Zakres robót poszczególnych etapów budowy

Zakres robót poszczególnych etapów budowy domu

o drewnianej konstrukcji szkieletowej

Z.1. Etapy budowy i odpowiadający im zakres robót

Rozróżnia się następujące etapy budowy obejmujące poszczególne zakresy robót”

Stan zerowy:
– wykopy,
– ławy i ściany fundamentowe,
– płytę betonową nad piwnicą lub na gruncie,
–  lub strop drewniany nad pustą podpodłogową lub piwnicą,

– izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i przeciwwodne,

Stan surowy otwarty:
– stan zerowy j/w
– konstrukcja szkieletu ścian z poszyciem
– folia wiatroizolacyjna na poszyciu ścian

– konstrukcja dachu z poszyciem pokrytym papą lub pokrytym folią

Stan surowy zamknięty:
– stan surowy otwarty – j/w
– roboty dachowe – obróbki blacharskie i pokrycie dachu
– rynny i rury spustowe
– montaż stolarki zewnętrznej – okiennej i drzwiowej

– roboty elewacyjne z wykończeniem

Stan deweloperski:
– stan surowy zamknięty – j/w
– montaż instalacji i ich podłączenia
– montaż dalszych izolacji, cieplnej i akustycznej
– montaż folii paroizolacyjnej

– montaż poszycia wewnętrznego wraz ze szpachlowaniem i wstępnym malowaniem lub tapetowaniem,

Stan „pod klucz” – (do zamieszkania) obejmujący:
– stan deweloperski – j/w
– biały montaż

– roboty wykończeniowe

Z.2.. Stan zerowy

Dla budynków o drewnianej konstrukcji szkieletowej, w zależności od posadowienia, rozróżnia się trzy zakresy robót określające stan zerowy:

  1. wykonanie płyty fundamentowej nad piwnicą lub na gruncie,
  2. wykonanie stropu na ścianach fundamentowych nad nieogrzewaną przestrzenią podpodłogową,
  3. wykonanie stropu na ścianach fundamentowych nad piwnicą – ogrzewaną lub nieogrzewaną,

Zakres odpowiadający poszczególnym zakresom wykonania przedstawiono w tabeli nr 1

Z.2.1. Płyta fundamentowa na gruncie lub nad piwnicą

Zakres robot obejmuje:
– wykonanie wykopów,
– przygotowanie podłoża pod ławy fundamentowe
– wylanie ław fundamentowych, ze zbrojeniem, o ile wymagane,
– założenie izolacji poziomej, przeciwwilgociowej na ławach,
– wykonanie ścian fundamentowych,
– wykonanie płyty betonowej na gruncie nad piwnicą lub z wszelkimi       wymaganymi warstwami,
– osadzenie kotew,

– założenie pionowej izolacji cieplnej  i przeciwwilgociowej ścian   fundamentowych,

Z.2.2. Strop drewniany nad przestrzenią podpodłogową lub piwnicą

Zakres robót dla stropu drewnianego nad:
– przestrzenią podpodłogową,
– piwnicą nie ogrzewaną,
– piwnicą ogrzewaną
przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Szczegółowy zakres robót dla drewnianego stropu nad przestrzenią podpodłogową lub piwnicą 1)

Wykaz robót Strop
nad przestrzenią podpodłogową
nad nieogrzewaną 
piwnicą
nad ogrzewaną piwnicą
wykonanie wykopów

x

x

x

wylanie podkładu pod ławy fundamentowe,

x

x

x

wylanie ław fundamentowych,ze zbrojeniem,o ile jest wymagane

x

x

x

ułożenie izolacji poziomej, przeciwwilgociowej
na ławach,

x

x

x

wykonanie ścian fundamentowych

X

x

x

założenie pionowej izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych

x

x

x

wykonanie ścian fundamentowych z otworami wentylacyjnymi,

x

=

=

osadzenie kotew

x

x

x

założenie poziomej izolacji przeciwwilgociowej na ścianach fundamentowych,

x

x

x

montaż pasa folii wiatroizolacyjnej pod podwalinę – dla zapewnienia ciągłości folii paroizolacyjnej i folii wiatroizolacyjnej ścian zewnętrznych z folią wiatroizolacyjną stropu nad przestrzenią podpodłogową lub nieogrzewaną piwnicą

