Izolacyjność akustyczna

Wymagania izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych powinny być uwzględniane już na etapie opracowania projektu budowlanego budynku, bowiem odpowiednie warunki akustyczne we wnętrzach mieszkalnych uzyskuje się głównie poprzez stosowanie specjalnych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń akustycznych.

Uwzględniając rodzaje źródła hałasów i drogi ich rozprzestrzeniania się można stwierdzić, że ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń powinna polegać na:
– zmniejszeniu poziomu hałasu wytwarzanego przez źródła,
– ograniczeniu dróg rozprzestrzeniania się hałasu.

Przy projektowaniu rozplanowania pomieszczeń wewnątrz budynku, oprócz hałasów zewnętrznych, należy uwzględnić usytuowanie źródeł hałasów wewnętrznych. Należy np. unikać lokalizowania pomieszczeń podlegających ochronie przeciwdźwiękowej przy pomieszczeniach hałaśliwych.

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne budynku muszą zapewnić możliwość osiągnięcia przez ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne odpowiednich właściwości akustycznych przewidzianych w normach dla konkretnych funkcji budynków i pomieszczeń w nich zlokalizowanych.

Na wewnętrzne, lekkie, drewniane ściany szkieletowe składają się: szkielet drewniany, okładziny ścian (głównie z płyt gipsowo-kartonowych) oraz wypełnienie ścian w postaci izolacji akustycznej.  W niektórych przypadkach uwzględnić należy także ruszt drewniany lub metalowy. W tym ostatnim należy rozróżnić ruszt sztywny lub elastyczny. W zależności od rodzaju i ilości poszczególnych elementów składowych, ściana może osiągać różny stopień izolacyjności akustycznej.

Wpływ drewnianej konstrukcji szkieletowej na izolacyjność akustyczną ściany w głównej mierze wiąże się z jej grubością i osiowym rozstawem słupków. Większa grubość ściany zwiększa odległość między okładzinami, zapewniając przestrzeń na grubszą warstwę izolacji akustycznej, a tym samym zwiększa jej izolacyjność akustyczną. Większy rozstaw słupków także wpływa na zwiększenie izolacyjności akustycznej.

Jednak główny wpływ na zwiększenie izolacyjności akustycznej przegrody o drewnianej konstrukcji szkieletowej mają okładziny ścian, np. płyty gipsowo-kartonowe, mocowane do konstrukcji szkieletu za pomocą rusztu elastycznego.

Zwiększenie izolacyjności akustycznej można także uzyskać przez wypełnienie konstrukcji ścian materiałem izolacyjnym. Najkorzystniej działającym tworzywem wypełniającym ściany są materiały włókniste, tj. wełny mineralne – skalne bądź szklane.

Wartości izolacji akustycznej kształtuje także masa i sztywność płyt okładzinowych oraz sposób ich mocowania do szkieletu. Im większa masa płyt okładzinowych tym izolacyjność akustyczna jest większa. Zbyt duża sztywność, spowodowana np. małym rozstawem słupków obniża izolacyjność przegrody. Natomiast elastyczne zamocowanie płyt z co najmniej jednej strony ściany (np. przez listwy kapeluszowe lub podkładki elastyczne) do konstrukcji szkieletu powoduje wzrost wskaźnika izolacyjności akustycznej.

Wojciech Nitka
Szkieletowy dom drewniany – 2013

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − 14 =