Izolacje według NBC of Canada – 03

Poniżej przedstawiono rozwiązania izolacyjności akustycznej i odporności ogniowej stropów międzykondygnacyjnych w budynkach jednorodzinnych według National Building Code of Canada 2005, Volume 2, Canadian Commission on Building and Fire Codes, National Research Council Canada. Przedstawione tu rozwiązania oparto na normatywnych właściwościach fizyko-mechanicznych  poszczególnych materiałów bez względu na producenta.

Tabela przedstawia rozwiązania izolacyjności akustycznej przegród z jednoczesnym uwzględnieniem ich odporności ogniowej.

Tablica przedstawia izolacyjność akustyczną i odporność ogniową stropów międzykondygnacyjnych w budynkach jednorodzinnych.

Rozwiązania te przedstawiają standardy kanadyjskie. Ze względu na brak typowych krajowych danych w tym zakresie, powinny stanowić podstawę dla przyjmowanych rozwiązań przez projektantów i wykonawców domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej.

W rozwiązaniach kanadyjskich izolacyjność akustyczna wyrażona jest w amerykańskim współczynniku STC – Sound Transmission Class – Klasie Transmisji Dźwięku.

W Polsce zgodnie z PN-B-02151-3 [22], dla oceny izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych obowiązuje wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1 wyrażony w dB służący oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych w budynkach i izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.

Natomiast dla oceny izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych obowiązuje współczynnik L’n,w – wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego znormalizowanego.

W przybliżonych ocenach kanadyjckie STC i polskie RA1 oraz L’n,w można traktować jako porównawcze – patrz „Architectural Graphic Standards” Ramsey/Sleeper, Ninth Edition, The American Institute of Architects, str. 61 oraz „Budowa szkieletowego domu drewnianego” Wydawnictwo Murator 1994, str. 265.

Wielkość wskaźnika STC, a skuteczność przenoszenia dźwięku przez przegrody
– 25 – dość łatwo można zrozumieć treść normalnej rozmowy,
– 35 – głośna rozmowa jest słyszalna,
– 45 – z trudem słyszalna jest głośna rozmowa,
– 48 – ledwie słyszalna jest głośna rozmowa,

– 50 – głośna rozmowa jest niesłyszalna.

