowy powierzchni ściany (zob. tabela poniżej).

Dokładne obliczanie ilości słupków

Ściany zewnętrzne bez otworów

Na ścianę długości 18,0 m, z słupkami w osiowym rozstawie co 40 cm, obliczenia dokonuje się poprzez podzielenie długości ściany przez rozstaw osiowy słupków plus dodać jeden słupek zewnętrzny.
Zatem ilość słupków wyniesie – 18,0 : 0,4 = 45 + 1 = 46 słupków.

 Ściany zewnętrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi

Ściana z rozstawem osiowym słupków – 40 cm

Ściana z rozstawem osiowym słupków – 60 cm

Podobnie obliczać należy ilość słupków w rozstawie co 40 cm, w ścianach z otworami, z tą jednak różnicą dla każdego narożnika należy dodać po jednym słupku natomiast dla każdego otworu – okiennego czy drzwiowego należy dodać po dwa słupki.
Dla przykładu: dla ściany o długości 18,0 m z trzema otworami okiennymi i jednym drzwiowym obliczenie ilości słupków przedstawiać się będzie następująco:

  • według powyższego wyliczenia – 46 słupów
  • narożniki w każdym końcu ściany – 2 słupki
  • trzy otwory okienne – 6 słupków
  • jeden otwór drzwiowy – 2 słupki
    Razem – 56 słupków

Podwalina i oczep

Chcąc obliczyć ilość niezbędnego materiału na podwaliny i oczep ścian zewnętrznych należy długość obwodu budynku pomnożyć razy trzy. Należy pamiętać iż jeden z trzech elementów to podwalina a dwa to oczepy.
W podobny sposób należy obliczać ilość materiału niezbędnego podwalinę i oczep ścian wewnętrznych.

Zastawki ogniowe
Zastawki ogniowe nie zawsze są wymagane. Jednak tam gdzie wymagane jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia zastawki winne być zakładane.
Zastawki zawsze mają wymiar grubości ściany, przy czym ich długość należy obliczyć w zależności od przewidywanego założenia. Ilość zastawek ogniowych równa jest ilości osiowych rozstawów słupków, przy czym należy zwrócić uwagę, iż zastawka jest krótsza o grubość słupka od osiowego rozstawu słupków.

Usztywnienia w narożnikach
Niektórzy projektanci i wykonawcy stosują usztywnienia w narożnikach ścian. W takim przypadku należy uwzględnić je przy obliczaniu zapotrzebowania na elementy konstrukcji budynku. Powszechnie należy przyjąć po dwa elementy na każdy narożnik zewnętrzny budynku.

Słupki w konstrukcji balonowej ścian
W konstrukcji balonowej słupki są dłuższe od słupków stosowanych w konstrukcji platformowej. Słupki te sięgają od podwaliny ściany parteru po oczep ściany drugiej kondygnacji. Ilość słupków nie zmienia się – jest taka sama jak w tradycyjnej konstrukcji.

Pełne wysokości słupków wymagane są dla słupków ścian zewnętrznych i dla wszystkich dodatkowych słupków przy otworach okiennych i drzwiowych. Krótsze elementy mogą być użyte pod i nad otworami okiennymi – od podwaliny do parapetu okna oraz od nadproża po czep ściany górnej kondygnacji.
Słupki ścian wewnętrznych pozostają tej samej długości co przy konstrukcji platformowej budynku.

 

Robocizna
Dla jeden metr sześcienny tarcicy konstrukcyjnej użytej na ściany zewnętrzne przyjmuje się 8,90 wykwalifikowanych i 2,54 niewykwalifikowanych roboczogodzin. Natomiast dla ścian wewnętrznych przyjmuje się 8,47 wykwalifikowanych i 2,12 niewykwalifikowane roboczogodziny.

Ściany zewnętrzne, wznoszone z elementów 38 x 140 mm w osiowym rozstawie 40 cm, budynku o wymiarach 18,0 x 8,0 m i wysokości ścian 2,54 m wynoszą:
(18 + 8) x 2 x 2,54 = 132,08 m2 powierzchni ścian, według powyższej tabeli zużycie tarcicy na metr kwadratowy powierzchni wynosi 0,0392 m3.
132,08 m2 x 0,0392 m3 = 5,178 m3.
Czas na wykonanie ścian zewnętrznych wynosić zatem będzie:
5,178 m3 x 8,9 rob.godz./m3 = 46,08 roboczogodziny wykwalifikowanego robotnika, 5,178 m3 x 2,54 rob.godz./m3 = 13,15 roboczogodziny niewykwalifikowanego robotnika.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 + 10 =