x

x

=

j/w– dla zapewnienia ciągłości folii paroizolacyjnej i folii wiatroizolacyjnej ścian zewnętrznych

x

x

x

założenie pod podwalinę izolacji przeciw przenikaniu powietrza

=

x

x

montaż podwaliny impregnowanej ciśnieniowo,

x

x

x

założenie poziomej izolacji przeciwwilgociowej na gruncie w obrębie budynku,

x

=

=

zabezpieczenie izolacji przeciwwilgociowej na gruncie warstwą piaski lub chudego betonu,

x

=

=

montaż konstrukcji stropu wg projektu

x

x

x

założenie izolacji akustycznej i przeciw skrzypieniu podłogi na belkach stropowych

x

x

x

założenie bariery paroizolacyjnej na konstrukcji stropu

x

x

=

montaż poszycia stropu

x

x x
X – roboty występujące w danym zakresie robót
= – roboty nie występujące w danym zakresie robót

1) Zakres robót nie obejmuje wykonania posadzki w piwnicy.

Z.3. Stan surowy otwarty

Zakres robot obejmujący stan surowy otwarty dla budynków:
– parterowy na płycie betonowej,
– parterowy na stropie drewnianym,
– z poddaszem użytkowym na płycie betonowej,
– z poddaszem użytkowym na stropie drewnianym

przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2. Szczegółowy zakres robót stanu surowego otwartego w zależności od formy budynku

Wykaz robót
dom parterowy
dom z poddaszem użytkowym
na płycie betonowej
na stropie drewnianym
na płycie betonowej
na stropie drewnianym
założenie izolacji przeciwwilgociowej pod ściany budynku
x = x 

=

założenie izolacji przeciw przenikaniu powietrza pod podwalinę budynku
x x x x
montaż podwaliny impregnowanej ciśnieniowo
x = x

=

montaż konstrukcji ścian zewnętrznych
z otworami okiennymi
i drzwiowymi
x x x x
montaż poszycia ścian zewnętrznych parteru x x x

x

założenie folii wiatroizolacyjnej na poszyciu ścian zewnętrznych
x
x
x
x
założenie pasa folii paroizolacyjnej w miejscach połączenia ścian wewnętrznych ze ścianami zewnętrznymi
(pater i poddasze)
x
x
x
x
montaż izolacji akustycznej pod podwaliny ścian wewnętrznych
(parter i poddasze)
x
x
x
x
montaż konstrukcji ścian wewnętrznych
x
x
x
x
montaż pasa folii paroizolacyjnej na oczepach ścian zewnętrznych parteru
x
x
=
=
montaż pasa folii paroizolacyjnej na oczepach ścian wewnętrznych parteru
x
x
=
=
montaż pasa folii wiatroizolacyjnej na oczepach ścian zewnętrznych parteru
=
=
x
x
montaż konstrukcji stropu nad parterem
x
x
x
x

montaż izolacji akustycznej na belkach stropowych

= = x x
montaż poszycia podłogi poddasza = = x x
montaż ścianek kolankowych
(o ile występują)
= = x x
montaż schodów roboczych
= = x x
montaż ścian szczytowych x x x x
montaż konstrukcji ścian wewnętrznych poddasza
=
=
x
x
założenie pasa folii paroizolacyjnej w miejscach połączenia ścian wewnętrznych poddasza ze ścianami zewnętrznymi, stropem i stropodachem
=
=
x
x
montaż pasa folii wiatroizolacyjnej na oczepach ścianek kolankowych (o ile występują)
=
=
x
x
montaż komina
x
x
x
x
montaż konstrukcji dachu
x
x
x
x
montaż poszycia dachu w zależności od rozwiązań projektowych
x
x
x
x
x – roboty występujące w danym zakresie robót
= – roboty nie występujące w danym zakresie robót

Do konstrukcji budynku należą także konstrukcje wszelkich przybudówek będące integralną częścią budynku. Nie zalicza się konstrukcji tarasów – drewnianych czy betonowych, które należy traktować, jako osobną część budynku.