Izolacyjność akustyczna i odporność ogniowa stropów międzykondygnacyjnych
na podstawie National Building Code of Canada 2005
Symbol
Opis (1)(2)(3)
Odporność ogniowa
(4)(5)(6)(7)
Izolacyjność akustyczna
(4)(5)(8)(9)
[STC]
F3
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– 1 x płyta g/k od spodu stropu
 ST1
F3a
– jak F3
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
33
F3b
– jak F3
– izolacja akustyczna
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
34
F3c
– jak F3
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
32
F3d
– jak F3
– izolacja akustyczna
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
33
F3e
– jak F3
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
31
F3f
– jak F3
– izolacja akustyczna
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
32
F4
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– 1 x płyta g/k od spodu stropu
 ST2(ST02)
F4a
– jak F4
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
36
F4b
– jak F4
– izolacja akustyczna
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
37
F4c
– jak F4
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
35
F4d
– jak F4
– izolacja akustyczna
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
36
F4e
– jak F4
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
34
F4f
– jak F4
– izolacja akustyczna
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
35
F5
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– ruszt metalowy, sztywny, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 1 x płyta g/k od spodu stropu
 ST3
F5a
– jak F5
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 15,9 mm
38
F5b
– jak F5
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 15,9 mm
39
F5c
– jak F5
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 15,9 mm
30 min.[45 min](11)
41
F5d
– jak F5
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 15,9 mm
30 min.[45 min](11)
42
F5e
– jak F5
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 12,7 mm
37
F5f
– jak F5
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 12,7 mm
38
F5g
– jak F5
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 12,7 mm
30 min.[45 min](11)
40
F5h
– jak F5
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 12,7 mm
30 min.[45 min](11)
41
F5i
– jak F5
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
-płyta GKB, grub. 12,7 mm
< 30 min.
36
F5j
– jak F5
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
-płyta GKB, grub. 12,7 mm
< 30 min.
37
F5k
– jak F5
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
-płyta GKB, grub. 12,7 mm
< 30 min.
39
F5l
– jak F5
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
-płyta GKB, grub. 12,7 mm
< 30 min.
40
F6
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– ruszt metalowy, sztywny, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 2 x płyta g/k od spodu stropu
 ST4
F6a
– jak F6
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
41
F6b
– jak F6
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
42
F6c
– jak F6
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
44
F6d
– jak F6
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
45
F6e
– jak F6
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
40
F6f
– jak F6
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
41
F6g
– jak F6
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
43
F6h
– jak F6
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
-płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
44
F6i
– jak F6- brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
-płyta GKB, grub. 12,7 mm
39
F6j
– jak F6
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
-płyta GKB, grub. 12,7 mm
40
F6k
– jak F6
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
-płyta GKB, grub. 12,7 mm
42
F6l
– jak F6
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
-płyta GKB, grub. 12,7 mm
43
F7
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– 1 x płyta g/k od spodu belek
– ruszt metalowy, elastyczny, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 1 x płyta g/k od spodu rusztu
 ST5
F7a
– jak F7
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
– ruszt
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
35
F7b
– jak F7
– izolacja akustyczna
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
– ruszt
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
1. godz.
37
F7c
– jak F7
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
– ruszt
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
35
F7d
– jak F7
– izolacja akustyczna
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
– ruszt
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
37
F7e
– jak F7
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
– ruszt
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
32
F7f
– jak F7
– izolacja akustyczna
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
– ruszt
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
35
F8
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– ruszt metalowy, elastyczny, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 1 x płyta g/k od spodu stropu
 ST6
F8a
– jak F8
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
39
F8b
– jak F8
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
41
F8c
– jak F8
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
30 min.[45 min](11)
48(9)
F8d
– jak F8
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
30 min.[45 min](11)
49(9)
F8e
– jak F8
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
30 min.
39
F8f
– jak F8
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
30 min.
41
F8g
– jak F8
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
30 min.[45 min](11)
48(9)
F8h
– jak F8
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
30 min.[45 min](11)
49(9)
F8i
– jak F8
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
< 30 min.
37
F8j
– jak F8
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
< 30 min.
39
F8k
– jak F8
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
< 30 min.
45
F8l
– jak F8
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
< 30 min.
47
F9
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– ruszt metalowy, elastyczny, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 2 x płyta g/k od spodu stropu
 ST7
F9a
– jak F9
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
47
F9b
– jak F9
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
48(9)
F9c
– jak F9
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
54
F9d
– jak F9
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
55
F9e
– jak F9
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
47
F9f
– jak F9
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
48(9)
F9g
– jak F9
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
54
F9h
– jak F9
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
55
F9i
– jak F9
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
45
F9j
– jak F9
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
46
F9k
– jak F9
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
52
F9l
– jak F9
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
53
F10
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 11 mm
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– ruszt metalowy, elastyczny, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 1 x płyta g/k od spodu stropu
 ST8
F10a
– jak F10
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
41
F10b
– jak F10
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
42
F10c
– jak F10
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
30 min[45 min.](11)(12)
50
F10d
– jak F10
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
51
F10e
– jak F10
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
41
F10f
– jak F10
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
42
F10g
– jak F10
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
50
F10h
– jak F10
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
51
F10i
– jak F10
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
40
F10j
– jak F10
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
41
F10k
– jak F10
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
 –
48(9)
F10l
– jak F10
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
 –
49(9)
F11
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 11 mm
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– ruszt metalowy, elastyczny, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 2 x płyta g/k od spodu stropu
 ST9
F11a
– jak F1
– brak izolacji akustyczne
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
50
F11b
– jak F11
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
51
F11c
– jak F11
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
57
F11d
– jak F11
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
58
F11e
– jak F11
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
50
F11f
– jak F11
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
51
F11g
– jak F11
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
57
F11h
– jak F11
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
58
F11i
– jak F11
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
46
F11j
– jak F11
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
47
F11k
– jak F11
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
53
F11l
– jak F11
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
54
F12
– wylewka gipsowo-betonowa grub. 22 mm (> 44 kg/m2)
