Ściana nierozprzestrzeniająca ognia

OPINIA

 Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Pożarowego

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w kontekście możliwości posadowienia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce budowlanej.

Dotyczy:
Projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Założenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla projektowanej inwestycji:
Na działce projektowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym wykonany w technologii szkieletu drewnianego.
Zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi [1] projektowany budynek klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV i grupy budynków niskich (N). Budynek przeznaczony dla 5 osób.
Na podstawie § 213 [1] projektowanego budynku nie obowiązują wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej budynku.
Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe projektowany budynek należy sytuować zgodnie z §12, §271.1 oraz §272. 2 [1] określającym minimalne odległości budynku jednorodzinnego:
• od sąsiednich działek niezabudowanych na:
a) ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi – 4 m,
b) ściany bez otworów okiennych lub drzwiowych – 3 m
• od innych obiektów ZL (w tym domów jednorodzinnych na sąsiednich działkach) – 8 m.

Zasadniczym wymaganiem dla zastosowania tej możliwości usytuowania budynku jest zapewnienie warunku nierozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dach.

Analiza elementów budynku w zakresie rozprzestrzeniania ognia.
Zgodnie z § 208.2 oraz § 208a [1] do ustalenia stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku należy przywołać obowiązujące w tym zakresie Polskie Normy będące obecnie odpowiednikami Norm Europejskich EN [2], [4] a także Polską Normę [3] nie mającą odpowiednika wśród normalizacji UE. Dodatkowym wymaganiem jest spełnienie przez te elementy warunków określonych w załączniku nr 3 [1] określającym, że nierozprzestrzeniające ognia elementy budynku to takie, które:
– są wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; Bs-2, d0 oraz Bs-3, d0;
– stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1,d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.
Należy jednak zwrócić uwagę, że powyższe warunki dotyczą wyłącznie działania ognia od wewnątrz.
Z uwagi na różne sposoby badania ścian na rozprzestrzenianie ognia przy pożarze działającym na ścianę zewnętrzną od zewnątrz i od wewnątrz należy spełnić zarówno warunki określone w w/w załączniku do rozporządzenia jak i w normie [3].

Ściany zewnętrzne:

Ogień2

Poszczególne warstwy ściany (od wewnątrz) stanowią:

Wyrób składowy ściany – klasyfikacja wg PN-EN 13501-1

 • płyta gipsowo-kartonowa – A2-s1,d0
 • folia paroizolacyjna – B-s2,d0
 • wełna mineralna – 140-150 mm – A1
 • konstrukcja drewniana z krawędziaków 45 x 145 mm zabezpieczona fabrycznie – B-s2,d0
 • płyta OSB/3 Stop Fire – B-s2,d0

Wyrób składowy elewacji ściany – klasyfikacja wg PN-90/B-02867

 • wełna mineralna – wyrób niepalny, NRO
 • tynk silikonowy – wyrób niepalny, NRO

Analizując parametry pożarowe wyrobów składowych można potwierdzić, że projektowana ściana warstwowa wykonana z materiałów i wyrobów budowlanych zawartych w tabelach będzie posiadała cechy nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) wg klasyfikacji użytej w przepisach techniczno – budowlanych [1]. Wszystkie użyte do jej budowy elementy będą posiadać wymaganą klasę reakcji na ogień ujętą w załączniku nr 3 [1].
Elewacja ściany wykonana z materiałów przytoczonych w tabeli zgodnie z Rekomendacją Techniczną ITB (RT ITB-1054/2010) jest materiałem niepalnym, nierozprzestrzeniającym ognia (NRO) przy działaniu ognia od zewnątrz.

Dach
Dach oparty na wiązarach drewnianych, poddasze użytkowe oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodą systemową z płyt GK EI30 oraz wełny mineralnej. Przekrycie blachą dachówkową.
Rozprzestrzenianie ognia przez dachy klasyfikowane jest wg normy [4]. Zgodnie z zapisami normy (tablica 5) dachy z przekryciami z profilowanych arkuszy metali o gr. min. 0,4mm klasyfikowane są jako Broof, co na podstawie załącznika nr 3 [1] odpowiada klasyfikacji NRO użytej w przepisach techniczno – budowlanych [1].

