LSO – Lekkie Ściany Osłonowe

W naszym kraju lekkie ściany osłonowe o konstrukcji drewnianej, w budynkach mieszkalnych, i nie tylko, jak dotychczas, nie zostały rozpowszechnione, pomimo iż w krajach Beneluxu i Skandynawii, to popularny system ścian osłonowych i to w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

System ten w wielu krajach znany jest pod nazwami:
Szwecja: “Utfackningsväggar”
Norwegia ”Utfyllende bindingsverk” or ”Påhengselementer”
Holandia: ”Gevelsluitende elementen” or ”Gevelvullende elemeneten”
Niemcy: ”Holztafel mischbauweise”

Francja: ”Facades légères”

System łączenie nośnej konstrukcji betonowej z lekkimi, nienośnymi ścianami o drewnianej konstrukcji szkieletowej powstał w Szwecji na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Głównym założeniem technologii było:
– zwiększenie powierzchni budynku realizowanej w tym samym czasie,
– wzrost izolacji termicznej ścian zewnętrznych,
– zwiększenie wydajności przy realizacji budownictwa mieszkaniowego.

Lekkie ściany szkieletowe, cieńsze o połowę od powszechnie stosowanych ścian murowanych zapewniały wzrost powierzchni użytkowej o około 3% dla normalnego budynku wielorodzinnym.

Przykładowe rozwiązania ścian dla budownictwa mieszkaniowego

 LSOw12arch_v2008

Ściany te budowane w tzw. systemie kanadyjskim – szkielet drewniany wypełniony izolacją cieplną, charakteryzują się wysoką izolacyjnością, a tym samym niskimi kosztami ogrzewania pomieszczeń.

Lekkie ściany osłonowe mogą być stosowane tak w budownictwie jednorodzinnym jaki w wielorodzinnym, w tym  w budynkach wysokich.

System LSO – Lekkie Ściany Osłonowe dotyczy zewnętrznych ścian spełniających funkcje przegrody izolacyjnej osła­niającej wnętrze budynku. System opracowany została w dwóch wariantach – LSOz – jako zawieszany, osłaniający całą konstrukcję budynku i LSOw –  wbudowany w konstrukcję budynku.

Ściany LSO charakteryzuje:
– dobre zabezpieczenie wnętrza budynku od wpływów klimatu zewnętrznego, tj. chronią pomieszczenia przed wilgocią, zmianami temperatury, nasłonecznieniem, infil­tracją powietrza oraz przed hałasem zewnętrznym;

– mają wystarczającą trwałość, niski ciężar, tworzą nowoczes­ny wygląd elewacji.

LSOz – ściany osłonowe zawieszone

 LSOzDETXvid_v2008

LSOz to system ścian osłonowych mocowanych na zewnętrz budynku. Drewniana konstrukcja ścian zawieszona jest na wieszakach zamocowanych do betonowego stropu. Ściana wypełniona jest materiałem izolacyjnym. Od strony zewnętrznej, podkład po okładzinę elewacyjną stanowi płyta Power Panel. Elewację można wykańczać w dowolny sposób. Od strony wewnętrznej ściana wykończona jest płytą włóknowo-gipsową.

Montaż ścian osłonowych poza obrysem budynku zapewnia likwidację mostków termicznych oraz wykorzystanie do maksimum powierzchni użytkowej pomieszczeń.

LSOw – ściany osłonowe wypełniające

 LSOwVID1y_v2008

System LSO został opracowany także jako ściany wypełniające, czyli osadzone w betonowym szkie­lecie budynku. Ściany te  wbudowane w konstrukcję budynku są ścianami nienośnymi. Zamocowane do podłogi i stropu oraz ścian poprzecznych zapewniają trwałość konstrukcji. Zamocowanie ścian ze wszystkich stron umożliwia zastosowanie mniejszych przekrojów konstrukcji drewnianej niż przy ścianach zawieszonych, a więc stosunkowo niskie zużycie drewna.

