Budynki jednorodzinne w klasie ,,E” odporności pożarowej

Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń
przeciwpożarowych
mgr inż. ………  ……………..
Nr upr. ……/….
Adres ………………………….

OPINIA NR …./2014
z zakresu ochrony przeciwpożarowej
dot. klasy odporności ogniowej ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych wykonywanych wg technologii firmy ……….. Sp. z o.o. 

I. Ustalenia formalno-prawne:
1. Budynki mieszkalne jednorodzinne zalicza się o kategorii ZL IV zagrożenia ludzi.
2. Zgodnie z postanowieniami par. 212 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z póź. zmianami) – budynki niskie zaliczone do kategorii ZL IV zagrożenia ludzi, powinny być wykonane w klasie ,,D” odporności pożarowej z elementów konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniających ognia.
3. Wymagania w zakresie klasy odporności poszczególnych elementów budynku w klasie ,,D” i ,”E” odporności pożarowej przedstawia tabela poniżej:

*) Z zastrzeżeniem $ 219 ust. 1.
Ozaczenia w tabeli:
R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
E – szczelność ogniowa (w minutach) określona jw.,
I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
(-)-nie stawia się wymagań,
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem $ 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej n1ż 20% jej powierzchni; ale dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60′ a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

4. Zgodnie z postanowieniami $ 213 pkt l. rozporządzenia j/w budynki mieszkalne jednorodzinne do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie, są zwolnione z wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej budynków.

II. Wnioski
l. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w $ 212 nie dotyczą budynków do trzech kondygnacji nadziemnych m.in. mieszkalnych jednorodzinnych.
2. Budynki mieszkalne jednorodzinne mogą być w klasie ,,E” odporności pożarowej. Dla klasy ,,E” odporności pożarowej nie stawia się wymagań do klasy odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku.
3. Ściany zewnętrzne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie nie muszą spełniać wymagań żadnej klasy odporności pożarowej.
4. Lekka ściana warstwowa zewnętrzna wykonana wg technologii firmy ………… Sp. z o.o. , adres ………………….. (karta katalogowa ściany w załączeniu), jest wykonana w klasie co najmniej EI 30 odporności ogniowej.

Gdańsk, czerwiec 2017 r.

Możesz również polubić…

3 komentarze

 1. Rafał pisze:

  Witam,
  Zmagam sie z problemem dotyczącym wyboru kurtyny przeciwpożarowej nie wiem czy dokonałem dobrego wyboru
  http://sinbud.com.pl/oferta/przegrody-przeciwpozarowe/kurtyny-przeciwpozarowe/przegrody-przeciwpozarowe-kurtyny-przeciwpozarowe

 2. Piotr pisze:

  Witam
  Mam budynek gospodarczy w systemie szkieletowy
  Na zewnątrz elewacja z blachy rei 15 chciałem włożyć izolację z wełny 15cm i przekręcić płytę karton-gips
  Ale okazało się że muszę spełnić normę rei60
  Jak to zrobić bo mam projektanta z PRL-U I BRAK CIERPLIWOSCI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × cztery =