Izolacje według NBC of Canada – 02

Poniżej przedstawiono rozwiązania izolacyjności akustycznej i odporności ogniowej ścian rozdzielających budynki bliźniacze i szeregowe według National Building Code of Canada 2005, Volume 2, Canadian Commission on Building and Fire Codes, National Research Council Canada. Przedstawione tu rozwiązania oparto na normatywnych właściwościach fizyko-mechanicznych  poszczególnych materiałów bez względu na producenta.

Tablica przedstawia rozwiązania izolacyjności akustycznej przegród z jednoczesnym uwzględnieniem ich odporności ogniowej.

Tablica przedstawia izolacyjność akustyczną i odporność ogniową ścian rozdzielających budynki bliźniacze i segmentowe.

Rozwiązania te przedstawiają standardy kanadyjskie. Ze względu na brak typowych krajowych danych w tym zakresie, powinny stanowić podstawę dla przyjmowanych rozwiązań przez projektantów i wykonawców domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej.

W rozwiązaniach kanadyjskich izolacyjność akustyczna wyrażona jest w amerykańskim współczynniku STC – Sound Transmission Class – Klasie Transmisji Dźwięku.

W Polsce zgodnie z PN-B-02151-3 [22], dla oceny izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych obowiązuje wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1 wyrażony w dB służący oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych w budynkach i izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.

Natomiast dla oceny izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych obowiązuje współczynnik L’n,w – wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego znormalizowanego.

W przybliżonych ocenach kanadyjckie STC i polskie RA1 oraz L’n,w można traktować jako porównawcze – patrz „Architectural Graphic Standards” Ramsey/Sleeper, Ninth Edition, The American Institute of Architects, str. 61 oraz „Budowa szkieletowego domu drewnianego” Wydawnictwo Murator 1994, str. 265.

Wielkość wskaźnika STC, a skuteczność przenoszenia dźwięku przez przegrody
– 25 – dość łatwo można zrozumieć treść normalnej rozmowy,
– 35 – głośna rozmowa jest słyszalna,
– 45 – z trudem słyszalna jest głośna rozmowa,
– 48 – ledwie słyszalna jest głośna rozmowa,

– 50 – głośna rozmowa jest niesłyszalna.