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– 1 x płyta g/k od spodu stropu
 ST10
F12a
– jak F12
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
39
F12b
– jak F12
– izolacja akustyczna
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
40
F12c
– jak F12
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
39
F12d
– jak F12
– izolacja akustyczna
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
40
F12e
– jak F12
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
36
F12f
– jak F12
– izolacja akustyczna
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
38
F13
– wylewka gipsowo-betonowa grub. 22 mm (> 44 kg/m2)
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– 2 x płyta g/k od spodu stropu
 ST11
F13a
– jak F13
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
41
F13b
– jak F13
– izolacja akustyczna
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
43
F13c
– jak F13
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
41
F13d
– jak F13
– izolacja akustyczna
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
43
F13e
– jak F13
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
38
F13f
– jak F13
– izolacja akustyczna
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
40
F14
– wylewka gipsowo-betonowa grub. 22 mm (> 44 kg/m2)
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– ruszt metalowy, elastyczny, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 1 x płyta g/k od spodu stropu
 ST12(ST12)
F14a
– jak F14
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
51
F14b
– jak F14
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
53
F14c
– jak F14
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
30 min[45 min.](11)(12)
57
F14d
– jak F14
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
58
F14e
– jak F14
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
51
F14f
– jak F14
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
53
F14g
– jak F14
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
57
F14h
– jak F14
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
58
F14i
– jak F14
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
49(9)
F14j
– jak F14
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
51
F14k
– jak F14
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
54
F14l
– jak F14
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
55
F15
– wylewka gipsowo-betonowa grub. 22 mm (> 44 kg/m2)
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– ruszt metalowy, elastyczny, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 2 x płyta g/k od spodu stropu
 ST13
F15a
– jak F15
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz. (12)
55
F15b
– jak F15
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
57
F15c
– jak F15
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
61
F15d
– jak F15
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
62
F15e
– jak F15
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz. (12)
55
F15f
– jak F15
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
57
F15g
– jak F15
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
61
F15h
– jak F15
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
62
F15i
– jak F15
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
53
F15j
– jak F15
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
55
F15k
– jak F15
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
58
F15l
– jak F15
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
59
F16
– wylewka betonowa grub. 38 mm (> 70 kg/m2)
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– 1 x płyta g/k od spodu stropu
 ST14
F16a
– jak F16
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
46
F16b
– jak F16
– izolacja akustyczna
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
48(9)
F16c
– jak F16
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
46
F16d
– jak F16
– izolacja akustyczna
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
48(9)
F16e
– jak F16
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
42
F16f
– jak F16
– izolacja akustyczna
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
44
F17
– wylewka betonowa grub. 38 mm (> 70 kg/m2)
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– 2 x płyta g/k od spodu stropu
 ST15
F17a
– jak F17
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
47
F17b
– jak F17
– izolacja akustyczna
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
49(9)
F17c
– jak F17
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
47
F17d
– jak F17
– izolacja akustyczna
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
49(9)
F17e
– jak F17
– brak izolacji akustycznej
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
43
F17f
– jak F17
– izolacja akustyczna
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
45
F18
– wylewka betonowa grub. 38 mm (> 70 kg/m2)
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– ruszt metalowy, sztywny, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 1 x płyta g/k od spodu stropu
 ST16
F18a
– jak F18
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
51
F18b
– jak F18
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
52
F18c
– jak F18
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
53
F18d
– jak F18
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
54
F18e
– jak F18
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
51
F18f
– jak F18
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
52
F18g
– jak F18
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
53
F18h
– jak F18
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
54
F18i
– jak F18
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
47
F18j
jak F18
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
48(9)
F18k
– jak F18
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
49(9)
F18l
– jak F18
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
50
F19
– wylewka betonowa grub. 38 mm (> 70 kg/m2)
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– ruszt metalowy, sztywny, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 2 x płyta g/k od spodu stropu
 ST17
F19a
– jak F19
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
52
F19b
– jak F19
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
53
F19c
– jak F19
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
54
F19d
– jak F19
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
55
F19e
– jak F19
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
52
F19f
– jak F19
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
53
F19g
– jak F19
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
54
F19h
– jak F19
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
55
F19i
– jak F19
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
50
F19j
– jak F19
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
51
F19k
– jak F19
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
52
F19l
– jak F19
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
53
F20
– wylewka betonowa grub. 38 mm (> 70 kg/m2)
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– ruszt metalowy, elastyczny, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 1 x płyta g/k od spodu stropu
 ST18
F20a
– jak F20
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
45 min. (12)
57
F20b
– jak F20
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
59
F20c
– jak F20
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
30 min.[45 min](11)(12)
64
F20d
– jak F20
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
65
F20e
– jak F20
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
57
F20f
– jak F20
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
59
F20g
– jak F20
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
64
F20h
jak F20
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
65
F20i
– jak F20
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
55
F20j
– jak F20
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
57
F20k
– jak F20
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
62
F20l
– jak F20
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
63
F21
– wylewka betonowa grub. 38 mm (> 70 kg/m2)
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
lub podłoga z desek na pióro i wpust, grub. 17 mm
– belki stropowe co ≤ 600 mm, osiowo
– z lub bez izolacji akustycznej
– ruszt metalowy, elastyczny, co 400 lub 600 mm, osiowo
– 2 x płyta g/k od spodu stropu
 ST19
F21a
– jak F21
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
1 godz.
64
F21b
– jak F21
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co b00 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
65
F21c
– jak F21
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
69
F21d
– jak F21
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 15,9 mm
70
F21e
– jak F21
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
1 godz.
64
F21f
– jak F21
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
65
F21g
– jak F21
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
69
F21h
– jak F21
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKF, grub. 12,7 mm
70
F21i
– jak F21
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
62
F21j
– jak F21
– brak izolacji akustycznej
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
63
F21k
– jak F21
– izolacja akustyczna
– ruszt co 400 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
67
F21l
– jak F21
– izolacja akustyczna
– ruszt co 600 mm, osiowo
– płyta GKB, grub. 12,7 mm
68

