RODO – przepisy o ochronie danych osobowych

  • 679748109_1_644x461_opieka-outsourcing-rodo-tarnobrzeg
  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE L119 z 04. 05. 2016r.) informuję, że:

  • administratorem danych osobowych jest Centrum Budownictwa Drewnianego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 76/78, lok. 203

  • kontakt z administratorem: cbd@budujzdrewna.pl

  • Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane za zgodą zainteresowanej osoby celem przesyłania informacji o działalności CBD oraz o ofercie firm współpracujących ze CBD – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. i przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)

  • Przekazane dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez okres funkcjonowania CBD,

  • Każda osoba, która przekazała swoje dane Centrum Budownictwa Drewnianego, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w innych przypadkach jest dobrowolne.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jedenaście − dziesięć =