Izolacyjność akustyczna i odporność ogniowa ścian rozdzielających budynki bliźniacze i szeregowe
według National Building Code of Canada 2005
Symbol
Opis
Odporność ogniowa
Izolacyjnośćakustyczna
[STC]
Ściana
nośna
Ściana
nienośna
W7
– dwa rzędy słupków 38 x 89 mm,
co 400 lub 600 mm, osiowo,
na podwalinie 38 x 140 mm
– 89 mm jednostronnie lub 65 mm obustronnie izolacji(4) akustycznej
– 1 x płyta g/k po obu stronach
 SC7
W7a
– jak W7
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1 godz.
1 godz.
47
W7b
– jak W7
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 minut
[1 godz. (6)]
45 minut
[1 godz. (6)]
45
W7c
– jak W7
– płyta GKB, grub. 12,7 mm(5)(7)
30 minut
30 minut
[45 min. (6)]
42
W8
– dwa rzędy słupków 38 x 89 mm,
co 400 lub 600 mm, osiowo,
na podwalinie 38 x 140 mm
– 89 mm jednostronnie lub 65 mm obustronnie izolacji(4) akustycznej
– 1 x płyta g/k po jednej stronie
– 2 x płyta g/k po drugiej stronie
 SC8
W8a
– jak W8
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1 godz.
1,5 godz.
52
W8b
– jak W8
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
1 godz.
50
W9
– dwa rzędy słupków 38 x 89 mm,
co 400 lub 600 mm, osiowo,
na podwalinie 38 x 140 mm
– z lub bez izolacji akustycznej
– 2 x płyta g/k po obu stronach
 SC9
W9a
– jak W9
– 89 mm jednostronnie lub 65 mm obustronnie izolacji akustycznej(4)
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1,5 godz.
2 godz.
56
W9b
– jak W9
– 89 mm jednostronnie lub 65 mm obustronnie izolacji akustycznej(4)
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
1 godz.
1,5 godz.
55
W9c
– jak W9
– 89 mm jednostronnie lub 65 mm obustronnie izolacji akustycznej(4)
– płyta GKB, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
1 godz.
53
W9d
– jak W9
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1,5 godz.
2 godz.
48
W10
– dwa rzędy słupków 38 x 89 mm,
co 400 lub 600 mm, osiowo,
na podwalinie 38 x 140 mm
– z lub bez izolacji akustycznej
– ruszt metalowy, elastyczny, co 400 lub 600 mm, po jednej stronie,
– 2 x płyta g/k po obu stronach
 SC10
W10a
– jak W10
– 89 mm jednostronnie lub 65 mm obustronnie izolacji akustycznej(4)
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1,5 godz.
2 godz.
62
W10b
– jak W10
– 89 mm jednostronnie lub 65 mm obustronnie izolacji akustycznej(4)
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
1 godz.
1,5 godz.
60
W10c
– jak W10
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1,5 godz.
2 godz.
50
W10d
– jak W10
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
1 godz.
1,5 godz.
48
W11
– dwa rzędy słupków 38 x 89 mm, co 400 lub 600 mm, osiowo, na podwalinie 38 x 140 mm– 89 mm jednostronnie lub 65 mm obustronnie izolacji akustycznej(4)
– ruszt metalowy, elastyczny, co 400 lub 600 mm, po jednej stronie,
– 2 x płyta g/k na ruszcie
– 1 x płyta g/k na słupkach
 SC11
W11a
– jak W11
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1 godz.
1 godz.
56
W11b
jak W11
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 minut[1 godz. (6)]
1 godz.
54
W12
– dwa rzędy słupków 38 x 89 mm,
co 400 lub 600 mm, osiowo,
na podwalinie 38 x 140 mm
– 89 mm jednostronnie lub 65 mm obustronnie izolacji akustycznej(4)
– ruszt metalowy, elastyczny, co 400 lub 600 mm, po jednej stronie,
– 1 x płyta g/k na ruszcie
– 2 x płyta g/k na słupkach
 SC12
W12a
– jak W12
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
45 min.
1 godz.
56
W12b
– jak W12
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
1 godz.
54
W13
– dwa rzędy słupków 38 x 89 mm,
co 400 lub 600 mm, osiowo,
na osobnych podwalinach 38 x 89 mm, w rozstawie 25 mm–  z lub bez izolacji akustycznej
– 1 x płyta g/k z obu stron
 SC13(SC13)
W13a
– jak W13
– 89 mm izolacji akustycznej po obu stronach(4) (8)
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1 godz.
1 godz.
57
W13b
– jak W13
– 89 mm izolacji akustycznej po obu stronach(4)(8)
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 minut[1 godz. (6)]
45 minut[1 godz. (6)]
57
W13c
– jak W13
– 89 mm izolacji akustycznej po jednej stronie(4)(8)
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1 godz.
1 godz.
54
W13d
– jak W13
– 89 mm izolacji akustycznej po jednej stronie(4)(8)
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
45 min.
53
W13e
– jak W13
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1 godz.
1 godz.
45
W13f
– jak W13
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
45 min.
45
W14
– dwa rzędy słupków 38 x 89 mm,
co 400 lub 600 mm, osiowo,
na osobnych podwalinach 38 x 89 mm, w rozstawie 25 mm
–  z lub bez izolacji akustycznej
– 2 x płyta g/k z jednej strony
– 1 x płyta g/k z drugiej strony
 SC14
W14a
– jak W14
– 89 mm izolacji akustycznej po obu stronach(4)(8)
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1 godz.
1 godz.
[1,5 godz. (6)]
61
W14b
– jak W14
– 89 mm izolacji akustycznej po obu stronach(4)(8)
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
1 godz.
61
W14c
– jak W14
– 89 mm izolacji akustycznej po jednej stronie(4)(8)
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1 godz.
1 godz.
57
W14d
– jak W14
– 89 mm izolacji akustycznej po jednej stronie(4)(8)
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
45 min.
1 godz.
57
W14e
– jak W14
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1 godz.
1 godz.
51
W14f
– jak W14
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
1 godz.
51
W15
– dwa rzędy słupków 38 x 89 mm,
co 400 lub 600 mm, osiowo,
na osobnych podwalinach 38 x 89 mm, w rozstawie 25 mm
–  z lub bez izolacji akustycznej
– 2 x płyta g/k po obu stronach
 SC15(SC15)
W15a
– jak W15
– 89 mm izolacji akustycznej po obu stronach(4)(8)
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1,5 godz.
2 godz.
66
W15b
– jak W15
– 89 mm izolacji akustycznej po obu stronach(4)(8)
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
1 godz.
1,5 godz.
65
W15c
– jak W15
– 89 mm izolacji akustycznej po obu stronach(4)(8)
– płyta GKB, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
1 godz.
61
W15d
– jak W15
– 89 mm izolacji akustycznej po jednej stronie(4)(8)
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1,5 godz.
2 godz.
62
W15e
– jak W15
– 89 mm izolacji akustycznej po jednej stronie(4)(8)
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
1 godz.
1,5 godz.
60
W15f
– jak W15
– 89 mm izolacji akustycznej po jednej stronie(4)(8)
– płyta GKB, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
1 godz.
57
W15g
– jak W15
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1,5 godz.
2 godz.
56
W15h
– jak W15
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
1 godz.
1,5 godz.
55
W15i
– jak W15
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKB, grub. 12,7F mm(5)
45 min.
1 godz.
51

