Łączniki do drewna

Łącznikami mechanicznymi w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych stosowane są gwoździe, śruby, wkręty, sworznie, pierścienie zębate, wkładki itd. Łączniki powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych, w tym PN-EN 912 [51] i PN-EN 14545 [73].

Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy zagrożenia – zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych „Zabezpieczenia antykorozyjne”.

Gwoździe

Rozróżnia się gwoździe budowlane zwykłe, skrętne i karbowane. Wszystkie rodzaje gwoździ stosuje się do łączenia drewnianych elementów konstrukcji ścian, stropów i dachu, a także do montażu poszycia stropów, ścian i dachu. Gwoździe budowlane zwykłe mogą być zastępowane gwoździami skrętnymi o tej samej długości, lub krótszymi gwoździami karbowanymi.

Gwoździe papowe stosowane do montażu papy na dachu, jak również do montażu płyt gipsowo-włóknowych na poszycia zewnętrzne i wewnętrzne ścian.

Gwoździe zwykłe odpowiadające wymaganiom PN-EN 10230-1 [56].

Wkręty do drewna

Stosowane do łączenia drewnianych elementów konstrukcji ścian, stropów i dachu, a także do montażu poszycia stropów, ścian i dachu; wymiar wkrętów do drewna może być nieco mniejszy niż wymagany wymiar gwoździ budowlanych zwykłych lub skrętnych i równy gwoździom karbowanym stosowanym do łączenia tych samych elementów konstrukcji budynku. Wkręty do drewna powinny spełniać wymagania norm:

– PN-M-82501 [25] – wkręty z łbem sześciokątnym,

– PN-M-82503 [26] – wkręty z łbem stożkowym,

– PN-M-82504 [27] – wkręty z łbem soczewkowym,

– PN-M-82505 [28] – wkręty z łbem kulistym.

Śruby (kotwy)

Stosowane do montażu podwaliny na ścianie fundamentowej lub płycie betonowej; mogą być także stosowane do łączenia dwóch lub kilku elementów konstrukcji w jedną całość.

Zszywki

Stosowane do montażu foli wiatroizolacyjnej i opóźniacza pary. W większych rozmiarach stosowane do montażu poszycia ścian i połaci dachu z płyt drewnopochodnych czy płyt gipsowo-włóknowych.

Metody badań nośności na zszywki określa PN-EN 1381[53].

Złącza metalowe

Złącza metalowe (wsporniki belek, złącza kątowe, złącza kalenicowe, stopki pod słupy, a także blachy do ochrony instalacji) stosowane są do łączenia elementów konstrukcji. Złącza powinny odpowiadać wymaganiom ETAG 015 [9] lub zaleceniom udzielania aprobat technicznych ITB ZUAT-15/II.17/2003 [16] względnie odpowiednim aprobatom technicznych.

Foto-27

Wspornik belek stropowych

Płytki kolczaste

Stosowane do łączenie elementów drewnianych w płaszczyźnie poziomej. Powszechne stosowane przy montażu elementów wiązarów dachowych. Mogą również być stosowane do łączenie elementów przy prefabrykacji ścian i stropów. Płytki powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

SONY DSC

Płytka kolczasta

SONY DSC

Łączenie na płytki kolczaste

Metody badań wytrzymałości i sztywności połączeń konstrukcji drewnianych za pomocą metalowych płytek kolczastych określa PN-EN 1075 [51]

Drewniane wiązary kratowe oraz inne elementy łączone na płytki kolczaste powinny odpowiadać normie PN-EN 14250 [71].

Płytki kolczaste posiadają Europejska Deklaracja Zgodności nr 1020-CPD-070038938 [12].

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 5 =