Brak przenoszenia jakichkolwiek obciążeń przez ściany umożliwia zastosowanie wszelakich rozwiązań przeszkleń, od małych otworów okiennych po całkowite oszklenie powierzchni ściany, w tym osadzenie drzwi balkonowych.

Ściany z systemie LSO charakteryzują się:
1) wymiarami katalogowymi w oparciu o moduł budowla­ny;
2) wysoką izolacyjnością cieplną,
3) wodoszczelnością i zabezpie­czeniem przed infiltracją powietrza,
4) izolacyjnością akustyczną na dźwięki powietrzne,
5) wytrzymałością na obciążenie wiatrem,
6) odpornością ogniową;
7) nieskomplikowanymi połączeniami,

8) łatwością wymienności elementów,

Właściwości  wilgotnościowo- cieplne.
Ściana w systemie LSO, o lekkiej drewnianej konstrukcji szkieletowej, w pełni spełniają wymagania wilgotnościowo-cieplne. Układ warstw w ścianie jest identyczny jak w domach mieszkalnych wznoszonych w tej technologii – od środka:
– płyta wewnętrznego poszycia – np. płyta gipsowo-kartonowa,
– folia paroizolacyjna,
– drewniana konstrukcja ściany wypełniona izolacją cieplną grub. 15 cm,
– płyta zewnętrznego poszycia – wilgociouodporniona płyta wiórowa, np. MFP,
– folia wiatroizolacyjna,
– okładzina elewacyjna.
Już taki układ warstw zapewnia izolacyjność cieplną poniżej wymaganego współczynnika przenikania ciepła U poniżej 0,3 W/m2K. Dołożenie np. warstwy styropianu grub. 10 cm obniży współczynnik U do poziomu 0,18 W/m2K.

Uszczelnienie ścian w miejscu połączenia z konstrukcją betonową budynku  zapobiega przenikaniu powietrza do wnętrzna pomieszczeń.

Izolacyjność akustyczna.
Ściany LSO osłonowe są połączone z konstrukcją, bez szczelin, które mogłyby stanowić mostki akustycz­ne, przez które przedostają się dźwięki z zewnątrz. Ściana, bez uwzględniania otworów okiennych gwarantuje izolacyjność akustyczną na poziomie 40-45 dB. Dla zachowania wysokiej izolacyjności akustycznej ścian, w ścianach nie przewiduje się montażu żadnych instalacji oprócz instalacji elektrycznej czy innej kablowej.
Wymagania przeciwpożarowe.

Dzięki zastosowaniu na okładziny ścian płyt włóknowo-gipsowych oraz wełny mineralnej jako izolacji cieplnej a więc ma­teriałów trudno zapalnych, niewydzielających dymu i gazów trujących podczas pożaru – system LSO spełnia wszelkie wymagania przeciwpożarowe, Zastosowanie odpowiedniej grubości płyt poszycia gwarantuje odporność ogniową na poziomie EI60.

Ochrona przed korozją.

Na konstrukcję ścian stosuje się drewno suszone komorowo  do wilgotności poniżej 18% i czterostronnie strugane. Takie drewno pozbawione jest wszelkich zarodników grzybów czy owadów. Wbudowane w ścianę, obłożone obustronne płytami poszycia i foliami, nie jest narażone na działanie warunków atmosferycznych, a tym samym nie wymagają zabezpieczenia przeciw biodegradacji.

Zalety systemu:
– precyzja wykonania – ściany montowane są w warsztatach na stołach,
– brak oddziaływania warunków atmosferycznych,
– lekkość – mniejsze koszty transportu, mniejszy koszt fundamentowania,
– cienka ściana – wpływa na zwiększenie powierzchni mieszkaniowej,

– łatwość wymiany całej ściany bez naruszania konstrukcji budynku.

Przykłady zastosowań systemu LSO:

 DSC07634 DSC07653 DSC07670

– w budownictwie jednorodzinnym

Obraz 308 Obraz 318 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– w budowie pawilonu sklepowego

Prezentowany system LSOz i LSOw opracowany został przez Centrum Budownictwa Drewnianego na zlecenie jednego z krajowych deweloperów.

Wojciech Nitka

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 3 =