Strop międzykondygnacyjny

Przekrój belek stropowych należy przyjmować według zatwierdzonego projektu, jednak nie powinien być mniejszy niż 38 x 185 mm w rozstawie osiowym co min. 40 cm.

Konstrukcja stropu

25A-01

Konstrukcja stropu międzykondygnacyjnego

W stropach międzykondygnacyjnych belki czołowe i belki stropowe opierają sie na oczepach ścian niższej kondygnacji. Oparcie belek stropowych na oczepie ściany zewnętrznej nie powinno być mniejsze niż 40 mm.

25B-01

Strop międzykondygnacyjny z poszyciem podłogi

Usztywnienie belek stropowych

W zależności od sztywności poprzecznej belek stropowych, jako usztywnienie przed wyboczeniem może być traktowane poszycie stropu wraz z rusztem drewnianym od spodu stropu.
Usztywnienie belek stropowych jest wymagane w odległościach nie przekraczających 2,10 m od każdej podpory, a także w środku rozpiętości stropu gdy rozpiętość stropu przekracza 2,10 m.

100

Minimalne usztywnienie za pomocą rusztu drewnianego

102

Usztywnienie za pomocą przewiązki blokowej

101

Usztywnienie za pomocą przewiązki krzyżulcowej

104B

Usztywnienie za pomocą rusztu i przewiązki blokowej

103

Usztywnienie za pomocą rusztu i przewiązki krzyżulcowej

Konstrukcja otworu na schody

Otwór należy wykonać poprzez wycięcie belek stropowych. Końce belek należy zawiesić na wymianie za pomącą łączników metalowych.
Gdy długość otworu (wymiar prostopadły do rozpiętości belek stropowych) nie przekracza 120 cm stosuje się wymian pojedynczy. Przy większej szerokości otworu, należy stosować wymian podwójny. Przekroje wymianów powinny odpowiadać przekrojowi belki stropowej.
Jeżeli szerokość otworu (wymiar równoległy do belek stropowych) przekracza 80 cm, krawędzie otworu należy wzmocnić dodatkową belką stropową.
Gdy wielkość otworu przekracza 320 cm (prostopadle do belek stropowych) lub 200 cm (równolegle do belek stropowych) należy wykonać obliczenia konstrukcyjne określające wielkość wymianu i krawędzi otworu.

25C-01

Otwór w stropie na klatkę schodową

Zasady montażu otworu w stropie za pomocą gwoździ
 Element
 Schemat
 Ilość i wielkość gwoździ
Etap I
– wymian, prostopadle
do belek stropowych
 G-21
po 3 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16d)
z każdej strony wymianu,
prostopadle przez belki stropowe
Etap II
– belki stropowe, prostopadle
do wymianu
G-22
po 3 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16d)
do każdej belki stropowej
prostopadle przez wymian
po 2 szt. – 76 mm (3” – 10d)
do każdej skrajnej belki stropu,
po skosie przez wymian,
 Etap III
– druga belka wymianu
do pierwszej belki wymianu
G-23
po 3 szt. – 88 mm (3 1/2″ – 16d)
do każdej belki stropowej,
prostopadle przez wymian
po 2 szt. – 76 mm (3” – 10d)
do każdej skrajnej belki stropu,
po skosie przez wymian
Etap IV
– belki stropowe
do drugiej belki wymianu
G-24
po 3 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16d)
z każdej strony wymianu,
prostopadle przez belki stropowe
Etap V– dodatkowa belka stropowa
do belki stropowej
 G-25
82 mm (3 1/4” – 16d)
co 300 mm w dwóch rządach mijankowo,
prostopadle przez dodatkową belkę stropową,

Konstrukcja podłogi wykuszu

Konstrukcję stropu dla balkonu lub wykuszu okiennego równoległego do belek stropowych należy wykonać montując belki stropowe prostopadle do belek stropu. Belki stropowe tworzące wykusz należy zakotwić w stropie na długości co najmniej sześciokrotnego wysięgu wykuszu. Belki należy zakotwić na podwójnej belce stropowej.

Konstrukcję stropu dla balkonu lub wykuszu okiennego równoległego do belek stropowych można wysunąć poza lico ściany na 400 mm, w przypadku stosowania belek stropowych o przekroju nie mniejszym niż 38 x 185 mm, lub na 600 mm w przypadku belek stropowych o przekroju min. 38 x 235 mm.
Gdy wymiar wykuszu, wystającego poza lico ściany, przekracza 600 mm należy wykonać obliczenia statyczne.

 26E

 Zasady montażu balkonu (wykuszu) równoległego do belek stropowych

Konstrukcję stropu wykuszu okiennego prostopadłego do belek stropowych należy wykonać przez przedłużenie belek stropowych poza lico budynku.
Dla belek stropowych o wymiarze min. 38 x 185 mm, szerokość wykuszu wystającego poza lico ściany nie może przekroczyć 400 mm. Stosując belki o przekroju min. 38 x 235 mm wysięg wykuszu można zwiększyć do 600 mm.
Gdy wymiar wykuszu, wystającego poza lico ściany, przekracza 600 mm należy wykonać obliczenia statyczne.

26F

Zasady montażu balkonu (wykuszu) prostopadłego do belek stropowych

Oparcie ścian wewnętrznych nośnych na stropie

Strop, na którym montowane są nośne ściany wewnętrzne, równolegle do belek stropowych, należy wzmocnić dodatkowymi belkami stropowymi lub belki stropowe oprzeć na ścianach niższej kondygnacji.

