Wstęp

  1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są podstawowe wymagania techniczno-montażowe dla drewnianego budownictwa szkieletowego.

Wymagania dotyczą  elementów konstrukcji – ścian, stropów i dachów oraz izolacji przeciwwilgociowych, w tym na przenikanie powietrza, cieplnych, akustycznych i odporności ogniowej.

Wymagania nie obejmują robót wykończeniowych:

– robót pokryciowych dachu,

– montażu stolarki okiennej i drzwiowej,

– robót elewacyjnych,

– robót wykończeniowych wewnątrz budynku,

Roboty te należy wykonywać zgodnie z:

– zaleceniami producenta i ogólnie przyjętą sztuką budowlaną,

– przywołanymi normami,

– warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót, o ile takowe zostały opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Wykonane budynki powinny spełniać przepisy określające warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1].

Niniejsze opracowanie szczególnie polecane jest architektom i konstruktorom zajmującym się projektowaniem domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej, firmom wykonawczym zajmującym się realizacją drewnianego budownictwa szkieletowego, a także inspektorom

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + piętnaście =