 

1) Wartości STC podane są dla minimalnej grubości płyty poszycia. Faktyczną grubość płyty poszycia należy przyjąć uwzględniając przyjęte obciążenie i przyjęty rozstaw belek stropowych. Grubsza płyta poszycia jest dopuszczalna.

2) Jako materiał izolacyjny (pochłaniający dźwięk) może być stosowana  wełna mineralna – szklana lub skalna, wełna drzewna, włókna na bazie celulozy w matach płytach, wdmuchiwane bądź natryskiwane.

Przedstawione w STC wartości izolacyjności akustycznej stropów, uwzględniają izolacje  z wełny mineralnej – szklanej lub skalnej, wełny drzewnej i  dmuchanej na bazie celulozy grub. 150 mm i natryskiwanej izolacji celulozowej o grub. 90 mm. Przyjmuje się, że materiał izolacyjny o grubości 50 mm grubości może zmniejszyć lub zwiększyć izolacyjność przegrody o ok. 1 STC.

3) Odporność ogniowa i akustyczna dotyczą stropów o podanych osiowych rozstawach belek stropowych. Zmniejszenie rozstawów obniży izolacyjność akustyczną stropu ale nie obniży odporności ogniowej.

4) Rodzaj i rozmieszczenie łączników powinny być zgodne z wymogami producenta systemu. Nie mniej:
– odległość łącznika do krawędzi płyty nie może być mniejsza niż 38 mm, z wyjątkiem połączeń łączników na krawędziach warstwy bazowej sufitu z dwóch warstw (patrz rysunek nr 2 poniżej)
– elementy mocujące nie powinny być w rozstawie większym niż 300 mm, osiowo.

5) Ponieważ nie jest możliwe dokonanie pomiaru odporności ogniowej w miejscu budowy, jest ona ustalana w odpowiednich warunkach testowych. Podana ognioodporność ogniowa niekoniecznie określa rzeczywisty czas, przetrwania budynku w pożarze, ale jest tym, co szczególnie konstrukcja budynku musi spełniać w określonych metod badania.

6) Wartości STC są podane dla konkretnych elementów konstrukcji. W przypadku stosowania niższych elementów należy podaną wartość STC obniżyć o 1 STC na każde 50 mm obniżenia wysokości elementu. Do elementów konstrukcji wyższych od podanych, na każde 50 mm wzrostu, wartość STC należy zwiększyć o 1.

7) Wartości STC dotyczą konstrukcji stropu o rozstawie osiowym co najmniej 400 mm, o ile nie podano inaczej. Dla stropu o osiowym rozstawie belek większym niż 600 mm, wartości STC należy zwiększyć o 2, w stosunku do podanych w tabeli wartości.

8) Odporność ogniowa podana w nawiasach kwadratowych jest osiągana tylko wówczas, gdy jako materiał izolacyjny zostanie zastosowana:
– wełna mineralna grubości 90 mm i ciężarze 2,8 kg/m2, lub
– włókno celulozowe dmuchane, o minimalnej grubości 90 mm na stropie i grubości 90 mm po bokach belek stropowych, o gęstości nie mniejszej niż 50 kg/m3.

9) Podana ognioodporność dotyczy stropów z belek stropowych z drewna litego o rozstawie osiowym  nie większym niż 400 mm.

10) Odporność ogniowa podawana w nawiasach kwadratowych dotyczy stropów, w których jako materiał izolacji akustycznej użyto wełnę mineralną – skalną lub szklana o grubości 90 mm i gęstości 2,8 kg/m2.

