Obliczamy ilość tarcicy… Strop

Układ belek stropowych pokazany jest zazwyczaj na planie niższej kondygnacji. Z planu można także od czytać wielkość poszczególnych pomieszczeń i ich rozmiary, a tym samym rozpiętości belek. W większości przypadków belki rozpościera są na krótszych rozpiętościach budynku tj. oparte na dłuższych bokach budynku.

MATERIAŁ

a) tarcica konstrukcyjna

W większości projektów domów realizowanych na placu budowy belki stropowe projektowane są z oparciem na ścianie w środkowej części budynku. Jest to spowodowane uzyskaniem mniejszych wymiarów belek stropowych.
Zasady obliczania belek pokażemy na przykładzie stropu górnej kondygnacji budynku o wymiarach 18 x 8 m i osiowym rozstawie belek 40 cm (rys. 1). Chcąc uniknąć zwiększonych wymiarów belek wymiar określający szerokość budynku dzielimy na dwa i zaokrąglamy w górę do normowej długości elementów konstrukcyjnych. W tym przypadku będzie to długość:
8,00 : 2 = 4,00 po zaokrągleniu przyjmujemy długość 4,27 m

By uzyskać wymaganą, dla jednego przęsła, ilość belek o długości 4,27 m, długość budynku wynoszącą 18,0 m, należy podzielić przez 0,40 m i dodać jedną skrajną:
18,00 : 0,40 = 45 + 1 = 46 sztuk belek dla jednego przęsła
46 x 2 = 92 sztuk belek długości 4,27 dla całości stropu.

Podobne kalkulacje przeprowadzić należy gdy rozstaw belek wynosi 60 cm:
18,00 : 0,60 = 30 + 1 = 31 sztuk belek dla jednego przęsła
31 x 2 = 62 sztuki belek o długości
4,27 dla całego stropu.

b) gwoździe

Belki należy mocować do górnego oczepu ściany stosując po trzy gwoździe długości 70 mm z każdej strony belki. Na ścianie środkowej belki połączyć czterema gwoździami dług. 100 mm. Na każde połączenie belki z krokwią zastosować pięć gwoździ długości 75 mm (rys. 2).
Zatem na każdą belkę, stropu o długości 4,27 m należy przyjąć:

6 gwoździ długości 70 mm
2 gwoździ długości 100 mm
5 gwoździ długości 75 mm.

biorąc pod uwagę cały strop zużyjemy:
552 gwoździ długości 70 mm co daje ok. 2,50 kg gwoździ
184 gwoździ długości 100 mm co daje ok. 2,00 kg gwoździ
460 gwoździ długości 75 mm co daje ok. 2,50 kg gwoździ

Poniższa tabela pokazuje orientacyjne, ilościowe zużycie drewna na 10,00 metrów kwadratowych stropu w zależności od rozmiaru i osiowego rozstawu belek.

ROBOCIZNA

Amerykańscy budowniczowie obliczają ilość robocizny niezbędnej do ułożenia stropu w zależności od ilości tarcicy. I tak: w ciągu jednej godziny amerykański cieśla musi ułożyć 0,153 m3 belek stropowych o przekroju 38 x 140 lub 38 x 185 bądź 0,165 m3 belek o przekroju 38 x 235 lub 38 x 285

Przeliczając na długość belki otrzymamy:
28,76 mb belki 38 x 140 mm
21,76 mb belki 38 x 185 mm
18,48 mb belki 38 x 235 mm
15,24 mb belki 38 x 285 mm

do ułożenia w trakcie jednej roboczogodziny.
Zatem ilość niezbędnych roboczogodzin dla ułożenia stropu o wymiarach 18 x 8 m z belek 38 x 185 mm w rozstawie osiowym co 40 cm wynosić będzie:
– wcześniej wyliczone zostało, iż na strop niezbędnych jest 92 belki długości 4,27 m każda, co w sumie daje 392,84 mb. Dzieląc powyższą długość przez 21,76 mb tj. ilość jaką cieśla zdolny jest ułożyć w trakcie jednej godziny otrzymamy 18,05 roboczogodziny.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − 7 =