1) Ocena STC i odporność ogniowa dotyczy ścian o konstrukcji drewnianej z elementów o przekroju 38 x 89 mm, jednak może dotyczyć także elementów o przekroju 38 x 140 mm.

W przypadku stosowania na ściany elementów 38 mm x 140 mm, należy stosować materiał izolacji grubości 140 mm.

2) Wskaźniki izolacyjności akustycznej są oparte na najbardziej wiarygodnych danych z badań laboratoryjnych. Wyniki poszczególnych testów mogą się nieznacznie różnić z powodu precyzji pomiaru i drobnych różnic w szczegółach konstrukcyjnych. Wyniki te powinny być używane tylko w przypadku dokładnego odzwierciedlenia szczegółów konstrukcyjnych z uwzględnieniem rozstawu łączników i wielkości elementów konstrukcji odpowiadających szczegółom próbek, na których oparte są oceny. Zestawy o izolacyjności akustycznej  50 lub więcej STC wymagają zastosowania uszczelniaczy wokół skrzynek elektrycznych i innych otworów, a także na skrzyżowaniu przecinających się ścian i podłóg.

3) Wskaźniki izolacji akustycznej są ważne tylko w przypadku braku dostrzegalnych pęknięć lub ubytków w widocznych powierzchniach.

4) Materiały izolacji akustycznej obejmują wełny mineralna – skalne i szklane oraz izolacje oparte na włóknach celulozy. Przy określaniu STC materiał izolacyjny musi wypełnić co najmniej 90% grubości ściany.

Materiał izolacyjne nie powinny być montowane z nadmiarem, gdyż przy zbytnim ściskaniu ściana nie osiągnie odpowiedniej wartości STC. Materiał ściskany obniża właściwości izolacyjne.