Stropy przenoszące ściany wewnętrzne nośne, prostopadłe do belek stropowych, nie wymagają dodatkowego wzmocnienia, jeżeli:

26C-01

Oparcie ścianek działowych prostopadłych do belek stropu

– ściana jest usytuowana w odległości nie większej niż 60 cm od nośnej podpory (podciąg, ściana nośna) znajdującej się poniżej stropu,

– przenoszące obciążenia z nieużytkowego stropu powyżej ściany, są usytuowane w odległości nie większej niż 90 cm od nośnej podpory znajdującej się poniżej stropu.

Oparcie ścian wewnętrznych nienośnych na stropie
Wzmocnienie stropu dla ściany wewnętrznej nienośnej biegnącej równolegle do belek stropowych należy wykonać w formie dodatkowej belki stropowej lub przewiązek międzybelkowych. Przewiązki należy mocować  w rozstawie nie większym niż co 120 cm.

27A-01

Wzmocnienie stropu pod ściany wewnętrzne równoległe do belek stropowych

Ściany wewnętrzne nienośne, biegnące prostopadle do belek stropowych nie wymagają dodatkowego wzmocnienia stropu.
Ściany wewnętrzne biegnące równoległe do belek stropowych należy usztywnić, w górnej ich części, poprzez montaż oczepu ściany do belek stropowych lub przewiązek zamocowanych między belkami stropowymi.

27B-01

Mocowanie ścian wewnętrznej równoległej do belek stropowych

Łączenie elementów stropu międzykondygnacyjnego za pomocą gwoździ
 Element  Schemat  Ilość i wielkość gwoździ
Belka czołowa
na oczepie ściany 
 G-26
belka czołowa do oczepu ściany
po 1 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16d)
w miejscu każdego słupka,
po skosie przez belkę czołową
Belki stropowe 
oparte
na ścianie zewnętrznej
G-27
belka czołowa do belek stropowych
po 3 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)
w każdą belkę stropową
prostopadle przez belkę czołową
belki stropowe do oczepu ściany
po 1 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)
obustronnie, w każdą belkę,
po skosie przez belkę stropową
Zastawki ogniowe 
na przegrodach wewnętrznych
 G-28
zastawki do belek stropowych
po 1 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16d)
obustronnie w każdą belkę po skosie,
przez zastawkę do belki
zastawki do oczepu ściany
po 1 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16d)
obustronnie, po skosie
przez zastawkę do oczepu
Podpora belek stropowych
w konstrukcji balonowej
 G-29
belka podporowa do słupka
po 2 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)
do każdego słupka,
prostopadle przez podporę
Łączenie belek
na ścianie wewnętrznej nośnej
 G-30
belka stropowa do belki stropowej 
po 2 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16d)
obustronnie w każdą belkę,
prostopadle przez belkę stropową
belka stropowa do oczepu
po 1 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16 d)
obustronnie w każdą belkę,
po skosie przez belkę stropową
 Przewiązka
blokowa
 G-31
przewiązka do belek stropowych
po 3 szt. – 76 mm (3” – 10d)
w każdym końcu przewiązki,
prostopadle przez belkę stropową
Przewiązka
krzyżulcowa 
 G-32
przewiązki do belek stropowych
po 2 szt. – 62 mm (2 1/2” – 8d)
na każdym końcu krzyżulca,
po skosie przez krzyżulce

Wręby i otwory w belkach stropowych

Wręby w belkach stropowych można wykonywać jedynie w odległości 1/3 rozpiętości licząc od podpory. W pozostałej, środkowej 1/3 rozpiętości, nie należy wykonywać żadnych wrębów.
W części przypodporowej belek, wręby mogą być wykonane w odległości nie większej niż połowa szerokości belki od krawędzi elementu nośnego, przy głębokości nie przekraczającej 1/3 wysokości.
Wręby wykonywane w miejscach do 1/3 rozpiętości od podpory, nie mogą być szersze niż jedna trzecia wysokości belki i jedna szósta głębokie. We wrębach wykonywanych w dolnej krawędzi belki zaleca się krawędzie wrębów ścinać pod kątem 45o.

28C-01

Wręby i otwory wiercone w belkach stropowych.

Otwory wiercone można wykonywać na całej długości belki. Jednak średnica otworu nie może przekraczać 1/3 wysokości belki i być zlokalizowana bliżej niż 50 mm od dolnej krawędzi belki.

Wręby i otwory wiercone w belkach stropowych
Wymiar
belki stropowej
mm
Maksymalna
głębokość wrębu
w 1/3 od podpory
Maksymalna głębokość wręby
przy podporze
Maksymalna
średnica otworu/
głębokość wrębu

38 x 89

nie wskazane nie wskazane nie wskazane
38 x 140 20 mm 35 mm 38 mm
38 x 185 32 mm 45 mm

60 mm

38 x 235

38 mm 60 mm 75 mm
38 x 285 45 mm 70 mm

90 mm

Możesz również polubić…

2 komentarze

  1. Jaszi pisze:

    Etap V– dodatkowa belka stropowa
    do belki stropowej- gwoździe długość 82 na wyskosci otworu też mają wyjść na wylot? czy jest błąd w rysunku lub dł gwoździ. Pytam, bo już któryś raz widzę gwoździe na wylot, o ile w wewnętrznej konstrukcji ściany mi to nie prseszkadzało , tak tu juz mam wąrpliwości….

  1. 29 grudnia 2014

    […] Szczegółowe zasady montażu stropu – patrz Strop międzykondygnacyjny – http://budujzdrewna.pl/domy-drewniane/domy-szkieletowe/konstrukcja-budynku/strop-miedzykondygnacyjny […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + 11 =