Norweskie podejście do domów prefabrykowanych

Dyrekcja nadzoruje elementy ścienne

Dyrekcja ds. Jakości budynków sprawdzi, czy producenci, dostawcy, dystrybutorzy i importerzy dysponują dokumentacją produktu niezbędną do produkcji prefabrykowanych elementów ściennych opartych na drewnie.

Istnieją dwa rodzaje prefabrykowanych elementów ściennych w drewnie: zamknięte i otwarte. Istnieją bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące elementów ścianek zamkniętych, ponieważ składniki nie mogą być łatwo sprawdzone bez usuwania materiałów, takich jak izolacja, okładziny i tym podobne. Producenci zamkniętych elementów ściennych z drewna są odpowiedzialni za przeprowadzanie kontroli produktu w fabryce. Ponadto po produktach musi znajdować się certyfikat produktu wydany przez podmiot zewnętrzny.

– W odniesieniu do elementów z otwartymi ścianami w drewnie wystarczy, aby producent oświadczył, że określono właściwości użytkowe i właściwości wyrobu budowlanego oraz że kontrola produkcji została przeprowadzona w fabryce. Jest tak, ponieważ łatwo jest sprawdzić poszczególne elementy, takie jak izolacja, membrana i panel, w otwartym elemencie, mówi konsultant w Dyrekcji ds. Jakości Budownictwa i odpowiedzialny za nadzór nad elementami ścian.

                           

Prefabrykacja otwarta

                      

Prefabrykacja zamknięta

 

Brak wymogu oznaczenia CE drewnianych elementów ściennych

Nie ma zharmonizowanej normy produktu dla drewnianych elementów ściennych, więc nie ma wymogu oznakowania CE prefabrykowanych elementów ściennych. Istnieje jednak wymóg dokumentacji zasadniczych właściwości tego rodzaju wyrobu budowlanego.

Producent jest odpowiedzialny za przygotowanie całej niezbędnej dokumentacji produktu. Importerzy i dystrybutorzy wyrobów budowlanych są zobowiązani do zapewnienia wystarczającej dokumentacji wyrobów budowlanych przed dalszym wprowadzeniem ich na rynek norweski.

Dokumentacja produktu zawiera:

  • identyfikacja producenta i importera
  • dane kontaktowe producenta i importera
  • właściwości wyrobu budowlanego
  • jakie specyfikacje techniczne są stosowane
  • nazwa agencji zewnętrznej, która przeprowadziła certyfikację produktu

Dokumentacja musi być w języku norweskim, szwedzkim lub duńskim

Dokumentacja produktu musi być w języku norweskim, szwedzkim lub duńskim. Zobacz naszą stronę internetową z informacjami i szablonami dokumentacji produktu dla wyrobów budowlanych, które nie są oznaczone znakiem CE.

Do drewnianych elementów ściennych należy dołączyć niezbędną instrukcję montażu, a także, w razie potrzeby, informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje i wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa są ważne dla użytkowników, muszą być zgodne z produktem budowlanym i muszą być w języku norweskim, szwedzkim lub duńskim.

 

Tłumaczenie z norweskiego.

Rysunki: Wojciech Nitka

14.10.2019 r.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy + 15 =