Izolacyje według NBC of Canada – 01

Izolacyjność akustyczna i odporność ogniowa ścian wewnętrznych

Poniżej przedstawiono rozwiązania izolacyjności akustycznej przegród według National Building Code of Canada 2005,

Volume 2, Canadian Commission on Building and Fire Codes, National Research Council Canada.

Przedstawione tu rozwiązania oparto na normatywnych właściwościach fizyko-mechanicznych  poszczególnych materiałów bez względu na producenta.

Tabele przedstawiają rozwiązania izolacyjności akustycznej przegród z jednoczesnym uwzględnieniem ich odporności ogniowej. Dla ścian wewnętrznych odporność ogniową zróżnicowano dla ścian nośnych i nienośnych.

 

Tablica 01 przedstawia izolacyjność akustyczną i odporność ogniową ścian wewnętrznych w budynkach jednorodzinnych.

Tablica 02 przedstawia izolacyjność akustyczną i odporność ogniową ścian rozdzielających budynki bliźniacze i segmentowe.

Tablica 03 przedstawia izolacyjność akustyczną i odporność ogniową stropów międzykondygnacyjnych w budynkach jednorodzinnych.

Rozwiązania te przedstawiają standardy kanadyjskie. Ze względu na brak typowych krajowych danych w tym zakresie, powinny stanowić podstawę dla przyjmowanych rozwiązań przez projektantów i wykonawców domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej.

W rozwiązaniach kanadyjskich izolacyjność akustyczna wyrażona jest w amerykańskim współczynniku STC – Sound Transmission Class – Klasie Transmisji Dźwięku.

W Polsce zgodnie z PN-B-02151-3 [22], dla oceny izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych obowiązuje wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1 wyrażony w dB służący oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych w budynkach i izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.

Natomiast dla oceny izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych obowiązuje współczynnik L’n,w – wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego znormalizowanego.

W przybliżonych ocenach kanadyjskie STC i polskie RA1 oraz L’n,w można traktować jako porównawcze – patrz „Architectural Graphic Standards” Ramsey/Sleeper, Ninth Edition, The American Institute of Architects, str. 61 oraz „Budowa szkieletowego domu drewnianego” Wydawnictwo Murator 1994, str. 265.

Wielkość wskaźnika STC, a skuteczność przenoszenia dźwięku przez przegrody
– 25 – dość łatwo można zrozumieć treść normalnej rozmowy,
– 35 – głośna rozmowa jest słyszalna,
– 45 – z trudem słyszalna jest głośna rozmowa,
– 48 – ledwie słyszalna jest głośna rozmowa,
– 50 – głośna rozmowa jest niesłyszalna.

 

o1. Izolacyjność akustyczna i odporność ogniowa ścian wewnętrznych
według National Building Code of Canada 2005
Symbol
Opis
Odporność ogniowa (1)
Izolacyjność
akustyczna
[STC] (1)(2)(3)
Ściana
nośna
Ściana
nienośna
W1
– słupki – 38 x 89 mm co 400 lub 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– 1 x płyta g/k po obu stronach
 SC01
W1a
– jak W1- 89 mm izolacji akustycznej(4)
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1 godz.
1 godz.
36
W1b
– jak W1- 89 mm izolacji akustycznej(4)
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 minut
[1 godz.(6)]
45 minut[1 godz.(6)]
34
W1c
– jak W1- 89 mm izolacji akustycznej(4)
– płyta GKB, grub. 12,7 mm(5)(7)
30 minut
30 minut[45 min.(6)]
32
W1d
– jak W1- brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1 godz.
1 godz.
32
W1e
– jak W1- brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 minut
45 minut
32
W2
– słupki – 38 x 89 mm, co 400 lub 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– 2 x płyta g/k po obu stronach
 SC02
W2a
– jak W2- 89 mm izolacji akustycznej(4)
– płyta GKF, grub. 15,9 mm (5)
1,5 godz.
2 godz.
38
W2b
– jak W2- 89 mm izolacji akustycznej(4)
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
1 godz.
1,5 godz.
38
W2c
– jak W2- 89 mm izolacji akustycznej(4)
– płyta GKB, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
1 godz.
36
W2d
– jak W2- brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1,5 godz.
2 godz.
36
W2e
– jak W2- brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
1 godz.
1,5 godz.
35
W2f
– jak W2- brak izolacji akustycznej
– płyta GKB, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
1 godz.
34
W3
– słupki – 38 x 89 mm, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 89 mm izolacji akustycznej(4)
– ruszt metalowy, elastyczny, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 1 x płyta g/k po obu stronach
 SC03
W3a
– jak W3- słupki co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
45 min.
1 godz.
45
W3b
– jak W3- słupki co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
45 min.
1 godz.
48
W3c
– jak W3- słupki co 400 lub 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
45 min.
43
W4
– słupki – 38 x 89 mm, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 89 mm izolacja akustyczna(4)
– ruszt metalowy, elastyczny co 400 lub 600 mm, osiowo, po jednej stronie ściany
– 2 x płyta g/k od strony rusztu
– 1 x płyta g/k od strony słupków
 SC04
W4a
– jak W4- słupki co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1 godz.
1 godz.[1,5 godz (6)]
51
W4b
– jak W4- słupki co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1 godz.
1 godz.[1,5 godz (6)]
54
W4c
– jak W4- słupki co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
 [1godz (6)]
1 godz.
49
W4d
– jak W4- słupki co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 m(5)
45 min.
 [1godz (6)]
1 godz.
53
W5
– słupki – 38 x 89 mm co 400 lub 600 mm, osiowo 
– 89 mm izolacja akustyczna(4)
– ruszt metalowy, elastyczny, co 400 lub 600 mm, osiowo, po jednej stronie ściany
– 1 x płyta g/k od strony rusztu
– 2 x płyta g/k od strony słupków
 SC05
W5a
– jak W5- słupki co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
45 min.
1 godz.
51
W5b
– jak W5- słupki co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
45 min.
1 godz.
54
W5c
– jak W5- słupki co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
1 godz.
49
W5d
– jak W5- słupki co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
1 godz.
53
W6
– słupki – 38 x 89 mm co 400 lub 600 mm, osiowo 
–  z lub bez izolacji akustycznej
– ruszt metalowy, elastyczny, po jednej stronie, 
– 2 x płyta g/k po obu stronach
 SC06
W6a
– jak W6-słupki co 400 lub 600 mm, osiowo,
– 89 mm izolacji akustycznej(4)
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1,5 godz.
2 godz.
55
W6b
– jak W6-słupki co 400 lub 600 mm, osiowo,
– 89 mm izolacji akustycznej(4)
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1,5 godz.
2 godz.
58
W6c
– jak W6-słupki co 400 mm, osiowo,
– 89 mm izolacji akustycznej(4)
– ruszt co 400 mm, osiowo-
płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
1 godz.
1,5 godz.
53
W6d
– jak W6-słupki co 400 mm, osiowo,
– 89 mm izolacji akustycznej(4)
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
1 godz.
1,5 godz.
55
W6e
– jak W6-słupki co 600 mm, osiowo,
– 89 mm izolacji akustycznej(4)
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
1 godz.
1,5 godz.
55
W6f
– jak W6-słupki co 400 lub 600 mm, osiowo,
– 89 mm izolacji akustycznej(4)
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
1 godz.
1,5 godz.
58
W6g
– jak W6- słupki co 400 lub 600 mm, osiowo
– 89 mm izolacji akustycznej(4)
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
1 godz.
50
W6h
jak W6-słupki co 600 mm, osiowo,
– 89 mm izolacji akustycznej(4)
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm(5)
45 min.
1 godz.
52
W6i
– jak W6-słupki co 400 lub 600 mm, osiowo,
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 lub 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm(5)
1,5 godz.
2 godz.
47
W6j
– jak W6-słupki co 400 lub 600 mm, osiowo,
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 lub 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm(5)
1 godz.
1,5 godz.
46

