Które materiały izolacyjne są odporne na ogień?

Klasy reakcji na ogień materiałów izolacyjnych

Wielu inwestorów zastanawia się jaki materiał użyć do izolacji cieplnej swojego domu.. Który materiał będzie lepszy, który materiał zapewni lepszą izolacyjność cieplną, który lepiej ochroni dom np. podczas pożaru.

To ostatnie zagadnienie zostanie omówione w niniejszym materiale.

Na rynku mamy kilka rodzajów materiałów izolacyjnych:
– wełna szklana
– wełna skalna
– celuloza
– włókna drzewne
– styropian
– pianki poliuretanowe.

Które z tych materiałów będą miały najmniejszy wpływ na rozprzestrzenianie się ognia podczas pożaru?

Klasa reakcji na ogień według PN-EN 13501 jest polską normą reakcji na ogień. Ma za zadanie określić palność wyrobów budowlanych. Klasyfikacja obejmuje kategorie od A do F, przy czym A to kategoria najbezpieczniejsza, obejmująca wyroby niepalne. Klasa B obejmuje wyroby o nieco gorszych parametrach. Klasy C, D, E obejmują wyroby, które ulegają rozgorzeniu w określonych warunkach i czasie. Natomiast klasa F to grupa najniższa, obejmująca wyroby łatwopalne.

Klasa A1 – oznacza, że materiał lub wyrób nie przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. nie reaguje na oddziaływania termiczne rozwiniętego pożaru (temperatura 800°C). Nawet w takich warunkach nie zapala się, wydzielając ciepło czy dym.

Klasa A2 – oznacza, że wyrób może w warunkach pożaru rozwiniętego wydzielać tylko nieznaczne ilości ciepła.

Klasa B – oznacza, że wyrób może się przyczyniać do rozwoju pożaru, ale w sposób ograniczony. Podczas badania w skali naturalnej, nawet przy źródle ognia o mocy cieplnej 300 kW (odpowiada płonącemu fotelowi), wyrób tej klasy nie wydziela aż tyle energii, aby nastąpiło rozgorzenie.

Klasa C – oznacza, że podczas badania wyrobu w skali naturalnej, przy  źródle ognia o mocy 100 kW (odpowiadającym płonącemu koszowi na śmieci wypełnionemu papierami) nie nastąpi rozgorzenie, ale gdy moc cieplna źródła ognia zwiększy się do 300 kW, to rozgorzenie nastąpi.

Klasa D – oznacza, że podczas badania wyrobu w skali naturalnej rozgorzenie nastąpi nie wcześniej niż po dwóch, ale przed 10 minutą działania źródła ognia o mocy cieplnej 100 kW.

Klasa E – ta klasa oznacza, że podczas badania w skali naturalnej, rozgorzenie nastąpiłoby przy źródle ognia o mocy cieplnej 100 kW bardzo szybko, jeszcze przed upływem 2 minut.

Klasa F – oznacza, że wyrobu nie można zaliczyć nawet do klasy E, czyli może się bardzo łatwo zapalać oraz  rozprzestrzeniać ogień na duże odległości i powierzchnie, nawet poddany oddziaływaniom mniejszym niż płomień zapałki. Klasą F oznacza się też wyroby, których nie poddano badaniom reakcji na ogień.

Wełna mineralna – skalnaSuper-Mata 30-230 mm

   

Na podstawie – Deklaracja właściwości użytkowych Nr 004-WS1-DoP-14-w2

Klasa reakcji na ogień A1 – materiał niepalny

Materiał lub wyrób nie przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. nie reaguje na oddziaływania termiczne rozwiniętego pożaru (temperatura 800°C). Nawet w takich warunkach nie zapala się.

Wełna mineralna – skalna – Frontrock Plus

    

Na podstawie – Deklaracja właściwości użytkowych Nr 1390 – CPR/0453/16/P

Klasa reakcji na ogień A1 – materiał niepalny

Materiał lub wyrób nie przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. nie reaguje na oddziaływania termiczne rozwiniętego pożaru (temperatura 800°C). Nawet w takich warunkach nie zapala się.

Wełna celulozowa – Ekofiber

   

Na podstawie – Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0354

Klasa reakcji na ogień C – ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze

Przy  źródle ognia o mocy 100 kW nie nastąpi rozgorzenie, ale gdy moc cieplna źródła ognia zwiększy się do 300 kW, to rozgorzenie nastąpi.

Wełna celulozowa – Termex

   

Na podstawie – European Technical Approval  ETA-09/0082

Klasa reakcji na ogień D – istotny udział w pożarze

Rozgorzenie materiału nastąpi nie wcześniej niż po dwóch, ale przed 10 minutą działania źródła ognia o mocy cieplnej 100 kW.

Włókna drzewne – STEICOflex 036

    

Na podstawie – Deklaracja właściwości użytkowych nr 01-0040-03

Klasa reakcji na ogień E – bardzo duży udział w pożarze

Rozgorzenie materiały następuje przy źródle ognia o mocy cieplnej 100 kW bardzo szybko, jeszcze przed upływem 2 minut.

Styropian – Dalmatyńczyk Fasada EPS S

   

Na podstawie – Deklaracja właściwości użytkowych nr 001-DoP-180306

Klasa reakcji na ogień E – bardzo duży udział w pożarze

Rozgorzenie materiały następuje przy źródle ognia o mocy cieplnej 100 kW bardzo szybko, jeszcze przed upływem 2 minut.

 

Pianka poliuretanowa – Soudal Soudafoam FR

     

Na podstawie – Deklaracja właściwości użytkowych nr 230019

Klasa reakcji na ogień E – bardzo duży udział w pożarze

Rozgorzenie materiały następuje przy źródle ognia o mocy cieplnej 100 kW bardzo szybko, jeszcze przed upływem 2 minut.

Budując dom drewniany, warto zwrócić uwagę,

które materiały, nie tylko izolacyjne,

podnoszą bezpieczeństwo pożarowe naszego domu.

Wojciech Nitka

październik 2020 r.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − 3 =