Podsumowanie.
Projektowane ściany warstwowe oraz dach wykonane zgodnie z założeniami projektowymi, aprobatami i rekomendacjami technicznymi ITB będą spełniały warunek nie rozprzestrzeniania ognia, co umożliwia usytuowanie budynku zgodnie z postanowieniami § 271.1 oraz § 272.2 [1].

 

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422)
2. PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa materiałów budowlanych i elementów budynków. Część pierwsza: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
3. PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.
4. PN-ENV 1187 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
5. Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno – budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 401/2004. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2004.
6. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień i poziomy wymagań stawianym wyrobom budowlanym. Zeszyt 12. Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące budownictwa. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2002.

Możesz również polubić…

24 komentarze

 1. Eryk pisze:

  Na Discovery pokazywali ostatnio fajne środki, pryska się drewnianą ścianę i staje się ona „ognioodporna” przynajmniej na jakiś czas.

 2. jacek majewski pisze:

  No i cały problem że foli paroizolacyjnej w klasie B-s2,d0 nie ma.

 3. Brak imienia i nazwiska ” Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Pożarowego ” – czy mógłbym prosić o uzupełnienie Tych istotnych danych

 4. Wsuder pisze:

  Zamiast foli paroizolacyjnej można dać folie aluminiowa, jest niepełna i polepszy bilans energetyczny budynku o promieniowanie w podczerwieni

  • A wiesz jakie parametry musi spełniać folia paroizolacyjna ?
   Czy folia aluminiowa je spełnia ?

   • Karol pisze:

    Z mojego wstępnego rozeznania wynika, że folie paroizolacyjne aluminiowe mają klasę reakcji na ogień E. Folie z polietylenu – jeszcze gorzej, bo F. Czy zna Pan jakieś rozwiązanie materiałowe, które spełnia funkcję opóźniacza pary, a jednocześnie jest klasyfikowane jako wspomniane wyżej B-s2,d0?

 5. Gburek77 pisze:

  Jak się ma to do zmian w 2018, gdzie w $213 wprowadzono zapis ” Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 oraz dotyczące klas odporności ogniowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w § 216, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczą budynków:
  1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
  a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzeżeniem § 217 ust. 2″ ?
  Zastrzeżenia dot. wypadków szczególnych: bliźniak i sąsiedztwo lasu, więc w tym przypadku nie mają znaczenia. Wynika z tego, że w bud. jednorodzinnych przy normalnych warunkach nie trzeba spełniać NRO. A nawet jeśli bierzemy stan prawny na 2016 to przecież w $216 ust.2 pkt.3 jest zwolnienie z NRO dla ścian zewnętrznych niskich budynków ZL IV. Kolejny strażak, który boi się drewna ???

  • Wszystkie dziś obowiązujące przepisy przepisy w najbliższym czasie zostaną zmienione – przystosowane do drewnianego budownictwa szkieletowego i domów z bali.
   Aktualnie trwają prace na zmianą niektórych przepisów w tym zakresie.
   Niestety, nie jestem upoważniony dziś do ich ujawniania.
   Proszę jednak wierzyć, że domom szkieletowym i domom z bali będzie lżej na w zakresie uzyskania pozwoleń na budowę a w szczególności w zakresie odległości od granicy, sąsiednich budynków czy od lasu.
   Z niecierpliwością czekamy na wdrożenie tych zmian.

   • Piotr pisze:

    Artykuł traktuje o NRO, a czy macie materiały dotyczące odporności ogniowej – uzyskanie odporności ogniowej REI30 ściany zewnętrznej ?

    • Rozwiązania ścian dotyczące kwalifikacji odporności ogniowej na pozomie REI30 i REI60 posiada Saint Gobain Construction Products Polska – producent między innymi izolacji cieplnych Isover czy płyt gipsowo-kartonowych Rigips.
     Dla uzyskania bliższych informacji proponuję kontakt z inż. Piotrem Wereskim z SGCPP – 666-349-036.

     • Piotr pisze:

      Dziękuję – bardzo cenny kontakt, pozdrawiam

     • Piotr pisze:

      A jeszcze jedna rzecz mnie frapuje – jak jest traktowane zabezpieczenie szkieletu drewnianego Fobosem M4 – zgodnie z aprobatą daje klasę Bs2,d0 i NRO – ale czy można to odnieść właśnie do konstrukcji szkieletowej budynku ?