 

Analiza rozwiązań izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych
Do analizy przyjęto rozwiązania w oparciu o:
– konstrukcja ściany z drewna litego 38 x 89 mm w rozstawie 600 mm, osiowo
– izolacja akustyczna grub. min. 80 mm,
– płyta gipsowo-kartonowa GKF grub. 15,9 mm

– ruszt metalowy, elastyczny w rozstawie 600 mm, osiowo

Analizując przedstawione powyżej rozwiązania należy stwierdzić:
– konstrukcja ściany obłożona obustronnie płytą gipsowo-kartonową mm, bez wypełnienia izolacją akustyczną, (ściana W1d) zapewnia izolacyjność akustyczną ściany na poziomie 32 STC,
– wypełnienie ściany (ściana W1d) izolacją cieplną (ściana W1a) zwiększa izolacyjność akustyczną ściany z 32 do 36 STC, tj. o 12%.
– obłożenie obustronnie ściany, bez izolacji akustycznej (ściana W1d), dodatkową warstwą płyty gipsowo-kartonowej (ściana W2d) zwiększa izolacyjność akustyczną ściany z 32 do 36 STC, tj. o 12%.
– obłożenie obustronnie ściany, wypełnionej izolacją akustyczną (ściana W1a) dodatkową warstwą płyty gipsowo-kartonowej (ściana W2a) zwiększa izolacyjność akustyczną z 36 do 38 STC, tj. o 6%.
– wypełnienie ściany (ściana W2d) izolacją cieplną (ściana W2a) zwiększa izolacyjność akustyczną ściany z 36 do 38 STC, tj. o 6%.
– montaż, na ścianie, z pojedynczą okładziną z płyty g/k i wypełnionej izolacją akustyczną (ściana W1a), jednostronnie rusztu pod płytę g/k (ściana W3b) zwiększa izolacyjność akustyczną z 36 do 48 STC, tj. o 33%.

– montaż, na ścianie, z podwójną okładziną z płyty g/k i wypełnionej izolacją akustyczną (ściana W2a), jednostronnie rusztu pod płytę g/k (ściana W6b) zwiększa izolacyjność akustyczną z 38 do 58 STC, tj. o 53%.

Z powyższej analizy wynika, że w przyjętych przykładach:
– izolacja akustyczna grubości 80-89 mm zwiększa izolacyjność akustyczną na poziomie 12%,
– montaż obustronnie dodatkowej warstwy płyty gipsowo-kartonowej (GKF) grubości 15,9 mm zwiększa izolacyjność ściany na poziomie 6%,
– montaż metalowego rusztu elastycznego, po jednej stronie ściany, zwiększa izolacyjność przegrody w granicach 33 – 53%.

Powyższe wskazuje iż na zwiększenie izolacyjności ściany największy wpływ ma montaż rusztu metalowego.

Wojciech Nitka
Szkieletowy dom drewniany – 2013

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. Wojciech Spytek pisze:

    Warto by było doprecyzować, że ten metalowy ruszt dokładany do drewnianego szkieletu to nie byle jaka blaszana konstrukcja, ale coś, co się za Oceanem zwie „resilient channels” – ruszt o ściśle określonej sprężystości, u nas dostępny tylko u specjalistów od akustyki, wymagający umiejętnego montażu. Brakuje tu rozwiązań bazujących na szkieletach rozsuniętych (staggered stud) lub podwójnych – znacznie prostszych, opartych na ogólnodostępnych materiałach, a równie skutecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć + 9 =