Ściany zewnętrzne

Rodzaje konstrukcji

W zależności od technologii wznoszenia konstrukcji, ściany zewnętrzne budynku mogą być wznoszone w konstrukcji platformowej lub balonowej.

Konstrukcja platformowa

Konstrukcja platformowa, to konstrukcja budynku wznoszona kolejno wykonywanymi kondygnacjami tj. ściany parteru, strop nad parterem, ściany piętra itd..

007

 Konstrukcja platformowa

17B-01

Oparcie belek stropowych w konstrukcji platformowej

Konstrukcja balonowa

Konstrukcja balonowa to konstrukcja, w której słupki ścian parteru sięgają na całą wysokość ściany, tj. łącznie ze ścianką kolankową. W słupkach, dla oparcia belek stropowych, wycina się gniazda, w które wpuszcza się deskę o przekroju 19 x 89 mm, na której opiera się belki stropowe. Końce belek należy przybić do słupków.

W konstrukcji balonowej ściana, na całej wysokości, nie jest przecięta konstrukcją stropu, co powoduje że na całej wysokości ściany, między słupkami, powstaje ciągła przestrzeń. Przestrzeń ta, w przypadku pożaru, może wpłynąć na rozprzestrzenienie się ognia z parteru na wyższą kondygnację. Z  tego powodu, dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia w ścianach, na wysokości stropu, należy założyć zastawki ogniowe (patrz rozdział – Bezpieczeństwo pożarowe).
Dodatkowo, między belkami stropowymi prostopadłymi do ściany, należy założyć przewiązki dla oparcia krawędzi płyt poszycia podłogi.

009

Konstrukcja balonowa

18B-01

Oparcie belek stropowych na ścianach zewnętrznych w konstrukcji balonowej

Konstrukcja balonowa ma szczególnie zastosowanie w przypadku budowy domów z poddaszem użytkowym, wymagającym montażu ścianki kolankowej.

Konstrukcja ściany

Głównymi elementami konstrukcji ściany zewnętrznej są: podwalina ściany, słupki, oczep i nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Słupki, poprzez oczep i podwalinę przenoszą obciążenia ze stropów wyższych kondygnacji i dachu na strop niższej kondygnacji i fundamenty.

Na konstrukcję ścian zewnętrznych – podwalinę, słupki i oczepy – stosuje się elementy o przekroju nie mniejszym niż 38 x 140 mm. Rozstaw osiowy słupków dla budynków mieszkalnych parterowych i parterowych z użytkowym poddaszem powinien wynosić 60 cm, a dla budynków piętrowych – 40 cm, przy zastosowaniu płyt poszycia szerokości 120 cm lub analogicznie – 62,5 i 41,7 cm w przypadku stosowania płyt o szerokości 125 cm.

18C-01

Typowa konstrukcja ściany zewnętrznej

Ściany budynku wznoszonego na stropie betonowym, należy montować do podwaliny położonej na płycie betonowej. Natomiast ściany budynku, posadowionego na stropie drewnianym, należy montować bezpośrednio na poszyciu stropu.

15DE2-01

Montaż ściany na płycie betonowej

15CCX-01

Montaż ściany na stropie drewnianym

Konstrukcję ściany wieńczy oczep, służący do montażu słupków w górnej części ściany. Po ustawieniu i wypionowaniu ścian, dla zapewniania ich sztywności, ściany łączy się dodatkowym, górnym oczepem mocowanym do oczepu dolnego. W narożnikach budynku i w miejscach połączenia ściany wewnętrznej ze ścianą zewnętrzną oczep górny należy łączyć przemiennie.

19A-01

Połączenie oczepów ściany wewnętrznej ze ścianą zewnętrzną.

19B-01

 Połączenie oczepów narożnika ściany zewnętrznej

 Konstrukcję narożnika, tak zewnętrznego jak i wewnętrznego, tworzą słupki konstrukcji ścian zewnętrznych ustawione względem siebie pod kątem prostym. Narożnik należy uzupełnić dwoma dodatkowymi słupkami; jeden dla oparcia zewnętrznej płyty poszycia, dla oparcie wewnętrznej płyty poszycia.

