Standardy dla budownictwa z bali

Międzynarodowe Stowarzyszenie Budowniczych z Bali – The International Log Builders’ Association

Stowarzyszenie powstało w 1974 roku, jako organizacja światowa poświęcona rozszerzaniu rzemiosła konstrukcji balowych.

Kanadyjskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Budowniczych z Bali jest zarejestrowaną organizacją non-profit w Kanadzie, a amerykańskie Stowarzyszenie Budowniczych z Bali jest zarejestrowaną organizacją non-profit w Stanach Zjednoczonych. Stowarzyszenie wydaje i rozprowadza materiały edukacyjne dotyczące budownictwa z bali adresując je do odbiorców indywidualnych, instytucji i do przemysłu. Organizacja ma na celu poszerzanie wiedzy o tym budownictwie i promocje najwyższych standardów tej branży.

Jest obowiązkiem każdego budowniczego, by zrozumieć i przestrzegać najlepszych praktyk. Oto przedstawiamy minimalne standardy dla domów, konstrukcji ciosanych, ryglowych i frezowanych. Są one przeglądane przez Komitet Standardów Budowlanych. Zmiany do niniejszego wydania zostały dokonane w styczniu 2000 roku. Stowarzyszenie starało się przygotować tę publikację na bazie wszelkich dostępnych informacji. Podczas gdy wierzymy, że jest to dokładna praca, informacje poniższe nie powinny być stosowane czy też nie powinno się polegać na tych informacjach, przy jakimkolwiek konkretnym zastosowaniu bez właściwego profesjonalnego zbadania i weryfikacji ich dokładności, trwałości i zastosowalności. Nie zamierzamy publikować niniejszych materiałów, by były reprezentatywne, czy gwarancją ze strony Kanadyjskiego Międzynarodowego Stowarzyszenie Budowniczych z Bali, Amerykańskiego Stowarzyszenia Budowniczych z Bali, czy też innych organizacji afiliowanych, czy też osób wymienionych w niniejszym opracowaniu. Informacje te są właściwe dla użytku ogólnego lub szczególnego i nie naruszają żadnych patentów. Ktokolwiek wykorzystujący niniejsze informacje bierze na siebie całą odpowiedzialność wynikającą z ich wykorzystania.

Niniejsze standardy są opracowane na podstawie praktycznych pryncypiów, które to pozwalają na korzystanie z nowych materiałów i nowych systemów konstrukcyjnych. Każdy może zaproponować zmiany, poprawki do tych standardów. Standardy te nie mają na celu uniemożliwić stosowanie jakichkolwiek materiałów czy metod konstrukcyjnych, które nie są szczegółowo opisane przez te standardy pod warunkiem, że proponowane działanie jest satysfakcjonujące i zgodne z intencją zapisów tych standardów i że materiał, metoda czy praca zaproponowana jest przynajmniej równoważna w zastosowalności, wytrzymałości, efektywności, odporności ogniowej, trwałości, bezpieczeństwu i warunkom sanitarnym, jakie zalecane są przez te standardy.

Standardy niniejsze objęte są prawami autorskimi i nie mogą być przedrukowywane, kopiowane, czy w jakikolwiek inny sposób duplikowane bez pisemnej zgody Prezesa lub Sekretarza Stowarzyszenia.

W celu uzyskania dalszych informacji, dodatkowych kopii standardów prosimy o kontakt z:

The International Log Builders’ Association
PO Box 775
Lumby, BC Canada V0E 2G0
tel: (250) 547-8776
fax: (250) 547-8775
(800) 532-2900

Pobierz Standardy dla budownictwa z bali

Standardy dla domów z bali

Od wydawcy

Centrum Budownictwa Drewnianego, jako członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Budowniczych z Bali, uzyskało zgodę na przetłumaczenie i opublikowanie powyższych standardów.

Polska wersja standardów jest własnością Wydawcy. Standardy nie mogą być przedrukowywane, kopiowane, czy powielane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Centrum Budownictwa Drewnianego.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 − dziewięć =