5) Szczegółowe opisy materiałów wykończeniowych:

  • 12,7 mm płyta GKB – płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,7 mm
  • 12,7 mm płyta GKF – płyta gipsowo-kartonowa, ogniochronna, grub. 12,7 mm
  • 15,9 mm płyta GKF – płyta gipsowo-kartonowa, ogniochronna, grub. 15,9 mm
  • z wyjątkiem zewnętrznych ścian (patrz pkt. 9), połączenia płyt, warstwy zewnętrznej wykończeniowej, po obu stronach ściany, muszą być wyszpachlowane i wyszlifowana,.
  • typy łączników i odstępy między nimi powinny być zgodne z zaleceniami producenta,

6) Dla wyższej ognioodporności ogniowe materiały izolacyjne z wełny mineralnej – skalnej i szklanej – powinny posiadać odpowiednią gęstość – co najmniej 4,8 kg/m2 dla grubości 150 mm, 2,8 kg/m2 dla grubości 89 mm i 2,0 kg/m2 dla grubości 65 mm i powinny całkowicie wypełniać grubość ściany.

Dla ścian z dwoma rzędami słupków, na osobnych podwalinach, materiał izolacyjny powinien wypełniać całkowicie przestrzenie między słupkami po obu stronach ściany.

7) Zwykła płyta gipsowo-kartonowa (GKB) powinna być mocowana tak, by wszystkie krawędzie posiadały oparcie.

8) W przypadku zastosowania usztywnień ściany (stężeń) w formie np. zastrzałów, płyt drewnopochodnych czy innych materiałów, na jednej ze stron ściany o dwóch rzędach słupków izolacyjność akustyczna ściany może myć obniżona o 3 jednostki, bez względu na materiał izolacyjny jaki został w obu ściankach zastosowany lub w rzędzie słupków naprzeciwko, na których stężenia zostały założone. Montaż stężeń po obu stronach ściany, w poważnym stopniu wpłynie na obniżenie izolacyjności akustycznej, stąd tak ściana nie powinna podlegać ocenie na izolacyjność akustyczną.

Stężenia nie wpływają na oceną ognioodporności ściany.

9) Tylko na powierzchni wewnętrznej ścian zewnętrznych, połączenia płyt powinny być zaszpachlowanie i wyszlifowane.

Na poszycie zewnętrzne można zastosować płyty gipsowo-kartonowe tej samej grubości i tego samego rodzaju, np. zwykłe lub ogniochronne.

Analiza rozwiązań izolacyjności akustycznej ścian rozdzielających budynki bliźniacze i segmentowe, opartych na wspólnej podwalinie

Analizę wykonano na rozwiązaniach w oparciu o:
– konstrukcja ściany z dwóch rzędów słupków drewna litego 38 x 89 mm w rozstawie 400 lub 600 mm, osiowo, na wspólnej podwalinie 38 x 140 mm
– izolacja akustyczna grub. min. 80 mm po jednej stronie ściany lub  65 mm po obu stronach,
– płyta gipsowo-kartonowa GKF grub. 15,9 mm

– ruszt metalowy, elastyczny w rozstawie 400 lub 600 mm, osiowo

Analizując przedstawione powyżej rozwiązania należy stwierdzić:
– konstrukcja ściany obłożona obustronnie płytą gipsowo-kartonową, z wypełnieniem izolacją akustyczną (ściana W7a) zapewnia izolacyjność akustyczną ściany na poziomie 47 STC,
– obłożenie obustronnie ściany, z wypełnieniem izolacją akustyczną (ściana W7a), dodatkową warstwą płyty gipsowo-kartonowej (ściana W9a) zwiększa izolacyjność akustyczną ściany z 47 do 56 STC, tj. o 19%,
– konstrukcja ściany obłożona obustronnie podwójną płytą gipsowo-kartonową, bez wypełnienia izolacją akustyczną (ściana W9d) zapewnia izolacyjność akustyczną ściany na poziomie 48 STC,
– wypełnienie ściany (ściana W9d) izolacją cieplną (ściana W9a) zwiększa izolacyjność akustyczną ściany z 48 do 56 STC, tj. o 17%

– montaż, na ścianie, z podwójną okładziną z płyty g/k i wypełnionej izolacją akustyczną (ściana W9a), jednostronnie rusztu pod płytę g/k (ściana W10a) zwiększa izolacyjność akustyczną z 56 do 62 STC, tj. o 11%,

Z powyższej analizy wynika:
– izolacja akustyczna grubości 80-89 mm zwiększa izolacyjność akustyczną na poziomie 17%,,
– montaż obustronnie dodatkowej warstwy płyty gipsowo-kartonowej (GKF) grubości 15,9 mm zwiększa izolacyjność ściany na poziomie 19%,
– montaż metalowego rusztu elastycznego, po jednej stronie ściany, zwiększa izolacyjność przegrody w granicach 11%.