20D2-01

Szczegół narożnika

Drewniane elementy konstrukcji ścian i stropów powinny być odizolowane od bezpośredniego kontaktu z konstrukcjami betonowymi lub murowanymi – np. od kominów bądź murowanych ścian dzielących budynki bliźniacze lub szeregowe.

Przykłady łączenia elementów ścian za pomocą gwoździ

 Element  Schemat  Ilość i wielkość gwoździ
Podwalina ściany na stropie 
–  prostopadła do belek stropowych
– słupki w linii belek
32D-01
podwalina do belek stropu 
po 2 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d) obustronnie,     po jednym gwoździu,
po skosie przez słupki i podwalinę,
do każdej belki stropowej
Podwalina ściany na stropie
– prostopadła do belek stropowych
– słupki poza liniami belek
32EE-01
podwalina do belek stropu
po 2 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)
do każdej belki stropowej,
pionowo, przez podwalinę
Podwalina ściany na stropie
– równoległa do belek stropowych
33Z-01
podwalina do belki krawędziowej
po 2 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)
przy każdym słupku,
pionowo, przez podwalinę
Słupek ściany do podwaliny
– łączony na leżąco,
od spodu podwaliny
 33B-01
 podwalina do słupka
po 2 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)
od dołu, do każdego słupka,
prostopadle przez podwalinę
Słupek ściany do podwaliny
– łączony z góry do podwaliny
 33C-01
słupek do podwaliny
4 szt. – 64 mm (2 1/2” – 8d)
po dwa z każdej strony słupka
po skosie, przez słupek
Pojedynczy oczep do słupków
 33D-01
oczep do słupka
po 2 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)
do każdego słupka,
pionowo, przez oczep
Podwójny oczep ściany
33E-01
oczep górny do oczepu dolnegopo
1 szt. – 76 mm (3” – 10d)
w miejscu każdego słupka
pionowo, prze oczep
Podwójny oczep ściany
– w miejscu połączenia ścian
19X
oczep górny do oczepu dolnego
po 4 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)
w miejscu skrzyżowania się oczepów,
pionowo, przez oczep
Podwójny oczep ściany
– w narożniku
 19Z
oczep górny do oczepu dolnego
po 4 szt. – 82 mm (3 1/4″ – 12d)
w miejscu narożnika,
pionowo, przez oczep
Podwójne słupki- w ścianach,
– w połączeniach ścian,
 33F
słupek do słupka
82 mm (3 1/4” 12d) co ok. 400 mm, mijankowo, na całej długości,
skrajne ok. 150 mm od końców,
prostopadle do słupka,
 Narożne słupki
– w narożnikach ścian
 34A
słupek do słupka
82 mm (3 1/4” 12d) co ok. 400 mm,
na całej długości,
skrajne ok. 150 mm od końców,
prostopadle do słupka
 Usztywnienie ściany
– zastrzał z deski 25 x 100 mm
 G-15
 zastrzał do podwaliny,
słupków i oczepu
po 2 szt. – 64 mm (2 1/2” – 8d)
przez zastrzał w każdy słupek
prostopadle do deski

Dopuszczalne odchyłki montażowe wykonania elementów konstrukcyjnych ścian podano w tablicy poniżej.

Odchyłki dopuszczalne dla ścian

Opis odchyłki
 Wartość odchyłki
[mm]
Odchylenie ściany w planie w stosunku do:- punktu pozycyjnego (osi pozycyjnej)- ścian sąsiednich
±10
±15
Odchylenie od płaskiej powierzchni ścian (zwichrowania i skrzy­wienia)
– na odcinku 1 m
– na odcinku całej ściany
 
3
10
Odchylenia od kątów prostych nie powinny przekraczać [ ] szerokości ściany przyległej do krawędzi pionowej

