Płyty drewnopochodne

Ze względu na oddziaływanie wilgoci na poszycia stropów, ścian zewnętrznych i połaci dachów należy stosować płyty wiórowe typu P5, OSB/3 lub  sklejkę posiadające właściwości wilgociouodpornione.

Płyty typu P5, spełniające wymagania PN-EN 312 [31], występują na rynku pod nazwami handlowymi takimi jak MFP czy V-100. Wymagania dla płyty OSB/3 określa PN-EN 300 [29], a dla sklejki wodoodpornej PN-EN 314-2 [33].

Właściwości płyt drewnopochodnych do stosowania w budownictwie określa PN-EN 13986 [68].

Dopuszczalna wilgotność płyt wiórowych stosowanych przy budowie domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej nie powinna być większa niż 10%.

Klasyfikację płyt wiórowych należy przyjmować według PN-EN 309 [30].

Wytrzymałości charakterystyczne płyt wiórowych przyjmowane do obliczeń statycznych konstrukcji powinny być zgodne z podanymi w PN-EN 12369-1 [59].

Płyty wiórowe stosowane na poszycia ścian, stropów i dachów powinny spełniać wymagania PN-EN 12871 [60].

Płyta MFP

Płyta MFP spełnia wymagania stawiane materiałom przewidzianym do stosowania na zewnętrzne poszycia ścian i dachów oraz na elementy konstrukcyjne wewnątrz pomieszczeń, np. poszycie podłogi, w warunkach wilgotnych.

Według PN-EN 312 [31] płyta MFP jest zaklasyfikowana jako typ P5. Płyta spełnia także wymagania PN-EN12871 [60] oraz PN-EN 335-3 [36].

Właściwości płyty MFP przedstawiono w tablicy poniżej.

Foto-15

Płyta MFP

SONY DSC

Poszycie z płyty MFP

Płyta OSB

Płyta OSB produkowana jest w odmianach:
– OSB/1 – nie posiada właściwości wilgocioodpornych, do stosowania we wnętrzach, w warunkach suchych, płyta uniwersalna, nie przenosząca obciążeń,
– OSB/2 – nie posiada właściwości wilgocioodpornych, przeznaczona do stosowania w suchych pomieszczeniach, jest płytą mogącą przenosić obciążenia,
– OSB/3 – posiada właściwości wilgocioodporne, przeznaczona do stosowania zewnętrznego i w pomieszczeniach o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz, jest płytą konstrukcyjną,
– OSB/4 – posiada właściwości wilgocioodporne, jest płytą konstrukcyjną stosowaną powszechnie do produkcji elementów konstrukcyjnych przenoszących duże obciążenia, np. belek dwuteowych,
OSB SF-B – płyta niezapalna, przeznaczona do stosowania  w obiektach użyteczności publicznej takich jak: szkoły, przedszkola, hale sportowe czy szpitale.

Klasyfikacja ogniowa płyty OSB SF-B – B,s2,d0.

Foto-17
Płyta OSB

Foto-181

Poszycie z płyty OSB/3

Na zewnętrzne poszycie ścian, stropów i połaci dachowych stosuje się płytę OSB/3. Grubość płyty należy przyjmować w zależności od miejsca montażu, z uwzględnieniem przenoszonych obciążeń i rozstawu elementów konstrukcji.
Na wewnętrzne powierzchnie ścian można stosować płytę OSB/2.
Wymagania dla płyty OSB określa PN-EN 300 [29].

Właściwości płyty OSB/3 przedstawiono w tablicy 3.

Płyta V-100

Płyta V-100 spełnia wymagania stawiane materiałom przewidzianym do stosowania na elementy konstrukcyjne wewnątrz pomieszczeń w warunkach wilgotnych i na zewnętrzne poszycia ścian i dachów.
Grubość płyty przyjmowana w zależności od osiowego rozstawu elementów konstrukcji z uwzględnieniem przenoszonych obciążeń.
Foto-19
Płyta V-100
Według PN-EN 312 [31] płyta V-100 jest zaklasyfikowana jako płyta typu P5. Spełnia także wymagania PN-EN12871 [60] oraz PN-EN 335-3 [36].

Właściwości płyty V-100 przedstawiono w tablicy 3.

Sklejka wodoodporna

Sklejka stosowana do konstrukcji drewnianych powinna być wykonana z drewna liściastego, zgodna z PN-EN 313-1,2 [32] oraz spełniać wymagania PN-EN 314-2 [33], PN-EN 315 [34] i PN-EN 636 [49]. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie sklejki z drewna sosnowego.

Sklejka wodoodporna, spełniająca wymagania PN-EN 12871 [60] może być stosowana na poszycie stropów, ścian i połaci dachowych. Przyjmując grubość sklejki należy uwzględnić miejsce montażu, przenoszone obciążenia i rozstaw elementów konstrukcji.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sklejka
Grubość sklejki w konstrukcjach drewnianych nie powinna być mniejsza niż:
– 8 mm w elementach konstrukcyjnych,
– 5 mm w okładzinach elementów ściennych (np. pod płyty gipsowo-kartonowe).

Wilgotność sklejki stosowanej w konstrukcjach drewnianych powinna być ustalana w zależności od miejsca oraz zakresu jej stosowania i nie powinna być większa niż 10%. Jednak ostateczna, dopuszczalna wilgotność sklejki w poważnym stopniu uzależniona jest od wilgotności powietrza; i tak w wilgotności powietrza ok. 30% może osiągnąć wilgotność 7%, natomiast przy wilgotność otoczenia ok. 85% – 18%.

Właściwości sklejki przedstawiono w tablicy u dołu strony.

 Zestawienie wymagań dla płyt wiórowych
Rodzaj płyty
Numer normy PN-EN
MFP PN-EN 312, PN-EN 12871,  PN-EN 335-3
OSB PN-EN 300
V-100 PN-EN 312, PN-EN 12871, PN- EN 335-3,
Sklejka wodoodporna PN-EN 313-1,2, PN-EN 12871, PN-EN 314-2, PN-EN 315, PN-EN 636,

Zestawienie właściwości płyt wiórowych

Właściwość
 Płyta
MFP
OSB/3
V-100
Sklejka wodoodporna
Długość i szerokość – typowe, mm
2500 x 1250
(2400 x 1200)1)
2500 x 1250
(2070 x 2800)1)
2500 x 1250
2440 x 1220
(3050 x 1525)
Grubość , mm
10,12, 15, 18, 22, 25
8, 10,12, 15,18, 22, 25
8, 10,12, 15, 18, 22, 25
8, 10,12, 15, 18, 22, 25
Współczynnik przewodności cieplnej λ, W/mK 0,13 0,13 0,14 0,09 do 0,24
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ w warunkach :
-wilgotnych,
– suchych
50
100
15
50
15
50
5 do 100
150 do 250
Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-1 [64]
D-s1,d0
D-s2,d0
(DFL-s1
– dla podłóg)
D-s2,d0
(DFL-s1
– dla podłóg)
D-s2,d0
– dla grubości > 9 mm
Ograniczenia
< 1m2 płyty na 1 m3 pomieszczenia

1)  wymiary płyt wykonywane na zamówienie

Możesz również polubić…

2 komentarze

  1. Mariusz pisze:

    Czy taka sklejka wodoodporna nadaje się na burty do przyczepki? Czy zaraz mi nasiąknie wodą i się powygina?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście − 12 =