 

Analiza rozwiązań izolacyjności akustycznej stropów międzykondygnacyjnych

Do analizy przyjęto rozwiązania w oparciu o:
– konstrukcja stropu belki stropowe w rozstawie ≤ 600 mm, osiowo,
– poszycie – płyta drewnopochodna grub. 15,5 mm
– poszycie – dodatkowa warstwa – płyta drewnopochodna, grub. 11 mm
– szlichta betonowa grub. 38 mm (min. 70 kg/m2)
– izolacja akustyczna grub. 150 mm
– płyta gipsowo-kartonowa GKF grub. 15,9 mm
– ruszt metalowy, elastyczny w rozstawie 400 lub 600 mm, osiowo

 

Analizując przedstawione powyżej rozwiązania należy stwierdzić:
– konstrukcja stropu, z poszyciem bez izolacji akustycznej, z pojedynczą płytą gipsowo-kartonową od spodu stropu (strop F3a) zapewnia izolacyjność akustyczną stropu na poziomie 33 STC,
– wypełnienie stropu (strop F3a) izolacją cieplną (strop F3b) zwiększa izolacyjność akustyczną stropu z 33 do 34 STC, tj. o 3%,
– wzmocnienie stropu bez izolacji akustycznej (strop F3a) dodatkową płytą gipsowo-kartonową od spodu stropu (strop F4a) zwiększa izolacyjność akustyczną z 33 do 36, tj. o 9%
– wzmocnienie stropu, z wypełnieniem izolacją akustyczną (strop F3b), dodatkową warstwą płyty gipsowo-kartonowej (strop F4b) zwiększa izolacyjność akustyczną ściany z 34 do 37 STC, tzn. o 9%,
– montaż sztywnego rusztu w rozstawie 400 mm osiowo (strop F5a) od spodu stropu (strop F3a) zwiększa izolacyjność akustyczną stropu z 33 do 38 STC, tj. o 15%,
– montaż sztywnego rusztu w rozstawie 600 mm, osiowo (strop F5b) od spodu stropu (strop F3a) zwiększa izolacyjność akustyczną stropu z 33 do 39 STC, tj. o 18%,
– montaż elastycznego rusztu w rozstawie 400 mm osiowo (strop F8a) od spodu stropu (strop F3a) zwiększa izolacyjność akustyczną stropu z 33 do 39 STC, tj. o 18%.
– montaż elastycznego rusztu w rozstawie 600 mm osiowo (strop F8b) od spodu stropu (strop F3a) zwiększa izolacyjność akustyczną stropu z 33 do 41 STC, tj. o 24%,
– montaż dodatkowej warstwy poszycia (strop F10b) na stropie z pojedynczą płytą poszycia, bez izolacji akustycznej (strop F8b) zwiększa izolacyjność akustyczną z 41do 42 STC, tj. o 2%.
– montaż dodatkowej warstwy poszycia (strop F10d) na stropie z pojedynczą płytą poszycia, z izolacją cieplną (strop F8d) zwiększa izolacyjność akustyczną z 49 do 51 STC, tj. o 4%,
– położenie wylewki betonowej (strop F16a) na stropie (strop F3a) zwiększa izolacyjność akustyczną z 33 do 46 STC, tj. o 39%.
– położenie wylewki betonowej (strop F16b) na stropie (strop F3b) zwiększa izolacyjność akustyczną z 34 do 48 STC, tj. o 41%.

 

Z powyższej analizy wynika:
– izolacja akustyczna zwiększa izolacyjność akustyczną na poziomie 3%,
– dodatkowa płyta gipsowo-kartonowa od spodu stropu zwiększa izolacyjność akustyczną o 9%,
– montaż metalowego, sztywnego rusztu od spodu stropu, w zależności od rozstawu – 400 lub 600 mm, zwiększa izolacyjność akustyczną odpowiednio o 15 – 18%,
– montaż metalowego, elastycznego rusztu od spodu stropu, w zależności od rozstawu – 400 lub 600 mm, zwiększa izolacyjność akustyczną odpowiednio o 18 – 24%,
– wzmocnienie stropu przez montaż dodatkowej płyty poszycia zwiększa izolacyjność akustyczną w granicach 2 – 4%,
– położenie wylewki betonowej na stropie zwiększa izolacyjność akustyczną stropu w granicach 40%.

Powyższe wskazuje iż na zwiększenie izolacyjności akustycznej stropów międzykondygnacyjnych zdecydowany wpływ ma wylewka betonowa. W mniejszym stopniu na izolacyjność na wpływ ruszt metalowy, a najmniejszy – izolacja akustyczna.

 

Wojciech Nitka
Szkieletowy dom drewniany – 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × pięć =