1 /m

Odchylenie od pionu powierzchni oraz krawędzi ścian i słupów
– na odcinku 1 m
– na odcinku całej ściany
5
10
Odchylenie od poziomu górnej powierzchni ścian
– na odcinku 1 m
– na odcinku całej ściany
2
20
Odchylenia przecinających się powierzchni ścian od płaszczyzny przyjętej w projekcie
– na odcinku 1 m przy krawędzi
– na odcinku całej ściany
 
6 /m
20 /m
Ściany o długości L (w mm) powodujące jej skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie

L/100 ≤ 20

Odchylenie linii krawędzi i powierzchni ściany na odcinku 1,0 m
+/- 2
Odchyłki wysokości ścian
+/- 20
Odchylenie ścian wewnętrznych od płaszczyzny pionowej na wysokości pomieszczenia,- dla ścian nietynkowanych,- dla ścian tynkowanych.
2 mm/m i nie więcej niż 4,0 mm
5 mm/m i nie więcej niż 10,0 mm
Odchyłki w grubości ścian
+/- 2 mm

Wręby i otwory w elementach konstrukcji ścian

Dla przejść instalacyjnych w słupkach ścian wycina się wręby lub wierci otwory.
Głębokość wrębu nie może przekraczać:
– w słupkach nośnych –  jednej czwartej szerokości słupka,
– w słupkach nienośnych – dwóch piątych szerokości słupka.

W przypadku wykonywania wrębu w oczepie ściany, oczep należy wzmocnić blachą stalową przybitą do jego czoła.

 27C-01         28A-01

   w ścianach nośnych

27D-01        28B-01

w ścianach nienośnych

Wręby i otwory w słupkach ścian

Średnica otworów wierconych w słupkach ścian nie może być większa niż:
– w słupkach ścian nośnych – dwie piąte szerokości słupka, przy zachowaniu minimum jednej piątej szerokości słupka od krawędzi.
– w słupkach ścian nienośnych – trzy piąte szerokości słupka, przy zachowaniu minimum jednej piątej szerokości słupka od krawędzi.

W przypadku wykonywania wrębów lub otworów wierconych większych niż wspomniano powyżej, słupki należy wzmocnić dodatkowymi nakładkami na odcinku ok. 60 cm w obie strony od wrębu lub otworu.

Nadwieszenie ściany zewnętrznej poza posadowienie

Dopuszczalne jest nadwieszenie konstrukcji ściany do 1/3 grubości ściany zewnętrznej poza krawędź płyty fundamentowej lub ściany fundamentowej czy niżej położonego stropu.

19CC-01

Nawis ściany zewnętrznej w stosunku do posadowienia

Możesz również polubić…

11 komentarzy

 1. AC pisze:

  A co z powszechnie akceptowanymi w Kanadzie i Australii słupkami 2″ x 4″ czyli 38 mm x 90 mm nawet w konstrukcjach dwukondygnacyjnych (rozstaw 400 mm)?

 2. maciej pisze:

  a co kładzeniem instalacji elektrycznej, wod.-kan.?

 3. dev246 pisze:

  Czy dopuszczalne jest przygotowanie całej ściany „obok” już z podwójną podwaliną a następnie przeniesienie jej na ścianę fundamentową i zakotwienie jej przechodząc przez podwójną podwalinę ? Czy jednak trzeba najpierw zakotwić pierwszą warstwę podwaliny i dopiero na niej postawić resztę ściany ?

  • Powszechnie stosuje się rozwiązanie – pierwszą impregnowaną podawalinę montuje się do podłoża, (wcześniej izolacja przeciwwilgociowa i na przenikanie powietrza) a na niej stawia się przygotowaną wcześniej ścianę.
   Takie rozwiązanie ułatwia prawidłowe rozmierzenie usytuowania ścian.

 4. Jarek pisze:

  Mam drewno KVH na ściany zewnętrzne 160×60 Czy na szkielet wystarczą gwoździe pierścieniowe 3.1×90 mm

 5. Krzysztof pisze:

  Witam, jak to jest z.przewiazkami w.ścianach, dawać czy nie dawać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 2 =