Powyższe wskazuje iż na zwiększenie izolacyjności ścian  rozdzielających budynki bliźniacze i segmentowe, opartych na wspólnej podwalinie największy wpływ ma dodatkowa płyta poszycia i izolacja akustyczna. Mniejszy wpływ powoduje montaż rusztu elastycznego.

Analiza rozwiązań izolacyjności akustycznej ścian rozdzielających budynki bliźniacze i segmentowe, opartych na oddzielnych podwalinach

Analizę wykonano na rozwiązaniach w oparciu o:
– konstrukcja ściany z dwóch rzędów słupków drewna litego 38 x 89 mm w rozstawie 400 lub 600 mm, osiowo, na oddzielnych podwalinach 38 x 89 mm
– izolacja akustyczna grub. min. 80 mm po jednej lub dwóch stronach
– płyta gipsowo-kartonowa GKF grub. 15,9 mm
– ruszt metalowy, elastyczny w rozstawie 400 lub 600 mm, osiowo
Analizując przedstawione powyżej rozwiązania należy stwierdzić:
– konstrukcja ściany obłożona pojedynczą płytą gipsowo-kartonową, bez wypełnienia izolacją akustyczną (ściana W13e) zapewnia izolacyjność akustyczną ściany na poziomie 45 STC,
– wypełnienie ściany (ściana W13e) podwójną izolacją cieplną (ściana W13a) zwiększa izolacyjność akustyczną ściany z 45 do 57 STC, tj. o 27%,
– obłożenie obustronnie ściany, bez wypełnienia izolacją akustyczną (ściana W13e), dodatkową warstwą płyty gipsowo-kartonowej (ściana W15g) zwiększa izolacyjność akustyczną ściany z 45 do 56 STC, tj. o 24%
– wypełnienie ściany (ściana W15g) podwójną izolacją cieplną (ściana W15a) zwiększa izolacyjność akustyczną ściany z 56 do 66 STC, tj. o 18%,
– konstrukcja ściany obłożona obustronnie podwójną płytą gipsowo-kartonową, wypełniona podwójną izolacją cieplną (ściana W15a) uzyskuje izolacyjność akustyczną na poziomie 66 STC,

– montaż izolacji akustycznej po obu stronach ściany wraz z podwójną płytą kartonowo-gipsową (ściana W15a) zwiększa izolacyjność akustyczną w stosunku do ściany z pojedynczą płytą gipsowo-kartonową, bez wypełnienia izolacją akustyczną (ściana W13e) z 45 do 66 STC, tj. o 47%,

Z powyższej analizy wynika:
– izolacja akustyczna grubości 2 x 80-89 mm zwiększa izolacyjność akustyczną ściany na poziomie 27%,
– montaż obustronnie dodatkowej warstwy płyty gipsowo-kartonowej (GKF) grubości 15,9 mm zwiększa izolacyjność ściany na poziomie 24%,
– montaż izolacji akustycznej po obu stronach ściany wraz z podwójną płytą kartonowo-gipsową \ zwiększa izolacyjność akustyczną w stosunku do ściany z pojedynczą płytą gipsowo-kartonową, bez wypełnienia izolacją akustyczną o 47%,

Powyższe wskazuje iż na zwiększenie izolacyjności ścian  wewnętrznych rozdzielających budynki bliźniacze i segmentowe, opartych na oddzielnych podwalinach jednakowy wpływ mają dodatkowa płyta poszycia jak i izolacja akustyczna.

Wojciech Nitka
Szkieletowy dom drewniany – 2013

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 − pięć =