Z.4. Stan surowy zamknięty

Stan surowy zamknięty określa całkowite zakończenie robót zewnętrznych i zabezpieczenie budynku przed działaniem warunków atmosferycznych:
Zakres robót obejmuje:
– zakończenie robót stanu surowego otwartego – j/w
– montaż obróbek blacharskich w obrębie dachu, w tym i komina,
– zakończenie robót komina, wraz z zabezpieczeniami p.poż. we wszystkich      przejściach komina przez konstrukcje dachu i stropów
– montaż pokrycia dachowego – zgodnie z projektem,
– montaż rynien,
– montaż stolarki okiennej,
– montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej,
– roboty elewacyjne:
– wykonanie obróbek blacharskich w obrębie elewacji,
– osadzenie parapetów zewnętrznych,
– wykonanie elewacji – zgodnie z projektem,
– osadzenie rur spustowych,
– wykonanie cokołu budynku,

– wykonanie schodów zewnętrznych.

Z.5. Stan deweloperski

Stan deweloperski określa całkowite zakończenie robót budowlanych na budynku bez robót wykończeniowych.

Tabela 3. Szczegółowy zakres robót stanu deweloperskiego w zależności od formy budynku

Wykaz robót dom parterowy dom z poddaszem użytkowym
na płycie betonowej na stropie drewnianym na płycie betonowej na stropie drewnianym
zakończenie robót stanu surowego zamkniętego x x x x
montaż instalacji- kanalizacyjnej- ciepłej i zimnej wody- grzewczej- wentylacyjnej- elektrycznej- telefonicznej- telewizyjnej x x x x
montaż izolacji cieplnej w stropie na przestrzenią podpodłogową lub stropem nad piwnicą = x = x
założenie folii wiatroizolacyjnej od spodu stropu nad przestrzenią podpodłogową lub nieogrzewaną piwnicą = x = x
montaż rusztu od spodu stropu o ile występuje przestrzeń podpodłogowa = x = x
połączenie folii wiatroizolacyjnej od spodu stropu z folią założoną na ścianach fundamentowych = x = x
montaż izolacji cieplnej ścian zewnętrznych i stropu nad parterem x x = =
montaż izolacji cieplnej ścian zewnętrznych i dachu nad poddaszem = = x x
montaż izolacji akustycznej w ścianach wewnętrznych (parter i poddasze) x x x x
montaż izolacji akustycznej w stropie nad parterem = = x x
założenie folii paroizolacyjnej na przegrodach zewnętrznych (parter i poddasze) x x x x
połączenie folii paroizolacyjnej ścian parteru z folią wiatroizolacyjną założoną na koronie ścian fundamentowych = x = x
połączenie folii paroizolacyjnej przegród zewnętrznych z:- folią paroizolacyjną założoną w miejscach połączenia ścian wewnętrznych ze przegrodami zewnętrznymi,
– z folią wiatroizolacyjną założoną na oczepach ścian zewnętrznych parteru
x
x
x
x
połączenie folii paroizolacyjnej stropu parteru z:- folią paroizolacyjną założoną na oczepach ścian wewnętrznych,
– folią paroizolacyjną założoną na oczepie ścian zewnętrznych,
– folią paroizolacyjną na ścianach
x
x
=
=
połączenie folii paroizolacyjnej stropu poddasza z:- folią paroizolacyjną założoną na oczepach ścian wewnętrznych,
– folią paroizolacyjną założoną na oczepie ścian zewnętrznych,
– folią paroizolacyjną na ścianach
=
=
x
x
montaż okładzin wewnętrznych z płyt gipsowych wraz ze szpachlowaniem x x x x
dwukrotne malowanie ścian i sufitów na kolor biały x x x x
X – roboty występujące w danym zakresie robót

= – roboty nie występujące w danym zakresie robót

Z.6. Stan „pod klucz”

Stan „pod klucz” określa całkowite zakończenie robót budowlanych i przekazanie budynku do użytkowania.
W zakres podstawowych robót wykończeniowych zaliczyć należy:
– zakończenie robót stanu deweloperskiego – j/w,
– montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
– montaż glazury,
– montaż „białego montażu”,
– osadzenie grzejników,
– ostateczne malowanie lub tapetowanie,
– osadzenie gniazdek i kontaktów,

– montaż podłóg.

Na podstawie: „Szkieletowy dom drewniany” autorstwa Wojciecha Nitka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć − dwa =