     • Zabezpieczenie każdym impregnatem do danej klasy zabezpieczenia drewna zależy od ilości wprowadzonego impregnatu w drewno. Sprawdź, jeśli już chcesz impregnować, ile soli musisz wprowadzić w drewno, co wiąże się z kilkukrotnym malowaniem lub odpowiednim moczeniem.
      A z drugiej strony – jaki sens ma impregnacja skoro drewno obłożone będzie materiałami niepalnymi.

  • Pozar pisze:

   $213 nie zwalnia nas od zachowania odległości pomiędzy budynkami i odległości od granicy działki. Jeśli ściana budynku nie spełnia wymagań NRO to:
   Usytuowanie 4m od granicy jest możliwe gdy na działce sąsiedniej w pasie 8m nie ma budynku, ale należy działkę sąsiednią objąć zakresem oddziaływania. Zawsze musimy spełnić wymagania $271 WT.

 6. Rafał pisze:

  Dzień dobry, mamy połowę 2020 r czy coś się zmieniło w zakresie odległości od granicy działki domku drewnianego rozprzestrzeniającego ogień? BO zakładam że większość produkowanych lub budowanych domków drewnianych nie spełnia wymogów REI60?

  • A dlaczego to domek drewniany ma być rozprzestrzeniający ogień??
   Trzeba na to patrzeć inaczej. Nie na drewnianą konstrukcję a na to czym ta konstrukcja jest obłożona. I to jest ważne.
   Na tej stronie znajdziesz kilka artykułów na ten temat.

 7. Plawgo pisze:

  Miejmy nadzieję, że ustawodawcy w końcu zmienią podejście do konstrukcji drewnianych w kontekście ppoż.

  • W najbliższych dniach odbędą się badania w zakresie ognioodporności domu szkieletowego.
   Odbędzie się badanie p/t „Bezpieczny pożarowo szkieletowy dom drewniany. Eksperyment pożarowy w skali rzeczywistej budynku wielokondygnacyjnego.”
   Powinno to przyczynić się do zmiany „na lepsze” krajowych przepisów przeciwpożarowych dla domów o konstrukcji drewnianej.
   Musimy uzbroić się w cierpliwość.

   • Artur pisze:

    O, to jest bardzo ciekawa i istotna informacja – jest szansa, że podzieli się Pan wynikami eksperymentu? Powoli zabieram się za „wymianę” domku letniskowego („szkielet”, ale budowany w latach 80. więc sam Pan rozumie…) na nowszy i trochę większy model, i w sumie przypadkiem dowiedziałem się o tych obostrzaniach związanych z przepisami ppoż. Wcześniej zakładałem, że mogę dom posadowić bliżej granic działki, dopiero urzędniczka w starostwie uświadomiła mi mój błąd mówiąc, że jeśli dom będzie drewniany, to muszę zachować odstępy, które w praktyce uniemożliwiają budowę na zgłoszenie nieco większego domu (stosunkowo wąska działka + otoczenie innych domów, które były budowane albo bez zachowania jakichkolwiek norm albo uzyskały od tych norm odstępstwa) i zasugerowała ewentualną budowę w trybie pozwolenia, czego mimo wszystko wolałbym uniknąć, więc żywotnie jestem zainteresowany informacjami w tym temacie.

 8. Piotr pisze:

  Piszę jeszcze raz ponieważ poprzedni komentarz się nie pojawił z jakiegoś powodu, jeśli się zdubluje przepraszam.
  Pytałem czy pojawiły się wnioski ITB ze spalania domu?
  Z racji, że wracam do tematu po dłuższym czasie, interesuje mnie też czy ITB posiada jakieś dokumenty na NRO ścian szkieletowych?

 9. Jarek pisze:

  Witam. Czy jeśli sąsiad ma drewniany domek obity szalówką 6m od linii granicy działki czy mogę 6m od granicy po swojej stronie postawić domek szkieletowy obity płytą OSB a na niej 10cm warstwa wełny skalnej która pokryta będzie tynkiem. Czy 12metry spełni odpowiednią odległość tzn że ściana na domku pokrytym wełna skalna i tynkiem spełni wymóg nierozprzestrzenia ognia. Czy poprostu trzeba taka ścianę zastąpić murowaną?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + 12 =