Wymagania normowe

Izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych w budynkach jednorodzinnych

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych – ścian wewnętrznych i stropów międzykondygnacyjnych – w budynkach jednorodzinnych, a także ścian rozdzielających budynki bliźniacze i szeregowe  przedstawiono – za PN-B-02151-3 [22] – w tablicy poniżej.

Zalecane wartości wskaźników izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych w budynkach jednorodzinnych według PN-B-02151-3 [22]
 Przegroda
Wskaźniki wg tablicy 1 normy w zależności od przyjętego standardu akustycznego budynku w decybelach
standard podstawowy
standard podwyższony
R’A1 – min
L’n,w – max
R’A1 – min
L’n,w – max
1
2
3
4
5
Ściany bez drzwi między pokojami 30 40
Ściany między pokojamia pomieszczeniami sanitarnymi 35 45

Dla ścian bez drzwi między pokojami zalecane wartości wskaźników izolacyjności akustycznej – wynoszą min. 30 dB – dla budynków w standardzie podstawowym i min. 40 dB – dla budynków w standardzie podwyższonym.

Dla ścian między pokojami a pomieszczeniami sanitarnymi  zalecana jest izolacyjność akustyczna min. 35 dB – dla budynków w standardzie podstawowym i min. 45 dB – dla budynków w standardzie podwyższonym.

W polskiej literaturze brak jest typowych rozwiązań w zakresie izolacyjności akustycznej ścian o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Co prawda wielu producentów, głównie płyt gipsowo-kartonowych i izolacji akustycznych, przedstawia swoje rozwiązania, ale są one oparte na rozwiązaniach z użyciem konkretnych materiałów danego producenta, stąd mogą być proponowane do powszechnego stosowania. Z tego to powodu, w niniejszej publikacji,  przedstawiono typowe rozwiązania z kraju mającego doświadczenie w budowie domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej.

 

Izolacyjność akustyczna ścian rozdzielających budynki bliźniacze i szeregowe

Wymagana izolacyjność akustyczna przegród w budynkach bliźniaczych i szeregowych określona ze względu na przenikanie hałasu do segmentów sąsiednich według PN-B02151-3 [22]
 
L.p.
Przegroda
Wymagane wartości wskaźników
w decybelach
R’A1 lub DnT,A1
min.
L’n,w
max
1
Ściany między mieszkaniami
w budynkach szeregowych
i bliźniaczych
52 – 551)
2
Stropy w budynkach
szeregowych i bliźniaczych
2)
533)

1) Zalecana większa wartość.

2) Ze względu na przenikanie hałasów do segmentów sąsiednich – nie normalizuje się; wymagania ze względu na rozprzestrzenianie się hałasów w obrębie tego samego mieszkania (załącznik B – patrz PN-B02151-3 [22]).

3) Wskaźnik dotyczy poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do segmentów sąsiednich w kierunku poziomym i ukośnym (według załącznika A – patrz PN-B02151-3 [22]): wymagania ze względu na rozprzestrzenianie się hałasów w obrębie tego samego mieszkania (załącznik B – patrz PN-B02151-3 [22]).

Dla ścian między mieszkaniami w budynkach szeregowych i bliźniaczych zalecane wartości wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej – wynosi min. 52-55 dB, przy czym zaleca się przyjmowanie wyższych wartości.

 

Izolacyjność akustyczna stropów międzykondygnacyjnych

Stropy, w odróżnieniu od ścian muszą charakteryzować się nie tylko odpornością na przenikanie dźwięków powietrznych, ale również, zgodnie z normami, tłumieniem dźwięków uderzeniowych.

Poprzez odpowiedni dobór konstrukcji stropu można zagwarantować spełnienie wymagań dotyczących izolacyjności dla dźwięków powietrznych, nie można jednak uzyskać dostatecznej izolacyjności na dźwięki uderzeniowe.

Poprawę tłumienia dźwięków uderzeniowych lekkich konstrukcji podłogowych można uzyskać poprzez stosowanie np. wykładziny podłogowej z tłumiącą warstwą izolacyjną.

Zalecane wartości wskaźników izolacyjności akustycznej stropów międzykondygnacyjnych w budynkach jednorodzinnychwedług PN-B02151-3 [22]

 Przegroda Wskaźniki wg tablicy 1 normy w zależności od przyjętego standardu akustycznego budynku w decybelach
standard podstawowy standard podwyższony
R’A1 – min
L’n,w – max
R’A1 – min
L’n,w  – max
1 2 3 4 5
Strop między pomieszczeniami mieszkalnymi 451) 63 501) 53

1) wymaganie nie dotyczy stropów między pomieszczeniami połączonymi wewnętrzną klatką schodową

Wojciech Nitka
Szkieletowy dom drewniany – 2013

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 + sześć =